Copy
Kui Te uudiskirja korrektselt ei näe, siis klikkige siia.
Tööpoliitika                                     
Quo vadis, Eesti töötervishoiu ja tööohutuse poliitika?
Töö, töötajad, tööandjad, -suhted ja -keskkond muutuvad väga kiiresti, seetõttu peab muutuma ka töötervishoiu ja tööohutuse poliitika. Taustateadmine aitab ümberkorraldusi teha targalt. Loe pikemalt Märt Masso artiklist, mis ilmus äsja Riigikogu Toimetistes.

Majandus                                          
Valmis merekeskkonna ressursside majandusliku kasu mudel
Arendatud mudeli abil on edaspidi võimalik hinnata Eesti mereala kasutamisest saadavat majanduslikku kasu nii riigile kui ka ettevõtjale ruutkilomeetrite kaupa. Loe pikemalt siit.

Haridus                                            
Koolides toimub digioskuste küsitlus
Detsembrikuu jooksul on õpetajatel ja õpilastel üle Eesti võimalus osaleda IKT-hariduse uuringus, mis keskendub digioskuste omandamisele õppetöös. Küsitlusega uuritakse näiteks, milliseid digiseadmeid ja millisteks tegevusteks õppetöös kasutatakse.

Tööpoliitika                                     
Petturlike töövormide ülevaade Euroopas
Eurofound avaldas uuringu Petturlike töövormide uurimine Euroopa Liidus. Töösse panustasid ka Praxise analüütikud Eurofoundi riiklike korrespondentide võrgustiku liikmena, andes ülevaate olukorrast Eestis.
.Vaata Praxise jõulutervitust siit!

Täname kõiki meie selleaastaseid praktikante, keda oli kokku 30.


.Publikatsioonid

Enesekindlamad ja iseseisvamad noored: kuidas kaasata erivajadusega noori noorsootöösse?

•  Quo vadis, Eesti töötervishoiu ja tööohutuse poliitika?

•  Integrated care for older people living at home

.Arvamused

Urve Eslas, Andreas Kaju ja Tarmo Jüristo vestlevad aastast, mil tõde ei ole enam oluline. Loe Sirbist 

Praxis - sõltumatu mõttekeskus
Poliitikauuringute Keskus Praxis   |   Tornimäe 5 Tallinn   |
info@praxis.ee   |   640 8000