Copy
View this email in your browser


Newsletter Spolku přátel Karla Engliše
babí léto 2020

 
 
Slovo na úvod  Nevydaná díla Karla Engliše spatří světlo světa Digitalizujeme pozůstalost  Karel Engliš v médiích  Karel Engliš spojuje
V Hrabyni oslavili 140. narozeniny Karla Engliše 
Kalendárium


Slovo na úvod

 
Vážení a milí přátelé,

po turbulentním, nicméně pro náš spolek velmi produktivním jaře se dostáváme do jiného, neméně důležitého období.
Po rychlém startu přichází řada na systematické a trpělivé budování, kdy bude třeba snahy, síly a myšlen-ky napnout do dálky, a zároveň neztrácet ze zřetele ani konkrétní kroky „teď a tady“.

Za rodinu a členy spolku bych rád řekl, že
zásadní vzpruhou pro nás jsou upřímný zájem a aktivní podpora ze strany našich partnerských organizací. Archivu Národního muzea (ANM), České národní bance (ČNB), Masarykově univerzitě (MUNI), Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR (MÚA AV ČR) i Slezskému zemskému muzeu (SZM) za to patří náš veliký dík.

Budeme velice potěšeni, pokud s námi takto půjdete dále i vy všichni ostatní. Protože společně můžeme objevit mnohé nejen o Karlu Englišovi, ale také o jeho spolupracovnících z oblasti národohospodářství, akademické obce či politiky. A společně můžeme také s tím, co mělo být „péčí“ minulého režimu navěky zapomenuto, seznamovat širokou i odbornou veřejnost.
 

Vít Pokorný


Nevydaná díla Karla Engliše spatří světlo světa


Největším posunem letošního léta v oblasti zpřístupňování myšlenek Karla Engliše je bezesporu ohromný pokrok, který učinila připravovaná ediční řada Díla Karla Engliše.

Nesmírnou zásluhu na tom mají zejména ředitelka nakladatelství MUNI Munipress Alena Mizerová a ředitel Archivu MUNI Luděk Navrátil: díky nim a spolu s nimi se nám v červnu podařilo od všech dědiců Karla Engliše, s nimiž bylo ukončeno dědické řízení, získat souhlas s bezplatným postoupením práv na dobu 10 let. Tento souhlas MUNI poskytl (s podmínkou, že rodina učiní stejně) rovněž Státní fond kultury ČR, jenž je držitelem části práv.

V červnu se dále uskutečnila koordinační schůzka za účasti zástupců ČNB, MÚA AV ČR, nakladatelství Munipress a Spolku přátel Karla Engliše, během níž jsme probrali společný postup v rámci ediční řady.

Pouhý měsíc poté jsme z Brna dostali úžasnou zprávu, že proces skenování tisíců stran Velké logiky byl dokončen.

V Archivu MUNI se nyní digitalizuje staříčkova Velké rozprava: vzácný objev tohoto rukopisu učinili naši brněnští kolegové letos v únoru.

Práce pokračují také na staříčkových pamětech: strojopis i rukopis jsou převáděny do elektronické podoby, a to za vydatné pomoci mj. hrabyňského člena spolku Pavla Lhoty. Role editora tohoto svazku, který má vyjít z celé ediční řady jako první, se chopil historik a zakládající člen spolku Martin Hlaváč.

 

 

Digitalizujeme pozůstalost

 

Další skvělou zprávou je, že se nebývalým tempem rozvíjí digitalizace staříčkovy dosud roztříštěné pozůstalosti. Zatímco ČNB začala skenovat první a patrně největší várku rodinných dokumentů, kterou jí svěřila staříčkova pravnučka Barbora Horáková, pátrání se nezastavilo ani v menších osobních archivech: nádherné snímky, mj. z rodinného setkání u staříčkovy dcery Věry a jejího manžela Ládi Fürsta v roce 1984, vykutal v Děčíně dědeček František. Posuďte sami!

 


Karel Engliš v médiích


Historie Statistiky rodinných účtů
24. 8. 2020, Statistika&My


Zapomenutý první rektor Engliš
17. 8. 2020, MF DNES (Brno a Jižní Morava)Historie hypoték aneb hypotéky za císaře pána i dob válečných
6. 8. 2020, hypoindex.czInflační oběti minulé peněžní politiky
9. 7. 2020, investujeme.cz


Ke stažení či poslechu online vřele doporučujeme
dvoudílný portrét Karla Engliše z archivu ČRo:


díl první (premiéra 20. 2. 2011),
díl druhý (premiéra 27. 2. 2011).


