Copy
Otevřít newsletter v internetovém prohlížeči.


Newsletter Spolku přátel Karla Engliše
#4 (září 2021)

 

Vážení přátelé,

po letních prázdninách vám přinášíme další vydání newsletteru našeho spolku.

Vedle dalších aktualit bychom vás chtěli upozornit především na dvě akce: 23. 9. prezentujeme englišovské knižní novinky na Světě knihy a 10. 11. se podílíme na konferenci Čeští národohospodáři a jejich odkaz dnešku. Na obě akce vás srdečně zveme!

Doufám, že vás dobré zprávy z našeho spolku potěší, a srdečně vás zdravím.

 

Vít Pokorný

Představujeme paměti Karla Engliše

Karel Engliš je dnes znám spíš jako autor vědeckých prací a mnohé asi překvapí, že se věnoval také psaní pamětí nebo humorných příhod ze života.

V březnu a červnu vydalo nakladatelství MUNIPRESS dva díly Englišových vzpomínek: zatímco první se zaměřuje na postavu T. G. M., druhý představuje sbírku vtipných historek zejména z období první republiky, v nichž jako objekt či subjekt figuruje Karel Engliš. Tuto druhou knihu představíme 23. 9. 2021 v 16:00 na Světě knihy, setkáme se u stánku P 106 v pravém křídle holešovického výstaviště. Pozvánku s podrobnými informacemi si můžete stáhnout zde


Další, velmi obsáhlý díl memoárů, zachycující celý život Karla Engliše, plánuje nakladatelství MUNIPRESS na rok 2022.

Vyšlo Englišovo opus magnum

Nakladatelství MUNIPRESS v omezeném nákladu vydalo rovněž Velkou logiku, vrcholné národohospodářské a filosofické dílo Karla Engliše. Tento spis o délce přibližně 2500 stran spatřuje světlo světa 73 let poté, co byla sazba knihy těsně před tiskem rozmetána. Po desetiletí byl text Velké logiky nezvěstný. Až v loňském roce se pracovníkům nakladatelství MUNIPRESS a Archivu Masarykovy univerzity podařilo s přispěním člena našeho spolku Martina Hlaváče rukopis dohledat a s jistotou identifikovat jeho definitivní, autorizované znění. Odborníkům se tak dostává do rukou největší český příspěvek do ekonomického myšlení 20. století.

Zveme vás na konferenci

10. 11. 2021 se bude konat odborná konference Čeští národohospodáři a jejich odkaz dnešku. Konference je plánována jako hybridní, bez poplatku a pro širší veřejnost. Zatímco dopolední blok bude věnován nejvýznamnějším čs. národohospodářům 19. a 20. století, odpolední kulatý diskuzní stůl bude věnován aktuálním ekonomickým tématům a problémům. Konferenci inicioval a její koncepci vytvořil zakládající člen spolku doc. Jiří Blažek. Nad akcí převzal záštitu děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Bližší informace o programu, místu a času konání vám zašleme emailem, jakmile bude hotová pozvánka.

Karel Engliš dostane knižní životopis

V první polovině příštího roku má vyjít výpravný knižní životopis Karla Engliše z pera historika Martina Hlaváče. S touto popularizační publikací již ve svém edičním plánu počítá nakladatelství EUROMEDIA. Půjde o první knižní životopis Karla Engliše po téměř třiceti letech. Díky digitalizaci pozůstalosti a spisů Karla Engliše, jež se uskutečňuje za účasti České národní banky a Masarykovy univerzity, bude součást knihy tvořit řada unikátních, doposud nezveřejněných materiálů.

Hrabyňští si připomněli výročí úmrtí Karla Engliše

13. června uplynulo 60 let od Englišova úmrtí. Jeho krajané si toto výročí připomněli malou výstavou a slavností, za jejichž uspořádání děkujeme hrabyňskému zastupitelstvu a jmenovitě pak Zdeňce Jordánové. Reportáž z akce přinesl Český rozhlas.

Hrabyňská škola ponese Englišovo jméno

V srpnu obdrželo obecní zastupitelstvo Englišovy rodné Hrabyně vyrozumění od ministerstva školství, které potvrzuje přejmenování místní základní a mateřské školy. Ta od 1. 1. 2022 ponese jméno svého nejslavnějšího žáka: Karla Engliše. Snahu o přejmenování, jež započala ještě před vznikem našeho spolku, završí slavnost, kterou Hrabyňští plánují uspořádat u příležitosti změny názvu školy. O podrobnostech vás budeme informovat.

Citát na závěr


„Nikdo se mne nebude tázat, kolik jsem vypil čaje,
když jsem byl guvernérem, nýbrž co jsem udělal.“


Karel Engliš
 

Děkujeme vám za přízeň, zájem, spolupráci a podporu!
 

Máte pro nás doporučení, podnět, dotaz, připomínku
či se chcete odhlásit z odběru newsletteru?
Napište nám, prosím, na info@englis.cz.

Předchozí newslettery si můžete přečíst zde:
#1 (květen 2020),
#2 (září 2020),
#3 (leden 2021).