Copy
@nder Nieuws is een uitgave van Initiatives of Change Nederland waarin wij u op de hoogte houden van zaken die ons bezig houden. Spreekt het u aan? Kom dan langs op een van onze evenementen, u bent van harte welkom.

@nder Nieuws - sept/okt 2013

Volg ons op

Facebook-Logo  

Beste <<Voornaam>>,

Voor u ligt alweer een nieuwe editie van @nder Nieuws, in een geheel nieuw jasje. Wij kijken regelmatig of onze communicatie aansluit bij de wensen van onze lezers. In die zoektocht hebben we nu gekozen voor de stijl van de nieuwsbrief van Initiatives of Change Internationaal. Graag horen we wat u hier van vindt zodat wij nog beter aan kunnen sluiten bij de wensen van onze lezers.

In dezelfde lijn is onze website van de zomer ook vernieuwd. De belangrijkste wijzigingen zijn een overzichtelijke voorpagina en een simpeler menu. Heeft u al een kijkje genomen? Dan heeft u vast gezien dat u op de voorpagina ook het laatste internationale nieuws (in het Engels) kunt vinden.

Tot slot, in deze nieuwsbrief staan de zomerconferenties in Caux, het internationale conferentiecentrum van Initiatives of Change in Zwitserland, centraal. De verschillende thema’s hadden één ding gemeenschappelijk: de menselijke benadering.

Zeven verschillende Nederlanders nemen u in dit nummer mee naar Caux en laten u meedelen in hun ervaring.

Wellicht voor diegenen onder u, die nog niet in Caux geweest zijn, een stimulans om er volgende zomer eens een kijkje te nemen?

Hartelijke groet,

de Redactie

separator

Kleine en grote verhalen in Caux Merel Rumping

Logo CauxCaux blonk dit jaar voor mij uit door verhalen waarin een menselijke revolutie centraal staat. Waar ik vorig jaar geïnspireerd werd door de ‘grote’ verhalen van getrainde leiders over succesvolle sociale ondernemingen, was ik dit jaar onder de indruk van de persoonlijke verhalen.Lees verder...

separator

Dialoog land en veiligheid Andries Jan Zijlstra

Logo CauxMensen zijn enorm inventief als het gaat om het bedenken van nieuwe manieren om ons leven aangenamer te maken. De snelheid van technologische verandering is sinds de industriële revolutie exponentieel toegenomen. Maar onze manier van leven stuit steeds meer op de grenzen van de aarde. Lees verder...

separator

Van intern tot deelnemer Jaap Kes

Logo CauxMijn deelname aan de Trust and Integrity in a Global Economy (TIGE) conferentie in 2013 markeerde mijn derde bezoek aan het Mountain House in Caux. De eerste keer kwam ik slechts op bezoek als kind, bij het tweede bezoek leerde ik IofC echt kennen: ik was een intern. Deze keer kwam ik als deelnemer. Lees verder...

separator

Het verleden genezen Mildred Uda-Lede

Logo CauxVan 3 tot 7 juli vond de conferentie ‘Healing History’ plaats. Vanuit Nederland namen Mildred Uda-Lede, haar man Rudy Uda, Eunice Sion en Maarten de Pous deel: In maart werd ik door de stichting Initiatives of Change (IC) uitgenodigd of eigenlijk uitgedaagd, deel te nemen aan hun internationale conferentie in Zwitserland. De universele waarden die IC in haar werk als uitgangspunt hanteert, zijn ook voor mij een belangrijke leidraad. Lees verder...

separator

Mondiaal burgerschap Inge Goorts

Logo CauxZestien jonge Nederlanders namen deel aan de conferentie ‘Leren leven in een multiculturele wereld’ (LLMW). Negen van hen waren betrokken bij de organisatie. Een van hen, Bas Gadiot, had in een internationaal team van vier mensen de conferentie al een jaar lang voorbereid. Zijn echtgenote doet verslag: Hoe creëren we vertrouwen tussen de generaties, opdat jong en oud samen actie gaan ondernemen? Dat was het thema van de conferentie 'Leren leven in een multiculturele wereld', die dit jaar voor de vierde keer in Caux werd georganiseerd. Ik was erbij, als lid van het conferentieteam en als jonge moeder. Lees verder...

separator

Kinderen en Caux Digna Hintzen

Logo CauxNa mijn inzet gedurende zo’n vijf en twintig jaar voor het kinderprogramma in Caux was ik heel nieuwsgierig naar de aangekondigde CATS conferentie: Children as Actors in Transforming Society. Het was een verrijkende ervaring, en ook hoopgevend. Indrukwekkend te horen wat er allemaal gedaan wordt voor en vooral met en door kinderen in de hele wereld. Lees verder...

separator

Nieuwe internationale coördinatoren voor Creators of Peace Willemijn Lambert

Logo CauxGedurende de zomermaanden bruist Caux van de conferenties. Mountain House biedt echter ook ruimte aan specifieke ontmoetingen. Zo kwam Creators of Peace (CoP) van 9 tot en met 11 juli bijeen voor haar jaarvergadering en planningsdagen. Lees verder...

separator

Bronnen van inspiratie

Wat komt er na vergeven?

