Copy
View this email in your browser


Newsletter Spolku přátel Karla Engliše
#3 (leden 2021)

Slovo na úvod  Karel Engliš bude mít vlastní bankovku
Jak si bankovku objednat
– Knižní novinky – Karel Engliš v médiích
Citát na závěr


Slovo na úvod

 
Vážení a milí přátelé,

rád bych vás na začátku nového roku pozdravil a popřál vám do nej vše nejlepší, hlavně pevné zdraví! Doufám, že vy i vaši blízcí jste zdrávi a v pořádku a že pandemie, se kterou musíme žít už téměř rok, vás ve vašich životech i pracích omezuje co možná nejméně.

Náš spolek, který v květnu oslaví své první narozeniny, vznikl v době první plošné karantény.
Ačkoli zastavení společenského života a všeobecná nejistota poznamenala naše plány, věřím, že tato zkušenost s fungováním v provizoriu se může do budoucna ukázat jako cenná. Pokud jsme totiž byli schopni rozvíjet svou činnost v takto mimořádných podmínkách, můžeme doufat, že obstojíme i v době příhodnější.

Co by však bylo naše odhodlání bez neutuchající podpory našich partnerů? Jak se říká, v nouzi poznáš přítele. Rád bych proto znovu poděkoval našim partnerským institucím, na prvním místě České národní bance, Masarykově univerzitě a Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR, díky nimž víme, že ve svém úsilí o navrácení Karla Engliše do obecného povědomí nejsme sami.

Jejich pomoc je pro nás velkým přínosem jak v rozsáhlejších projektech, tak třeba při přípravě
kvalitních mediálních výstupů, na něž byly předchozí měsíce velmi bohaté. V tomto trendu chceme v roce 2021 pokračovat a navázat dalšími články, dokumenty či seriály.

 

Vít Pokorný


Karel Engliš bude mít vlastní bankovku


Česká národní banka (ČNB) digitalizuje od jara loňského roku rodinnou pozůstalost po Karlu Englišovi. Cílem je umožnit další bádání o této výjimečné osobnosti a soustředit v digitální podobě na jednom místě jinak roztříštěné materiály.

Některé naskenované fotografie posloužily již loni v létě jako zdroj inspirace pro akademickou malířku Evu Haškovou, která na zadání ČNB vytvořila návrh pamětní bankovky vzor 2022, věnované Karlu Englišovi. Řadu snímků z vlastní rozsáhlé sbírky poskytl rovněž člen spolku Pavel Lhota. Spolek se zároveň zapojil do výběru motivů pro bankovku.

Komise pro posuzování návrhů na české peníze návrh Evy Haškové jednomyslně doporučila k realizaci, toto rozhodnutí následně potvrdila Bankovní rada ČNB

S pamětními bankovkami budeme určitě šetřit. Budou vydávány s menší periodou než mince. Je to mimořádná věc. Vždy se odkazujeme k nějakému výročí. Následující bankovka bude v roce 2026, tedy ke 100 letům vzniku národní banky,“ uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

 

Jak si bankovku objednat?

 

Vydání bankovky ČNB plánuje na první pololetí 2022. Zájemci si musí bankovku objednat nejpozději rok předem u smluvních partnerů ČNB.

Konečnou cenu si určí každý obchodník zvlášť a bude známa až po té, co ČNB krátce před vydáním stanoví cenu výkupní. Cenu pro zákazníka tak lze zatím jen odhadovat, a to na základě ceny, za níž daný obchodník nabízel v roce 2019 pamětní bankovku s portrétem Aloise Rašína.

V předchozích měsících jsme provedli předběžný průzkum trhu a zjistili jsme, že poměrně výhodně si lze bankovku objednat u firmy AUREA Numismatika, která pamětní bankovku vzor 2019 prodávala za 1 250 Kč, přičemž výkupní cena byla 1 000 Kč.

Pokud byste měli zájem si u této společnosti jeden či více kusů bankovky zamluvit, můžete tak učinit u firmy AUREA Numismatika v reakci na tento email. Zprávy zasílejte, prosím, na adresu info@englis.cz do 28. února 2021. S obchodníkem vás rádi propojíme.
 
 

Knižní novinky

Práce na ediční řadě Dílo Karla Engliše, kterou koordinuje nakladatelství Masarykovy univerzity MUNIPRESS, čile pokračuje. Na letošní rok se připravují první publikace, a to v elektronické i tištěné podobě. Nachází se mezi nimi například Englišovy Vzpomínky na T. G. Masaryka či soubor vzpomínek s pracovním názvem Tož poslouchejte, jak jsme budovali první republiku. O dalších novinkách vás budeme průběžně informovat.

Přelom roku dále přináší dvě knižní novinky od Jiřího Hejdy, českého spisovatele. publicisty a národohospodáře, odsouzeného v procesu s Miladou Horákovou. Jiří Hejda se s Karlem Englišem dobře znal mj. z doby jejich společného působení v Lidových novinách. V nakladatelství Machart vyšlo na podzim nové vydání Hejdových pamětí Žil jsem zbytečně, jichž si velmi vysoko cenil i Václav Havel. Na tyto memoáry záhy naváže nové vydání prózy Útěk, odrážející Hejdovu důvěrnou známost prostředí komunistických kriminálů.

Karel Engliš a Tomáš Garrigue Masaryk měli blízký vztah, plný vzájemného respektu a důvěry.
Svědčí o tom také dochované Masarykovy dopisy Englišovi, jako je tato gratulace k padesátinám.
Více se dočtete již brzy v připravované publikaci Vzpomínky na T. G. Masaryka.


Karel Engliš v médiích


Profesor JUDr. Petr Hajn: Co bylo, či mělo být ve výuce práva
15. 12. 2020, advokatnidenik.cz

Mámo, kolega Chytil je tady! aneb první setkání s Karlem Englišem
14. 12. 2020, advokatnidenik.cz

Budování a zánik brněnských práv, odkaz jejich spoluzakladatele
odkazy na jednotlivé díly: 1, 2, 3, 4, 5, 6
7. až 12. 12. 2020, advokatnidenik.cz

Slezský patriot Karel Engliš rozjížděl první republiku. A miloval Vánoce
5. 11. 2020, czechleaders.com

Soudruzi, k čemu tolik právníků
12. 10. 2020, Týdeník HROT

Národní banka chystá novou stokorunu, bude na ní Engliš
12. 10. 2020, epenize.eu

ČNB připravuje pamětní bankovky s dalšími českými národohospodáři
8. 10. 2020, novinky.cz

Ondřej Vaculík: Nemáme národohospodáře
17. 9. 2020, ČRo Plus


Ke zhlédnutí vřele doporučujeme
díl pořadu historie.cs věnovaný Opavě a Slezsku.

12. 12. 2020, ČT 24
Zmínka o Karlu Englišovi a jemu věnované expozici ve Slezském zemském muzeu se nachází od 30:13 dál.

 


Citát na závěr


Blaze je tomu, kdo rád vzpomíná svých otců, kdo vesel baví posluchače o jejich činech, jejich velikosti a s tichou radostí vidí sebe připojena na konec té krásné řady.

J. W. Goethe

 

Děkujeme vám za přízeň, zájem, spolupráci a podporu!
 

Máte pro nás doporučení, podnět, dotaz, připomínku
či se chcete odhlásit z odběru newsletteru?
Napište nám, prosím, na info@englis.cz.

Předchozí newslettery si můžete přečíst zde:
#1 (květen 2020),
#2 (září 2020).