Copy
 EXTRA BULLETIN MIP SPORT AMERSFOORT

 NOVEMBER 2022

Meerjaren Investeringsprogramma voor de Sportvoorzieningen in de gemeente Amersfoort (MIP Sport)

Wilt u het volledige artikel downloaden? Klik hier voor het PDF bestand!

Amersfoort groeit en het is van belang dat onze sportvoorzieningen meegroeien.

De gemeente heeft vorig jaar onderzoek laten doen naar de toekomstige sportbehoeftes.
We willen graag dat het beleid voor sportvoorzieningen samenloopt met dat voor andere maatschappelijke voorzieningen, aansluit bij de ambities van een gezonde stad en past bij de groei van Amersfoort.
Dat vraagt om een proactief sportaccommodatiebeleid dat ook gebruik maakt van de openbare ruimte, in samenhang met sportvoorzieningen. Het is voor de toekomst van belang om keuzes te maken en besluiten te nemen over in- of uitbreiding, renovatie en/of vervanging van sportvoorzieningen.
Dat is goed voor onze sport- en beweegaanbieders en draagt bij aan het bieden van ruimte aan nieuwe (opkomende) sporten in de gemeente Amersfoort.

Om deze groei te kunnen realiseren, is het nodig dat er een meerjaren investeringsprogramma voor de sportvoorzieningen in de gemeente Amersfoort wordt uitgewerkt, kortweg: MIP Sport.
 

Peiling MIP Sport (Uitnodiging)

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van beleid. De raad stelt de kaders vast (bijvoorbeeld financieel, tijd en richting) en de hoofdlijnen van het beleid.
Om te komen tot een MIP Sport dat hieraan voldoet, vraagt het college van burgemeester en wethouders de raad om een mening.
Dit gebeurt in een peiling, die zal plaatsvinden op dinsdagavond 22 november 2022.
Inwoners en partners, zoals sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders, kunnen hierbij inspreken.
Raadsleden kunnen deze reacties gebruiken in de afweging die ze maken voor het kader en de richting van het MIP Sport Amersfoort.

De agenda en de stukken voor deze vergadering zijn vanaf 10 november te vinden op amersfoort.notubiz.nl, in de kalender.
Voor het inspreken dient u zich aan te melden bij de raadsgriffie via 033 4694379 of griffie@amersfoort.nl.

Kunt of wilt u die avond niet zelf inspreken? Sportverenigingen kunnen hun boodschap laten inbrengen door de Amersfoortse Sportfederatie. Dit kan door contact op te nemen met de voorzitter Albert-Jan Thomassen, via voorzitter@sportamersfoort.nl


De Sport3hoek, bestaande uit de Amersfoortse Sportfederatie, sportbedrijf SRO en de gemeente Amersfoort brengen u graag op de hoogte van het vervolg op de peiling en de uitvoering, via de ASF website lees verder....
 

Reserveer jouw kaarten voor het Amersfoorts Sportgala Festival Edition op 28 november a.s!


Op 28 november vindt het Amersfoorts Sportgala Festival Edition plaats.
Het wordt absoluut een mooi sportfeest voor iedereen die betrokken is bij de sport in Amersfoort.
Bestuurders, vrijwilligers, sporters, sportdienstverleners, politici, journalisten, mediamakers... noem maar op. Iedereen is van harte welkom! 

Het Sportgala Festival Edition is breder van opzet en kent verschillende onderdelen. Het publiek kan de sport zelf gaan beleven en aan verschillende sportactiviteiten deelnemen. Naast de uitreiking van Sportpenningen aan sportkampioenen, is er meer aandacht voor talent, bijzondere inzet van vrijwilligers en prestaties van verenigingen.

Ben jij erbij op 28 november? Je kunt je aanmelden voor het middag- of avondprogramma.

16.30 – 17.45 Middagprogramma (jeugd tot 18 jaar), GRATIS: Uitreiking Sportpenningen, entertainment en vooral veel zelf bewegen!

17.30 – 20.00 Talentendiner (op uitnodiging)

20.00 – 21.30 Avondprogramma (jeugd 18+ en volwassenen), GRATIS: Uitreiking Sportpenningen, entertainment, ontmoeten en een beweegplein met allerlei uitdagende beweegvormen.

Een kaartje is gratis, maar we vragen je wel om je te registeren zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Registeren kan hier.

Meer informatie vind je op www.amersfoortsportgala.nl

Het delen van de uitnodiging wordt enorm gewaardeerd door de Amersfoortse Sport3hoek, bestaande uit de Gemeente Amersfoort, SRO en de Amersfoortse Sportfederatie ASF.
 

Hoe gaan Sportverenigingen in Amersfoort om met de forse kostenstijging? De ASF wil het graag vernemen!


De gemeente Amersfoort heeft de maatschappelijke tarieven voor sportaccommodaties voor 2023 bekendgemaakt.

Klik hier voor het raadsbesluit.

De tarieven die sportverenigingen betalen stijgen met 8,5%. 
Normaal gesproken zou een stijging van 14,5% aan de orde zijn.
De gemeenteraad heeft echter besloten om een deel van de stijging voor haar rekening te nemen.
Toch is 8,5% voor veel sportverenigingen zeer fors en het is de vraag tot welke consequenties dat leidt. Is een (extra) contributieverhoging onvermijdelijk? Welke impact zal het hebben op de ledenaantallen?

De ASF verneemt graag reacties van sportverenigingen op deze stijging. Dan kunnen wij dat meenemen in de gesprekken binnen de Sport3hoek.

Stuur je tips en feedback naar secretaris@sportamersfoort.nl 

De Amersfoortse Sportfederatie is ook te volgen op LinkedIN


Naast ons Twitteraccount @sport033 heeft de ASF nu ook een Companypage op LinkedIN, waar wij regelmatig updates plaatsen over Sport- en Sportbeleid in Amersfoort. 

Interessant? Ga naar LinkedIN en klik op volg!

Heb je een nieuwsbrief gemist? Deze zijn ook altijd na te lezen op onze website.

Deel op Facebook Deel op Facebook
Tweet Tweet
Stuur deze nieuwsbrief door per mail Stuur deze nieuwsbrief door per mail
Twitter Twitter
Website Website
Email Email


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Amersfoortse Sportfederatie · Postbus 2007 · Amersfoort, 3800 CA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp