Copy
Otevřít newsletter v internetovém prohlížeči.


Newsletter Spolku přátel Karla Engliše
#6 (únor 2023)

Zdroj: Masarykova univerzita, Radek Miča.

Masarykova univerzita pojmenovala po Englišovi aulu
a představila jeho Paměti

V rámci oslav 104. výročí svého založení Masarykova univerzita přejmenovala aulu své zakládající právnické fakulty. Ta nově nese jméno zakladatele a prvního rektora univerzity. Jedná se o nejreprezentativnější sál univerzity, kde se pravidelně konají nejvýznamnější akce a události.

V průběhu slavnostního aktu byly také uděleny Bronzové medaile Masarykovy univerzity za dlouholetou činnost a spolupráci při připomínání odkazu Karla Engliše MUDr. Františku Plhoňovi a doc. Jiřímu Blažkovi.

Při stejné příležitosti byly také vědecké obci představeny Englišovy Paměti. Publikace přináší dosud nezveřejněné rukopisy i unikátní obrazový materiál a vyznačuje se typickými povahovými vlastnostmi Engliše: přímostí a pravdomluvností, ale také laskavostí, tolerancí a nadhledem.

Kniha vyšla s příspěním Moravskoslezského kraje, Státního fondu kultury ČR, České národní banky, Masarykovy univerzity, Masarykova ústavu a Archivu AV ČR i řady soukromých dárců. Všem, kteří vydání Pamětí podpořili, velice děkujeme!

Objednám si Paměti
Zdroj: Masarykova univerzita, Radek Gomola.

ČNB odhalila busty Rašína a Engliše

Guvernér ČNB Aleš Michl odhalil 18. října 2022 během slavnostního večera věnovaného zakladatelům československé měny busty Aloise Rašína a Karla Engliše. Busty z dílny akademického sochaře Michala Moravce jsou umístěny před vstupem do expozice Lidé a peníze v Návštěvnickém centru ČNB v Praze v ulici Na Příkopě. Návštěvníci si mohou prohlédnout také výstavu dokumentů z Archivu ČNB dokládajících Englišovu a Rašínovu činnost týkající se československé měny a dále předměty vztahující se ke vzniku pamětních bankovek a oběžných mincí, jimiž ČNB obě mimořádné osobnosti v poslední době připomněla.

Zdroj: ČNB.

Sada Englišových medailí vyvolala mimořádný zájem

Společnost České dukáty na sklonku loňského roku představila dvě sady pamětních medailí nesoucích portrét Karla Engliše. Portrét vznikl z modelu Josefa Šejnosta, který se nachází v majetku rodiny. Ve spolupráci s Českou mincovnou byly vyraženy dvě sady pamětních medailí unikátní technikou inkusní ražby. Obě sady (po dvou a po třech medailích) vyvolaly mimořádný zájem a byly prakticky obratem vyprodány.

Medaile předvedl zakladatel Českých dukátů Vladimír Olmr vnuku Karla Engliše Františku Plhoňovi. Ten je ocenil následujícími slovy: „Byl jsem až dojat, jak věrná je na medailích dědečkova podoba. Za celou rodinu si dovoluji autorům a zhotovitelům tohoto zdařilého díla poděkovat, že zařazením Karla Engliše do kolekce Českých dukátů přispívají k docenění osobnosti tohoto významného vědce a státníka.“

Zdroj: České dukáty.

Vydání Velké logiky získalo významné ocenění

Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělily nakladatelství Munipress mimořádnou Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Cenu nakladatelství získalo za nakladatelský počin vydání obsáhlého díla Karla Engliše Velká logika: Věda o myšlenkovém řádu. Kolegům z nakladatelství srdečně gratulujeme a sdílíme jejich radost!

Zajímá mě ediční řada Dílo Karla Engliše
Zástupci rodiny a nakladatelství Munipress při předání Ceny Josefa Hlávky. Zdroj: Munipress.

Knižní novinky

85 let po vydání knihy Jaroslava Kolaříka Peníze a politika se Karel Engliš dočkal druhého obsáhlého knižního životopisu. Kniha Martina Hlaváče Karel Engliš – Ekonom, který pomohl vybudovat Československo, jejíž vydání podpořila Česká národní banka, splňuje veškeré parametry odborné publikace; necílí však výhradně na vědeckou obec, nábrž má potenciál oslovit i širokou veřejnost. Představuje tak velký krok v popularizaci postavy a odkazu Karla Engliše.

Zásluhou členky našeho spolku Radany Květové mohly vyjít paměti Jožky Davida, jejího strýce, politika a publicisty, který patřil do okruhu přátel Englišovy rodiny. „Našla jsem strojopis, který asi pořídil můj tatínek. Byl to pro mne objev, dala jsem text okopírovat a předala jej svému synovci. Ten jej předal historiku dr. Tomešovi, který připravil kritickou edici. Čte se to jako detektivka!“ říká Radana Květová.

Téměř současně se na pulty knihkupectví dostaly také memoáry Václava Chytila, Englišova žáka a blízkého spolupracovníka, profesora národního hospodářství, poslance a politického vězně. V doposud nevydaném druhém díle svých pamětí autor popisuje svá studentská léta a vypráví o začátku své kariéry. Text se podařilo dohledat s přispěním členů našeho spolku Martina Hlaváče a Pavla Lhoty. Kritickou edici připravil prof. Ladislav Vojáček.

Chci Englišův životopis
Martin Hlaváč představuje Englišův životopis. Zdroj: ČNB.

Karel Engliš ve veřejném prostoru


Ten, který čelil krizím. ČT24, Historie.cs, 22. 10. 2022.

Seriál věnovaný Karlu Englišovi, čerpající z knihy Martina Hlaváče
E15, 18. až 22. 7. 2022

Jiří Vaněk: Mimořádný počin české filosofie 20. století, Englišova Velká logika. E-LOGOS.
 
Škola v Englišově rodné Hrabyni nese od roku 2022 jeho jméno. Zdroj: archiv F. Plhoně.

Děkujeme vám za přízeň, zájem, spolupráci a podporu!
 

Máte pro nás doporučení, podnět, dotaz, připomínku
či se chcete odhlásit z odběru newsletteru?
Napište nám, prosím, na info@englis.cz.

Předchozí newslettery si můžete přečíst zde:
#1 (květen 2020),
#2 (září 2020),
#3 (leden 2021),
#4 (září 2021),
#5 (leden 2022).