Copy
View this email in your browser


Newsletter Spolku přátel Karla Engliše
jaro 2020

 
 
Slovo na úvod – Spolek se představuje – Představujeme hlavní odborné partnery – Karel Engliš spojuje – Naše objevy – Kalendárium


Slovo na úvod

 
Vážení přátelé,

jsem rád, že mohu napsat úvodní slovo k
prvnímu newsletteru nově vzniklého Spolku přátel Karla Engliše (SPKE). Informace chceme zasílat přibližně čtvrtletně tak, abyste byli průběžně a přehledně informováni o činnosti SPKE.

Cti napsat úvodní slovo se mi dostalo zřejmě i proto, že spolu se sestřenicí Martou Kapsovou (roz. Englišovou) jsme posledními dvěma žijícími vnoučaty našeho milého dědečka či, jak se v rodině po slezsku říká, staříčka a dobře si na něj pamatujeme. Mám snad tudíž právo
jménem celé rodiny vyjádřit velké uspokojení z toho, že díky úsilí řady osob i institucí se podařilo téměř v hodině dvanácté zachránit odkaz tohoto vědce, člověka i politika, jemuž hrozilo to, oč usilovaly oba totalitní režimy, které se v naší vlasti vystřídaly v minulém století, tedy zapomnění.

Věřím, že Spolek má před sebou ještě nadějnější vyhlídky než
Společnost profesora Karla Engliše, jež fungovala v první polovině 90. let a na niž navazuje. Již před ustavením SPKE totiž všichni zainteresovaní dosáhli svou činností a prací na profesionální úrovni hmatatelných výsledků. Jako čestný člen spolku mohu říct, že máme jasnou vizi i podporu významných institucí.

Rozvíjení odkazu Karla Engliše navíc v současné situaci pravděpodobně nebude tak složité jako v letech devadesátých. Ta pro připomínání Karla Engliše nebyla tak příznivá částečně i pro nepochopení jeho díla některými, kterým bylo více nasloucháno vzhledem k jejich tehdejším politickým funkcím. 

Všem, na jejichž práci navazujeme a jež připomínáme na webu v souboru často kladených otázek,
děkuji jménem celé rodiny Karla Engliše, jeho přátel i znalců jeho díla za jejich minulou i současnou aktivitu.

 

František Plhoň


Spolek se představuje


Spolek sdružuje příbuzné, akademiky, nadšence a krajany, jejichž společným jmenovatelem je zájem o osobnost a odkaz K. Engliše jako jedné z největších postav demokratického Československa. Navazujeme tak na Společnost profesora Karla Engliše, která fungovala v letech 1990–1996 a jejímž hlavním hybatelem byl prof. JUDr. František Vencovský (1923–2006).

Činnost jsme zahájili 25. května 2020 u příležitosti 100. výročí prvního jmenování Karla Engliše do funkce ministra financí. Tentýž den jsme také ve spolupráci s partnery vydali první tiskovou zprávu.

Vyhledáváme příležitosti pro připomínání i rozvíjení odkazu Karla Engliše. Tuto osobnost se snažíme přiblížit odborné i široké veřejnosti skrze konkrétní projekty. Na jednotlivých projektech spolupracujeme s institucemi, které společně s námi garantují úspěšné uskutečnění daného projektu.

Zakládajícími členy spolku jsou:

  • Doc. ing. Jiří Blažek, Csc. Působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Karlu Englišovi se věnuje již řadu let. Tento zájem mu předal jeho starší kolega prof. JUDr. František Vencovský, žák a přítel Karla Engliše.
  • PhDr. Martin Hlaváč, Ph. D. Absolvent Karlovy univerzity, specializací historik, autor diplomové i disertační práce o Karlu Englišovi.
  • Pavel Lhota. Hrabyňský patriot a bývalý novinář, majitel rozsáhlé sbírky knih, dokumentů a artefaktů spjatých s Karlem Englišem.
  • Mgr. Vít Pokorný. Prapravnuk Karla Engliše a předseda spolku.
Čestným členem spolku je vnuk Karla Engliše MUDr. František Plhoň.
 
 
 

Představujeme hlavní odborné partnery

 

Archiv Národního muzea se orientuje na zpracování a zpřístupňování pozůstalostí významných osobností veřejného, politického, vědeckého a kulturního života, dokumentačních a fotografických sbírek a také písemností NM. Spravuje rozsáhlý fond englišovských dokumentů i artefaktů a spolupracuje na přípravě ediční řady Díla Karla Engliše.
 
Česká národní banka je centrální banka České republiky a orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem v zemi. Spolupracuje na digitalizaci rodinné pozůstalosti po Karlu Englišovi, připravuje vydání pamětní bankovky věnované Karlu Englišovi a chystá Karlu Englišovi věnovanou expozici ve své ostravské pobočce.
 
Masarykova univerzita, počtem studentů druhá největší vysoká škola v České republice, spolupracuje na přípravě ediční řady Díla Karla Engliše a digitalizaci spisů Karla Engliše..
 
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky je veřejná výzkumná instituce, jeden ze tří historických ústavů Akademie věd České republiky. Ve spolupráci s MÚA AV ČR a Nakladatelstvím Munipress Masarykovy univerzity se připravuje vydání Englišových pamětí.
 
Slezské zemské muzeum je třetí největší institucí svého druhu v České republice. Bylo založeno roku 1814, což z něj činí nejstarší muzeum na území České republiky. Spravuje rozsáhlé englišovské depozitum a nedávno otevřelo expozici věnovanou Karlu Englišovi.
 