Logo CauxLetlapa Mphalele is een zwarte, atheïstische man en Ginn Fourie is een blanke, christelijke vrouw. De documentaire Beyond forgiving (Vergeven… en dan?) vertelt het ongewone verhaal van deze twee mensen die genezing en verzoening willen brengen in het Zuid-Afrika van na de apartheid.
De een heeft direct geleden onder de acties van de ander, maar beiden zijn slachtoffer geweest, en hebben hun pijn kunnen overwinnen. Wat hen samenbrengt is een verhaal van tragiek, vergeving en hoop.
Het is in 1993, tijdens het apartheidsbewind, als Letlapa, die dan de leiding heeft van de militaire tak van het Pan Afrikaanse Congres, bevel geeft om vergeldingsacties uit te voeren in reactie op het doden van zwarte schoolkinderen. In een van deze moordpartijen verloor Ginn haar enige dochter. Later was ze in staat Letlapa te vergeven. In de film zegt hij: ‘Het gaf mij een nieuwe kans in het leven want heel lang had ik de mensen tegen wie ik vocht, gedemoniseerd maar toen mensen hun hand uitstaken en me zelfs wilden ontmoeten was het alsof er zich een wereld opende die tot dan toe voor mij was gesloten.’
De film vertelt ook hoe zij hun land, dat een van de hoogste misdaadcijfers ter wereld heeft, willen helpen. Door hun werk proberen ze een nieuwe geest van gemeenschap en vergeving te brengen, in hun eigen land en daar buiten, en zijn ze ook geïnteresseerd wat er na de vergeving gebeurt. Vandaar de titel! Zo zijn ze samen begin dit jaar in Zuid-Soedan geweest waar ze mee hebben gewerkt aan de training van zo’n tweehonderd vredesactivisten. Bestellen...

De spiritualiteit van Frank Buchman

Logo CauxEen nieuw boek over Frank Buchman is uitgekomen in de VS. The spiritual vision of Frank Buchman, uitgegeven door Pennsylvania State University Press, is geschreven door dr. Philip Boobbyer, die geschiedenis doceert aan de universiteit van Kent in Groot-Brittannië.
Het boek concentreert zich op Buchmans ideeën en spiritualiteit, en heeft afzonderlijke hoofdstukken over de oorsprong van Buchmans denken, theologische vragen, strategie en organisatie, en politiek en ideologie.
De in Pennsylvania geboren Frank Buchman (1878-1961) was de grondlegger van de beweging die bekend werd onder de naam Oxfordgroep en later Morele Herbewapening, en die in 2001 zijn naam veranderde naar Initiatives of Change.
Hij had vooral invloed op het gebied van conflictbeheersing en verzoening tussen volken en op het terrein van de interreligieuze dialoog. De Anonieme Alcoholisten danken veel aan zijn methoden. Boobbyers boek is het eerste academische overzicht van Buchmans ideeën en is een belangrijke aanwinst voor de groeiende hoeveelheid literatuur over het wereldwijde bereik van zijn ideeën.


Initiatives of Change is een voor ieder toegankelijk wereldwijd netwerk van mensen van verschillende levensovertuiging met als gemeenschappelijk doel zich in te zetten voor een betere wereld. Zij proberen in hun leven ruimte te maken voor stilte en zich te oriënteren op morele waarden als eerlijkheid, zuiverheid, onzelfzuchtigheid en liefde. Geloof is voor velen de inspiratiebron. Initiatives of Change daagt een ieder uit pionier te zijn voor een positieve verandering in de samenleving, te beginnen in eigen leven.


COLOFOON

Nederlandse Stichting Initiatives of Change
Amaliastraat 10
2514 JC Den Haag
Nederland
Tel: +31 70 364 35 91
www.iofc.nl

Mocht u onze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u gebruik maken van deze link.

Copyright (c) 2013 Nederlandse Stichting Initiatives of Change

Email Marketing Powered by Mailchimp