Copy
Nieuwsflits #1

Wij delen graag interessant nieuws over 
onze school met u

Gedenkstenen
In Jozua 4 kunnen we lezen hoe Jozua gedenkstenen laat plaatsen op de waterkant. Het volk van Israël staat aan de grens van het beloofde land. Jozua voert in dit Bijbelgedeelte eerst een opdracht van de Here God uit: hij laat een monument oprichten. Twaalf mannen uit twaalf stammen nemen een steen mee uit de Jordaan en plaatsen het op de oever. Zo vormt het een monument. Een gedenkteken dat gemaakt werd voor kinderen. Als zij vragen waarom de stenen er staan, kunnen ouders vertellen van het wonder dat Israël door de Jordaan is gegaan, omdat de ark van het verbond erbij was. God was in hun midden.

We staan aan het begin van een nieuw schooljaar. We weten niet wat dit jaar ons gaat brengen. Wat we wel weten is dat de Here God erbij is! Wat mooi dat we in dat vertrouwen dit jaar mogen gaan beginnen. We kijken ernaar uit om ook dit jaar gedenkstenen te plaatsen. 
 

1e Nieuwsflits
Na de zomervakantie was het fijn om de kinderen weer te ontmoeten. Veel blije gezichten op het schoolplein, voor sommige was het ook een beetje spannend. De nieuwe tijd is voor sommige kinderen nog wat wennen. De deur gaat om 8.15u open, helpt u uw kind herinneren? En nu treft u allereerste Nieuwsflits in de mailbox. Wij wensen u veel leesplezier toe. Heeft u feedback voor ons? We horen het graag!
 
Bekijk hier een filmpje waarin we de school en het team van 2021 aan u voorstellen. Veel kijkplezier!
Nieuwe leerlingen

We mochten 15 nieuwe kinderen op school verwelkomen!
 We wensen jullie allemaal een hele goede tijd bij ons op school. Fijn dat jullie er zijn!

Terugblik inzamelingsactie
In de week voor de zomervakantie hebben we een spontane inzamelingsactie voor Buruk gehouden. Maar liefst € 200 hebben we hiermee opgehaald. We zijn blij dat we hiermee een financiële bijdrage konden leveren aan zijn sportcarrière. We wensen hem alle goeds in Zwolle toe.  

Uitleg schoonmaakavond
Op de kalender heeft u kunnen lezen dat er in januari en juni schoonmaakavonden staan gepland. We doen ons best om ons mooie gebouw zo schoon mogelijk te houden. Een schone omgeving voor kinderen is belangrijk. Er is een planning gemaakt op achternaam zodat iedereen de kans krijgt om te helpen. Uw inzet wordt dus twee keer per jaar gevraagd. Doet u mee, want vele handen maken immers licht werk?
Initiatief voor het Prinses Máxima Centrum 
Op school zijn we bezig om de kinderen voor te bereiden op de maatschappij. Daarom bieden we de leerlingen 21ste-eeuwse vaardigheden aan. Eén van de vaardigheden is zelfregulatie. Dat betekent: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen, rekening houdend met de eigen capaciteiten.  Een voorbeeld daarvan is Romano uit groep 7. Samen met Elidjo kwam hij met een mooi initiatief voor het Prinses Máxima Centrum. Hier kunt u lezen over zijn plan. Doet u mee?
 
Overzicht vrije dagen 
Via deze link krijgt u het overzicht van vrije dagen. Die hebben wij u kort na de zomervakantie al gestuurd maar er zijn twee storende fouten in geslopen. Excuus hiervoor. De studiedag van maart is eraf gehaald. En omdat de kinderen voor Kerst vrij zijn worden ze de laatste schooldag allemaal verwacht. 
 
Ouderbijdrage 
Op 5 oktober krijgt u een Parro bericht met daarin de vraag of u de vrijwillige ouderbijdrage over wilt maken. De ouderbijdrage gebruiken we voor extra activiteiten buiten het lesprogramma om. U kunt denken aan Kerst, een afscheidscadeautje als een leerling weg gaat of een ijsje op een warme dag. Wij kunnen u bijdrage goed gebruiken maar het is beslist vrijwillig. 
 
