Copy

Nieuwsbrief Big Data Value Center - juni 2014

Big Data Opleidingen via Creative Coorporation en Big Data Value Center

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de ICT sector investeren €10 miljoen extra in scholing. Dankzij het Sectorplan ICT kan met ingang van de zomer van 2014 extra worden geïnvesteerd in opleidingen en training van 2.500 ICT-professionals. Er zal extra aandacht worden geschonken aan de employability van werknemers binnen hun huidige werkkring of oriëntatie op een positie in een andere werkkring. Het CA-ICT zal daarnaast 500 extra leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het middelbaar beroepsonderwijs realiseren, samen met het onderwijs. Tot slot wordt een ICT Value pack training aangeboden aan 200 studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs waarbij sprake is van een baangarantie.

Creative Cooperation uit Almere heeft een deel van de tender die CA-ICT heeft uitgeschreven gegund gekregen, met name het onderdeel: (Om)scholing en duurzame inzetbaarheid op lange termijn. Creative Cooperation zal in samenwerking met La Salle Almere en het Big Data Value Center een groot aantal Big Data- en Managementtrainingen aanbieden die met subsidie vanuit het Sectorplan ICT gevolgd kunnen worden. De komende weken zal hierover meer bekend worden en wordt de inschrijving geopend. Mocht u belangstelling hebben om uzelf of uw medewerkers te trainen, mail dan naar Hans.vanBragt@bdvc.nl of DeHoogen@creativecooperation.nl

FINTECH HACKATON

De Rabobank organiseert samen met BDVC partner TNO, Ordina, UtrechtInc en de Economic Board Utrecht (EBU) op 4, 5 en 6 juli Nederlands eerste FinTech Hackathon. Deze Hackathon biedt technisch creatievelingen een podium om met hun innovatieve ideeën de financiële sector op zijn kop te zetten. In een blog op de FinTech website gaat Oscar Wijsman in op de uitdagingen en kansen die er zijn in de sector Zorg & Welzijn met Big Data en de waarde die al deze data heeft. Lees MEER

MKB-café 3 juli: focus op Retail

Het Big Data Value Center (BDVC) Almere en de Kamer van Koophandel nodigen u uit om op donderdag 3 juli deel te nemen aan het MKB Big Data Café: een bijeenkomst gericht op het MKB met deze keer als thema Big Data in de Retail-industrie. Tijdig aanmelden is gewenst, de ervaring leert dat het steeds drukker wordt bij onze MKB Big Data Cafés en we kunnen maximaal 40 personen huisvesten. Gelet op het thema verwachten we ook deze keer weer veel belangstelling. Lees MEER en meldt u aan!

MKB-ers uit Signapore op bezoek in BDVC

Een delegatie van bedrijven uit Signapore bezocht afgelopen week het Big Data Value Center als onderdeel van een uitwisseling van MKB-bedrijven. In het BDVC was een hele levendige discussie met de Almeerse en Signaporese bedrijven. Op z'n minst één Almeers bedrijf houdt hier zakelijke contacten aan over. De leden van de delegatie vonden het de beste dag van de trip tot dan toe.

Big Data Innovatie in de Zorg

Op 3 juni was het Big Data Value Center gastheer voor het Doorbraakproject Big Data met het event ‘Big Data Innovatie in de Zorg’. Deze samen met ECP georganiseerde middag, geleid door NPCF adjunct directeur Jacqueline Baardman, bleek zeer goed bezocht met achteraf waren buitengewoon positieve reacties. De druk op organisaties om met big data te innoveren en oplossingen voor zorgvraagstukken te vinden neemt toe. Waarbij het niet de vraag is of maar hoe dit te gaan benutten en door de huidige barrières heen te komen. Met een zestal praktijkcases en discussiegroepen werd hier nader op ingegaan. Lees MEER

Onderzoek BI & Big Data Innovatie bij Nederlands MKB

SURFsara, één van de kernpartners binnen het Big Data Value Center, ondersteunt onderzoekers in Nederland en werkt intensief samen met de academische gemeenschap en het bedrijfsleven. Binnen SURFsara wordt momenteel door een student van de Universiteit van Amsterdam een onderzoek uitgevoerd in het kader van een Master Thesis “Enabling Business Intelligence Innovation at Dutch SME’s”. LEES MEER

Interview Oscar Wijsman (BDVC) 

Lees het interview met Oscar Wijsman over de kansen van big data voor het MKB op bibliotheek.nl
 


Big Data Value Center is een initiatief van
TNO, SURFsara, Economic Board Utrecht,
Amsterdam Economic Board en Economic Development Board Almere

 
Uitschrijven | Volg ons op Twitter | Stuur door | Contact 
Copyright © 2014 Big Data Value Center, Alle rechten voorbehouden.

Wordt deze e-mail niet correct weergegeven? Bekijk in uw browser.