Werkgever doet een beroep op dwaling. Is werknemer verplicht werkgever in te lichten over privéproblemen?
top
Beste <<Voornaam>>,

We hebben weer een selectie gemaakt van de meest gelezen blogartikelen van de afgelopen maand. We hopen dat je er wat aan hebt!
top

Een werknemer valt binnen enkele weken na indiensttreding volledig uit vanwege psychische problemen veroorzaakt door zijn thuissituatie. De werkgever doet een beroep op dwaling. Ben je als werknemer verplicht je werkgever in te lichten over privéproblemen voordat je een arbeidscontract tekent?
» Lees het volledige artikel op onze website

Bij de overname van een bedrijf wordt de waarde grotendeels bepaald door de goodwill. Soms hangt de goodwill erg samen met de personen achter het bedrijf. Als zij hun aandelen verkopen wil je als koper natuurlijk niet dat zij vervolgens concurrerende activiteiten gaan verrichten die de goodwill schaden.
» Lees het volledige artikel op onze website

Het komt regelmatig voor dat een woningcorporatie – na splitsing en gedeeltelijke verkoop van een gebouw – een meerderheid van stemmen heeft in de Vereniging van Eigenaars (VvE). Dat betekent echter niet dat de corporatie ook altijd van haar meerderheidspositie gebruik mag maken door besluiten door te drukken of juist te blokkeren. » Lees het volledige artikel op onze website

Bij een zakelijke samenwerking kunnen discussies ontstaan over facturen, matige dienstverlening, de uitleg van de overeenkomst, et cetera. Deze geschillen kunnen worden uitgevochten in de rechtszaal maar partijen kunnen er ook voor kiezen hun geschillen te beëindigen met een vaststellingsovereenkomst.
» Lees het volledige artikel op onze website

Het uitgangspunt in het burgerlijk procesrecht is dat de procespartij die (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld wordt veroordeeld in de kosten van de procedure. Soms kan de rechter de proceskosten ten laste van een derde brengen, zoals van de advocaat van een partij. » Lees het volledige artikel op onze website

top
AMS Advocaten N.V.
E-mail: info@amsadvocaten.nl
Tel: +31 20 3080315
Fax: +31 20 3080325

KvK-nr: 53039734
BTW-nr: NL850716446B01
Bezoekadres
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam

Postadres
Postbus 69111
1060 CD Amsterdam

bottom
Je ontvangt deze e-mail omdat je geabonneerd bent op de AMS Advocaten nieuwsbrief.
Problemen bij het bekijken van deze e-mail? Klik hier om in je browser te openen
Wil je niet langer de AMS Advocaten nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je af te melden