Copy
@nder Nieuws is een uitgave van Initiatives of Change Nederland waarin wij u op de hoogte houden van zaken die ons bezig houden. Spreekt het u aan? Kom dan langs op een van onze evenementen, u bent van harte welkom.

@nder Nieuws - december 2014

  Facebook-Logo    

Beste lezer,

Hierbij de viifde nieuwsbrief van het jaar. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om u een inspirerend 2015 toe te wensen.

de Redactie

separator

KOMENDE EVENEMENTEN

IC Nederland

Netwerk bijeenkomst 17 januari 2015: De kunst van het loslaten.
Tijd: inloop 10.30, begin 11.00, (potluck) lunch, 16.30 afsluiting met een drankje, Amaliastraat 10, Den Haag, aanmelden via www.iofc.nl

Afghaanse tolk schudt Nederland wakker, voor hoe lang?

We leven in een tijd waarin er steeds meer is op vrijwel alle vlakken. Meer: spullen, keuzes, informatie, contacten, afleiding, problemen, ontwikkelingen en meer oplossingen. De vraag is: is meer ook beter? Lees verder...

separator

Levensverhaal Jan van Nouhuys
Zondagmiddag 8 februari 2015
Jan van Nouhuys is een veelzijdig en talentvol kunstenaar in zilver. In 1990 richtte Jan Zilver in Beweging op, een geslaagd initiatief om het aanwezige talent onder zilversmeden te mobiliseren. De middag vindt plaats in de galerie van studio 925 in Schoonhoven. Lees verder...

Levensverhaal Ari van Buuren
Zondagmiddag 15 maart 2015, Amsterdam
Ari van Buuren (1945) is theoloog, gestalt-therapeut en intercultureel consulent. Hij heeft ervaring in het onderwijs, de kerk en de gezondheidszorg. In het UMC Utrecht was hij hoofd van de Dienst voor Levensoriëntatie & Geestelijke Verzorging. Mede hierdoor raakte hij voorgoed betrokken in de interreligieuze dialoog Lees verder...

Levensverhaal Monica Bouman
Zondagmiddag 12 april 2015, Amaliastraat 10 Den Haag
Monica Bouman werd geboren in 1951 in Oldenzaal als oudste dochter van Nederlands-Indische ouders die in 1950 met hoop, idealen en bereid tot grote inzet naar Nederland kwamen. Lees verder...

Overig

International Council naar Nederland
Van 12 - 15 februari 2015 komen drie leden van de International Council, het bestuur van Initiatives of Change International, voor een driedaags bezoek naar Nederland. Op het programma staat o.a. een openbare avond op donderdag 12 februari in het centrum van IC in Den Haag met de vertoning van de film Beyond Forgiving. Aanvang: 20.00 uur.

separator

Afghaanse tolk schudt Nederland wakker, voor hoe lang?

Afghaanse tolk schudt Nederland wakker, voor hoe lang?De vraag wat er gebeurt met buitenlanders die in landen als Afghanistan Nederlandse militairen op vredesmissies hebben bijgestaan en daarom ernstig gevaar lopen, heeft Nederland wakker geschud. Maar voor hoe lang? Slapen we weer in of komt er een betere en duidelijke regeling? In september trok de asielaanvraag van de Afghaanse tolk Ahmadzai sterk de aandacht. Hij dreigde ons land te worden uitgewezen. Omdat hij na een overhaaste vlucht uit Afghanistan via Noorwegen naar Nederland was gekomen, weigerde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn aanvraag in behandeling te nemen. Volgens de zogenaamde Dublin-regel moet dat namelijk gebeuren in het eerste land van aankomst ... Lees verder...

separator

Retroavond op Amaliastraat 10

Retroavond op Amaliastraat 10Op verzoek van enkele Latijs-Amerikaanse diplomaten die nieuwsgierig waren naar de geschiedenis... Lees verder...

separator

In memoriam Joos Woltjer-Dorgelo Maarten de Pous

In mememoriam Joos Woltjer-DorgeloTijdens de dankdienst voor haar leven op 26 november in Den Haag sprak namens Initiatives of Change Maarten de Pous ... Lees verder...

separator

separator

Dorothy Tingu en Creators of Peace in Oeganda

DorothyAl 24 jaar zijn Hester Mila-Groeneweg uit Voorhout en Dorothy Tingu uit Kamala, Oeganda, verbonden met elkaar door het internationale netwerk Creators of Peace.... Lees verder...

separator

KOMENDE EVENEMENTEN

IC Caux

Caux 2015 : 26 juni - 15 augustus
Wereldwijde verandering en de menselijke factor.

Programma:

26 juni - 1 juli: Vertrouwen en integriteit in de wereldeconomie (Trust and integrity in the global economy). Handvatten voor leidinggevenden om tot economische verandering te komen.

3 - 8 juli: Goed bestuur als voorwaarde voor veiligheid. Over structuren en persoonlijke kwaliteiten die ethisch, inclusief leiderschap mogelijk maken.

10 - 14 juli: Caux dialoog over land en veiligheid en over hoe het tegengaan van verwoestijning de vrede kan bevorderen.

16 - 19 juli: Europa is nog niet af. Wat is er nodig in Europa als waardengemeenschap en wat zijn de belangrijke vraagstukken.

Tegelijkertijd vindt plaats:

Internationaal forum voor vredesstichters. Uitwisselen van ervaringen en lessen; hoe betrek je alle partijen bij het vredesproces.

27 juli - 2 augustus: Kinderen en volwassenen werken samen voor verandering. (Children as actors for transforming society; CATS).

4 - 9 augustus: Bronnen van inspiratie - een conferentie met veel ruimte voor stilte en bezinning.

10 - 15 augustus: Impact Initiatives Camp - kans om te netwerken en initiatieven handen en voeten te geven.

Het verslag van de zomerconferenties 2014 in Caux is bij de redactie te bestellen. (24 pagina's, mooi geillustreerd.)

Initiatives of Change is een voor ieder toegankelijk wereldwijd netwerk van mensen van verschillende levensovertuiging met als gemeenschappelijk doel zich in te zetten voor een betere wereld. Zij proberen in hun leven ruimte te maken voor stilte en zich te oriënteren op morele waarden als eerlijkheid, zuiverheid, onzelfzuchtigheid en liefde. Geloof is voor velen de inspiratiebron. Initiatives of Change daagt een ieder uit pionier te zijn voor een positieve verandering in de samenleving, te beginnen in eigen leven.

COLOFOON

Nederlandse Stichting Initiatives of Change
Amaliastraat 10
2514 JC Den Haag
Nederland
Tel: +31 70 364 35 91
www.iofc.nl

Mocht u onze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u gebruik maken van deze link.

Copyright (c) 2013 Nederlandse Stichting Initiatives of Change

Email Marketing Powered by Mailchimp