Copy
Kui Te uudiskirja korrektselt ei näe, siis klikkige siia.

Aktiivsena vananemine                           

Eesti vananeb vanamoodsalt
ÜRO koostatud aktiivse vananemise indeksis on Eesti 28 Euroopa riigi seas 10. kohal. Eesti paistab silma kõrge vanemaealiste tööhõive poolest. Probleemiks on aga kesised digioskused, vähene osalemine elukestvas õppes ja vabatahtlikus tegevuses, mistõttu jääb vanem põlvkond liiga vara ühiskonnaelust kõrvale. 22. veebruaril toimus Riigikogus temaatiline konverents. Vaata Praxise analüütikute ettekandeid ja kokkuvõtet.

Aktiivsena vananemise head praktikad
Rahvastiku vananemine on selle sajandi üheks olulisemaks megatrendiks nii Eestis kui ka Euroopas, mis toob kaasa olulised muutused ühiskonna eluolus. Aastaks 2040 on iga kolmas Eesti inimene 65-aastane ja vanem. Praxis aitas rahvusvahelise aktiivsena vananemise projekti raames kokku tuua Euroopa häid praktikad.
 
Tööturg                                                      

Kuidas tuua vähenenud töövõimega inimesed tööturule?
Eesti 15-64-aastastest inimestest ligi 600 000 töötavad ja 279 000 ei tööta. Rahvastikuprognooside järgi on 2040. aastal töötavaid inimesi veel 122 000 võrra vähem. Praxis koostöös töötajate ja tööandjate esindajatega otsib lahendusi töökohtade kohandamiseks, et toetada vähenenud töövõimega inimeste tööturul osalemist, parandada töökeskkonda ja tööelukvaliteeti ja töötajate tervist ning hoida kvalifitseeritud tööjõudu.
 

Tervis                                                         

Valmis analüüs vähki haigestumisest
Arvestades vanemaealiste osakaalu suurenemist kogurahvastikus, on vähktõvesse haigestumuse jätkuv tõus paratamatu ning inimeste osakaal, kelle jaoks on toimetulek vähiga igapäevaseks väljakutseks, kasvab aastate lõikes. Praxises valmis analüüs, mis keskendub vähi ennetamisele, diagnoosimisele ja ravile ning sellega seotud kuludele. 

Tule praktikale!

Praxis ootab kevadel huvilisi praktikale. Saada sooviavaldus 10. märtsiks info@praxis.ee
 

Arvamused


Praxis soovitab

Riigireformi Radar on Praxise ja  Eesti Tööandjate Keskliidu algatus, mis monitoorib riigireformi edenemist ja annab poliitikakujundajatele soovitusi.

Jälgi Radarit ka Facebookis!


Publikatsioonid


Uued algatused

Algas nooremarstide uuring. Esmaseid tulemusi jagatakse avalikkusega 2017. aasta teises kvartalis.

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tornimäe 5 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000