 


Karel Engliš spojuje


V červnu se v Hrabyni uskutečnila druhá vlna natáčení pamětníků, které spojuje Karel Engliš. Karel Engliš ovšem spojuje i daleko za hranicemi svého rodného Slezska: při osobních setkáních stále a stále zjišťujeme a jsme překvapováni tím, kdo Karla Engliše znal, kdo s ním spolupracoval a kdo na něj v dobrém vzpomíná. Prosím, máte-li nějaké „pamětnické tipy“, napište nám: budeme vám za to velice vděčni a rádi nová svědectví zachytíme!

Pátrání ve spisech StB vedených na rodinu Karla Engliše, které se již blíží ke svému konci, nás mimo jiné po letech sblížilo s rodinou Františka Hejného, která se podílí na výstavě Advokáti proti totalitěTa se přesouvá do Brna, kde ji můžete vidět od 19. září na Cejlu. V případě zájmu o komentovanou prohlídku nám v předstihu napište na spolkovou adresu: můžeme ji zprostředkovat po dohodě s paní Schejbalovou, vnučkou na výstavě zastoupeného Františka Hejného.

Od posledního newsletteru se nám také podařilo zjistit souvislost staříčkova vystoupení na táboru lidu 26. května 1918 v Brušperku, na něž nás na jaře upozornila Pavla Kudělková: důvodem (či jedním z důvodů) bylo patrně to, že Karel Engliš podepsal o rok dříve Manifest českých spisovatelů.

 

 

V Hrabyni oslavili 140. narozeniny Karla Engliše


14. srpna si v Hrabyni místní připomněli staříčkovy nedožité 140. narozeniny. Na fotografii níže vidíme před hrabyňským pomníkem Karla Engliše zleva bývalou starostku a předsedkyni obecní kulturní komise Zdeňku Jordánovou, dále novou uchazečku o členství ve Spolku Zdeňku Pfefferovou a v pozadí starostu obce Aleše Chromého.

Vzhledem k šíření pandemie koronaviru se oslavy uskutečnily jen v komorním duchu, rodinu a spolek na akci zastoupil dědeček František, který na závěr recitoval nedávno objevenou Englišovu báseň Hrabyň, sepsanou 14. října 1952, necelý měsíc po násilném vystěhování z Prahy.

Po vzpomínce u pomníku se účastníci přesunuli na hřbitov a tam představitelé obce i místní občané položili staříčkovi na hrob květiny. Místní ocenili nedávnou opravu hrobky, kterou provedla kamenická firma Šimíček ze Štítiny, a také novou repliku plakety s podobiznou Karla Engliše, jež byla zhotovena pro umístění na hřbitově na náklady obce Hrabyně.
 

 

Kalendárium

 
V těchto dnech je tomu 75 let, co započala obnova válkou zničené Hrabyně a okolních obcí, a to za obětavé, štědré, ale mnohým tehdy i dnes neznámé podpory Karla Engliše.

V říjnu uplyne taktéž 75 let od staříčkova pokusu o převezení ostatků Jana Lucemburského zpět do vlasti.

O pět let později, k 1. říjnu 1950, byla zrušena Právnická fakulta Masarykovy univerzity, a to z důvodu přílišného vlivu Englišových myšlenek na zdejší pedagogy a studenty, zejména pak v oblasti národohospodářství. Zvlášť složité osudy měli v následujících letech právě někdejší spolupracovníci a přátelé Karla Engliše, který nejen spoluinicioval vznik brněnské univerzity, ale také se rozhodující měrou podílel na vytváření dobrých podmínek pro její právnickou fakultu.

V listopadu bude následovat 75. výročí poválečné měnové reformy. Ta se děla v podivných, takříkajíc zdánlivě demokratických poměrech třetí republiky, kdy již Karel Engliš (jako člověk svázaný s republikou první, jejími ideály a postavou jejího zakladatele) byl čím dál více persona non grata a z veřejného dění mohl působit už jen v akademickém životě.

 

Děkujeme vám za přízeň, zájem, spolupráci a podporu!
 

Máte pro nás doporučení, podnět, dotaz, připomínku
či se chcete odhlásit z odběru newsletteru?
Napište nám, prosím, na info@englis.cz.