Copy
Online versie
HUS @ctueel
Blik terug op de actiedagDigitale Samenwerking roept je op om de ICTladder in te vullen voor Digitaal fit, Leefstijl wijst je op een informatieve video Nascholing Obesitas, Chronische Zorg deelt de jaarrapportage Ketenzorg 2021 en nieuws over Stoppen met roken. De Spoedpost roept op tot vertrouwen en geeft een update over de Apenpokken. Noteer de save the date van de HUSAcademie en zie de nieuwsbrieven van Derden

Actiedag op het Malieveld

Huisartsen in actie. Nanja Danhof maakte een vlog als terugblik op de slotmanifestatie op vrijdag 1 juli. 

Digitale Samenwerking

Digitaal fit gaat van start  
De werkgroep Digitale Samenwerking is gestart met project 2 Digitaal Fit, een van de vijf ICT-versnellingsgelden projecten. Per aangesloten praktijk ontving één van de huisartsen vorige week inloggegevens voor de inventarisatie via de ICT-ladder. Heb je die niet gekregen, laat het ons weten. 

Maak zo snel mogelijk een start met het invullen van de Digifit-vragenlijst, gevolgd door de ICT-ladder-vragenlijst. Meer informatie zie hier de instructie voor het invullen van de ladders of check de websiteVoor vragen, stuur een mail naar digifit@huisartsenutrechtstad.nl 

Leefstijl

Nascholing Obesitas   
De werkgroep Leefstijl wijst je op een nascholing over obesitas bij volwassenen. Huisarts Neeltje Truijens: 'Ik ben er erg enthousiast over. Ik denk dat deze scholing geschikt is voor huisartsen, POH-S en diëtisten.'    

Professor Liesbeth van Rossum gaat in twee korte video’s in op de diagnostiek en de behandeling van obesitas. Van Rossum is internist-endocrinoloog in het Erasmus MC in Rotterdam en medeoprichter van het Centrum Gezond Gewicht.  

'Deze scholing is informatief, kort en bondig en toch erg compleet’, zegt diëtist bij Careyn Brigitte Wieman. In de eerste video (duur: 26 minuten) legt zij uit welke invloed hormonen en het immuunsysteem hebben bij het ontstaan en onderhouden van overgewicht. In de tweede video (duur: 21 minuten) gaat zij in op de behandeling van obesitas. Wat is gespecialiseerde GLI en welke medicatie is er mogelijk om obesitas aan te pakken? Informatie via deze link. 
Vragen over GLI programma’s, mail Stéphanie van Emmerik. Achter de schermen werken we hard om alle zaken rondom de organisatie van de GLI in Utrecht op orde te krijgen. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor aanbod van groepen en plekken in de stad.  

Chronische Zorg

Jaarrapportage Transparante Ketenzorg 2021
Van Ineen ontvingen wij de
Jaarrapportage Transparante Ketenzorg 2021. Hiervoor leverden 98 zorggroepen gegevens aan. Samen vertegenwoordigen zij 82% van de inwoners van Nederland. De rapportage gaat over de zorgprogramma’s Diabetes Mellitus type 2, COPD, Astma en Vasculair Risico Management bij patiënten met een hartvaatziekte (HVZ) en een verhoogd risico op hartvaatziekten (VVR). In het rapport staan conclusies en aanbevelingen voor de verschillende ketenaandoeningen.
Onder Z 13 vind je alle gegevens van de HUS ketenzorg Diabetes Mellitus type 2 en COPD.

Stoppen met roken onderdeel chronische ketenzorg 
De Stoppen met roken-zorg (SMR) binnen een chronische keten moet volgens Zilveren Kruis aan dezelfde voorwaarden voldoen als die voor de Zorgmodule Stoppen met roken voor de huisarts. 

  • Stoppen met roken maakt integraal onderdeel uit van het tarief en heeft betrekking op de individuele gedragsmatige begeleiding, zoals omschreven in de Zorgmodule Stoppen met Roken.  
  • Bij de keten-DBC mogen de volgende verrichtingen niet worden gedeclareerd: Stoppen met Roken. 
  • Voor meer informatie klik hier.

In het najaar volgen twee scholingen; een basisscholing Stoppen met roken en een scholing voor gevorderden.  

Vertrouw op jouw collega's

Heb vertrouwen in jouw collega's, dat ze je pas bellen als het water al tot aan de lippen staat. Afgelopen week is in de vergadering van de werkgroep Spoedzorg ter sprake gekomen dat het oproepen van de achterwacht soms moeizaam verloopt. Houd je aan de huidige afspraken. Mocht je van jezelf weten dat je echt niet opgeroepen wil worden, kijk of het lukt om jouw achterwachtdienst te ruilen of te verkopen.
Als de achterwacht wordt gebeld zijn er (te) vaak discussies aan de telefoon die doorlopen bij aankomst op de post. Triagisten en collega- huisartsen ervaren dit als zeer vervelend en onprofessioneel. Daarom de oproep aan alle huisartsen om te vertrouwen op collega’s.

Update Apenpokken

De apenpokken lijken verder terrein te winnen. Het beeld dat eerst bestond dat het zich voornamelijk leek te verspreiden onder MSM is inmiddels verlaten. We houden ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten. Op dit moment gaat het nog altijd om kleine patiëntenaantallen. De ziekte verloopt meestal mild, maar kent ook ernstige complicaties. Deze complicaties kunnen een reden zijn om een patiënt te willen beoordelen. Hiervoor hebben wij afgesproken de patiënt met (het vermoeden van) apenpokken NIET naar de post te laten komen maar hiervoor een visite in te plannen. De dokter moet volgens COVID-protocol worden ingepakt. 
Klik
hier voor meer informatie. 
Academie
De vakantie begint. De komende twee maanden zijn er geen scholingen. Noteer alvast:
Diak Symposium 2022 (voor huisartsen) Het jaarlijkse Diaksymposium op woensdag 30 november in het spoorwegmuseum te Utrecht. Thema: Dokters dichtbij 2022; samen naar de toekomst.
Chronische Zorgdag 2023 (voor huisartsen, POH, PVK) op donderdag 26 januari 2023 in de monumentale Villa Jongerius aan de rand van Utrecht. 
Binnenkort volgt het programma voor het tweede deel van het jaar en begin 2023.

 
Derden
  • Jellinek, nieuwsbrief met een waarschuwing over levensgevaarlijke MDMA vloeistof.
  • Onder artsen, blikt terug op 2021
  • Gemeente Utrecht, nieuwsbrief met onder ander nieuws over het verbod van lachgas.
  • Zorgvisie, onder andere een artikel over het bouwen van ouderenwoningen.
  • Ineen, weekbericht met onder andere een update over Coronavaccinaties
(ACADEMIE) AGENDA VAN HUS
Twitter
Facebook
Website