Karel Engliš v médiích


Spolek přátel Karla Engliše bude rozvíjet jeho odkaz
25. 5. 2020, vecerni-praha.cz


Odkaz JUDr. Karla Engliše bude rozvíjet nová nezisková organizace
25. 5. 2020, advokatnidenik.cz


„Nemohu změnit svých názorů.“ Příběh jednoho z nejvýznamnějších českých ekonomů, jenž se po válce mocným nehodil do nové doby
25. 5. 2020, Deník N


Letní čas – vezmi ďas!
25. 4. 2020, tydenikhrot.cz


Právníci proti totalitám
14. 5. 2020, Živá historie

Před sto lety nastartovala prosperitu souhra státu a firem
16. 4. 2020, Ekonom

Na centrálnu banku Československo dlho čakalo, jej politika zaradila korunu medzi popredné meny
14. 4. 2020, hnonline.sk


 


Karel Engliš spojuje


Díky dokumentaristovi Petru Zemánkovi, jehož rozhovor s dědečkem Františkem stál na počátku naší současné iniciativy, jsme se dostali do kontaktu s rodinou Františka Hejného, která spolupracovala na projektu České advokátní komory Advokáti proti totalitě. Obnovilo se tak někdejší přátelské pouto mezi Englišovými a Hejnými, na které dopadla brzy po únoru 1948 zášť tzv. diktatury proletariátu, a máme radost z čilé výměny mezi Brnem, Prahou a Torontem.

Prostřednictvím ČNB se na nás obrátil máchovský badatel Bohuslav Hatina, který se v připravované brožuře chce věnovat také poměrně málo známé kapitole přesunu Máchových ostatků do Prahy těsně před záborem Litoměřic a jeho druhého pohřbu na jaře 1939. Společně pátráme po pamětech staříčkova tajemníka prof. Václava Chytila, z nichž je dosud známa jen část a který jako jediný očitý svědek tuto kapitolu zachytil.
 
Upřímně nás potěšila nabídka partnerské spolupráce od šéfredaktora portálu Nová Večerní Praha Pavla Frymla, který nás kontaktoval v reakci na naši první tiskovou zprávu. Nová Večerní Praha se tak stává prvním mediálním partnerem.
 
Velmi milé překvapení nám přineslo také spuštění nového webu: v reakci na ně a také na zde zveřejněné informace se na Spolek obrátila Pavla Kudělková, pravnučka dlouhodobého starosty Brušperku Karla Špačka (1872–1960). Vedle jednoho rodinného dokumentu nám poskytla také kopii dvou stran z městské kroniky, kde je v souvislosti s táborem lidu uspořádaného 26. května 1918 zmiňován Karel Engliš. Další vazby tehdejšího poslance moravského zemského sněmu na Brušperk a jeho starostu budeme dohledávat.

 


Naše objevy


Pokračujeme v prozkoumávání veřejných archivů. Nedávno se nám podařilo vypátrat spisy obsahující podrobnosti o zatčení a věznění staříčkovy snachy Zory Englišové, roz. Prokopové. Další podobné objevy nás patrně čekají během nadcházejících týdnů.

Vedle archivů veřejných však bádáme i v těch soukromých. Třeba v Děčíně se nedávno objevily krásné staré fotografie, o nichž jsme neměli ani tušení! Třeba na této, pořízené 28. října 1960 v Hrabyni, vidíme staříčka s budoucí manželkou jeho vnuka Františka Věrou, kterou si staříček hned oblíbil. Ten víkend se byla celá rodina při procházce podívat na právě dokončenou hrobku – tutéž hrobku, jejíž rekonstrukce byla zdařile dokončena letos v květnu.

 

 

Kalendárium

 
14. dubna tomu bylo sto let, co parlament přijal zákon č. 347/1920 Sb. o akciové bance cedulové. O pět let později vznikla na základě zákona č. 102/1925 Sb., o zřízení NBČs z 23. dubna 1925 Národní banka československá, předchůdkyně dnešní ČNB.
 
25. května si připomněli 100. výročí od chvíle, kdy Karel Engiš poprvé jako ministr vstoupil do Clam-Gallasova paláce. Tento den jsme zprovoznili jsme spolkový email info@englis.cz, vydali první tiskovou zprávu, spustili webové stránky (které plánujeme postupně aktualizovat a přemístit na již zakoupenou doménu englis.cz) a oficiálně zahájili činnost.
 
1. června započala ve spolupráci s Pamětí národa druhá fáze natáčení englišovských pamětníků, a to v Hrabyni a okolí. Zatím se nám podařilo zachytit svědectví čtyř pamětníků, a sice staříčkova vnuka Františka Plhoně, vdovy po prof. Vencovském Věry Vencovské a habyňských pamětníků Jaroslava Hona a Josefa Exnera. Všechny tyto nahrávky byly provedeny na kameru, pro budoucí ostravskou expozici ČNB tak máme k dispozici záznam obrazový i zvukový.

Na přelomu května a června zároveň rodina předala ČNB k digitalizaci první část osobní pozůstalosti po Karlu Englišovi.
 
17. srpna si připomeneme staříčkovy nedožité 140. narozeniny.
 
Obecní úřad Hrabyně zvažuje přejmenování místní základní školy na Základní školu Karla Engliše. Na bližší informace čekáme, o dalších krocích vás budeme informovat.

Děkujeme vám za přízeň, zájem, spolupráci a podporu!
 

Máte pro nás doporučení, podnět, dotaz, připomínku
či se chcete odhlásit z odběru newsletteru?
Napište nám, prosím, na info@englis.cz.