Kraanwaterdag 
Afgelopen woensdag was het voor het eerst kraanwaterdag op de PWA. Wat was het leuk en wat zijn de kinderen wijzer geworden. Zo werd duidelijk dat er nergens ter wereld de kwaliteit van het kraanwater zo hoog is als in Nederland. En ze weten nu ook dat water niet alleen heel lekker is maar ook heel gezond. Voor alle kinderen was er een mooie bidon. Daarnaast kregen we hoog bezoek: de burgemeester kwam naar onze school! Heeft u het gelezen in de Barneveldse Krant?
 
CJG
Graag uw aandacht voor de flyer van het CJG over de Week van de Opvoeding 2021.
 
Proeflesdag
Via deze link krijgt u informatie over de proeflesdag van Muziekgezelschap de Harmonie die wordt georganiseerd. 

Korfbal 
Maar liefst 6 teams doen mee met het Univé ODIK Schoolkorfbaltoernooi 2021. Wat een mooi aantal. Jammer genoeg is het niet toegestaan dat ouders komen kijken. We wensen de kinderen een heel fijn toernooi toe. 

Aangepaste maatregelen
 
Bij de laatste persconferentie van 14 september hebben we gehoord dat de 1,5 meter maatregel vervalt. De quarantaineplicht geldt niet meer voor de hele groep, als het om één besmette leerling gaat. Mochten er meerdere kinderen uit een groep besmet raken, dan wordt er met de GGD overlegt wat de specifieke maatregel voor de betreffende groep wordt. De GGD blijft onze belangrijkste informatiebron. 
 
De afschaffing van de 1,5 meter maatregel betekent ook dat er weer ouders in school mogen. Wat betreft het halen en brengen van de kleuters: u heeft een aparte brief hierover gekregen. Daarin staat dat we gezien hebben hoe enorm zelfstandig de jonge kinderen zijn. Er zijn verschillende dagen aangewezen waarop u welkom bent om uw kind in de groep te brengen. Zo trainen we onze kinderen in zelfstandigheid, zonder dat we het contact met u verliezen. Want goede communicatie tussen kind-ouders-school is wezenlijk! 

Klik op deze link voor de actuele beslisboom.
 
Gebedsgroep
Wij weten dat de school niet zonder Gods zegen kan. Vandaar dat er wekelijks door de gebedsgroep gebeden wordt voor de school, de juffen en meesters, de kinderen en iedereen die daarbij hoort. 
De kinderen kunnen gebedsbriefjes in de gebedsbus in de klas doen. Deze briefjes halen wij wekelijks op en nemen wij mee in ons gebed. Maar ze kunnen ook zelf langs gaan bij Astrid. Zij is elke woensdagochtend op school om met kinderen te bidden.
We zijn nog hard op zoek naar ouders, opa’s of oma’s die met ons mee willen bidden. Sluit u aan bij de gebedsgroep? Hoe vaak maakt niet uit, elke extra bidder helpt! Mocht u niet op de woensdag kunnen maar wel op een andere dag, laat het ons weten, dan kijken we of we op die werkdag ook een gebedsgroep kunnen vormen.
Vragen of meedoen!? Bel of mail gerust!

Astrid : 06-44697392
Marjan: 06-10399776 / marjanhendriksen1982@gmail.com
 

Maandoverzicht

30 september
Ouderavond NT2 leerlingen 
4 en 5 oktober
Schoolkorfbal – helaas zonder ouders
groep 4 en 5 speelt woensdagmiddag
groep 6 t/m 8 speelt ’s avonds
6 oktober
Start Kinderboekenweek
7 oktober
STUDIEDAG
18 - 24 oktober
Herfstvakantie
29 oktober
Nieuwsflits
       Een hartelijke groet
namens het team van de PWA

Contact


Prins Willem Alexanderschool
Van Schothorststraat 22
3772 AX, Barneveld
T 0342 415 634

Direct naar