Copy
View this email in your browser


ACTIE VOOR OEKRAINE

  

We leven in een beangstigende tijd, waarin mensen, landen en volken zich tegen elkaar laten opzetten, waarin samenhang ver te zoeken is en de levensgevaarlijke leuze ‘eigen volk eerst’ de boventoon lijkt te voeren. Met een actie voor Oekraïne wil Initiatives of Change Nederland (IofC) de aandacht richten op dit land, dat in de vuurlinie staat en ernstige klappen te verduren heeft gehad. We willen de moedige mensen die proberen samenhang te creëren in hun diep verdeelde land, steunen.
 

Foundations for Freedom

Initiatives of Change Nederland (IofC) heeft in Oekraïne contact met Lena Kashkariova, een van de leiders van het aan IofC gelieerde programma ‘Foundations for Freedom’ (F4F). Dit in 1993 opgerichte programma streeft naar een waarlijk vrije, democratische en rechtvaardige maatschappij, waar mensen zich committeren aan morele waarden zoals eerlijkheid en persoonlijke verantwoordelijkheid, waarop vrijheid kan gedijen.

Dialoog was er altijd al een onderdeel van, maar sinds de demonstraties op het Maidan plein in 2013/ 2014 en sinds de problemen in de Krim en Oost-Oekraïne is het bevorderen van de dialoog de belangrijkste activiteit geworden. De wortel van de problemen in Oekraïne ligt in het verleden, vindt Lena. Zij en haar team zijn een programma begonnen getiteld ‘Oekraïense actie: het verleden genezen’. Dialoogbijeenkomsten over verzoening en genezing van historische trauma’s worden in de verschillende regio’s georganiseerd.
 

Netwerk van Dialoog Facilitators
In partnerschap met onder andere UNDP creëerde F4F een Netwerk van Dialoog Facilitators, die om te beginnen acht workshops van vier dagen in met name de oostelijke provincies, zoals Donetsk en Luhansk, organiseerden. Deze leidden tot 50 verschillende evenementen, variërend van ronde tafel gesprekken tot theater voorstellingen, trainingen, bazaars, tentoonstellingen enz. Bij alles worden met name ook kinderen betrokken. In totaal deden 3400 mensen hieraan mee. Omdat er grote behoefte was aan meer Dialoog Facilitators, werden er tijdens de conferenties deze zomer in het international conferentiecentrum van IofC in het Zwitserse Caux train-de-trainer sessies georganiseerd.

F4F blijft ook zijn cursus over de morele grondslagen van democratie inzetten, waar al 23 jaar ervaring mee is. Een lid van het netwerk, dat recent raadslid is geworden in zijn geboortestad, heeft om zo’n cursus gevraagd. Hij is ervan overtuigd dat deze hem kan helpen de corruptie aan te pakken.

Creators of Peace in Oekraïne

Naast deze activiteiten wil Lena Kashkariova de Creators of Peace Circles introduceren in Oekraïne. Om daar meer over te leren gaat ze deze winter met vier anderen naar Roemenië, waar Diana Damsa, de leidster van IofC in Roemenië (links op de foto), al veel ervaring met dit programma heeft.


Mogelijkheid om bij te dragen
Hierboven zijn slechts enkele activiteiten aangestipt waar het team van IofC in Oekraïne bij betrokken is. We hopen dat dit genoeg is om u te inspireren een financiële bijdrage te geven voor het werk van Lena Kaskariova en haar team.

Als u een financiële bijdrage wil doen voor het werk in de Oekraine, dan kunt u die overmaken naar rekeningnummer NL 49 ABNA 0257 6212 02 van de Nederlandse Stichting Initiatives of Change, o.v.v. najaarsbrief 2016 (ANBI status - aftrekbaar van uw belastbaar inkomen).

 

Kijk voor informatie over de acties in Oekraïne op: http://www.iofc.org/f4f-newsletters. Meer informatie over het werk van Diana Damsa in Roemenië en Creators of Peace staat op: www.iofc.nl/roemeense-damsa-over-haar-strijd-tegen-vooroordelen-roma en www.iofc.org/creators-of-peace.


Copyright © 2016 Stichting Initiatives of Change Nederland (ANBI) (ANBI), All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp