Copy
Playworkers Forum - early bird rates / Fforwm Gweithwyr Chwarae 2017 - pris boregodwyr
View this email in your browser
Share
Tweet
Forward


Playworkers Forum 2017


15 - 16 June 2017
Lower Porthamel Farm, Brecon

The Playworkers Forum is a two-day, residential playwork training event under canvas that gives playworkers the opportunity to learn from each other and experienced playwork trainers.
 
Originally established in 2005 to provide a forum for adventure playground workers to share skills and practice, the Playworkers Forum has evolved to be a highly popular professional development opportunity for all playworkers in Wales and the rest of the UK, especially those working in open access provision.
 
The Playworkers Forum is planned and delivered by a steering group consisting of play development staff, academics, play specialists and adventure playground workers. It aims to respond to the needs of the sector and participants.

£90 – early bird rate (book by 31 April 2017) 
£110 – bookings made from 1 May 2017
 
Feedback from previous participants:
 
‘I always walk away with better knowledge about play’
 
‘A fun insight into what playwork is about’
 
‘A chance to catch up with other playworkers across Wales, look forward to it each year’
 
‘Learning something new and step out of my comfort zone’
 
For further information contact us
Book Now


Fforwm Gweithwyr Chwarae 2017


15 - 16 Mehefin 2017
Fferm Porthamel Isaf, Aberhonddu

Mae’r Fforwm Gweithwyr Chwarae’n wersyll hyfforddiant gwaith chwarae preswyl deuddydd sy’n rhoi cyfle i weithwyr chwarae ddysgu oddi wrth ei gilydd a hyfforddwyr gwaith chwarae profiadol.

Wedi ei sefydlu’n wreiddiol yn 2005 i ddarparu fforwm i weithwyr meysydd chwarae antur allu rhannu sgiliau ac arfer, mae’r Fforwm Gweithwyr Chwarae wedi esblygu i fod yn gyfle datblygiad proffesiynol hynod o boblogaidd ar gyfer pob gweithiwr chwarae yng Nghymru a gweddill y DU, yn enwedig y rheini sy’n gweithio mewn darpariaeth mynediad agored. Mae’n anelu i ymateb i anghenion y sector a’r cyfranogwyr.

Caiff ei gynllunio a’i drosglwyddo gan grŵp llywio sy’n cynnwys staff datblygu chwarae, academyddion, arbenigwyr chwarae a gweithwyr meysydd chwarae antur.

£90 – pris boregodwyr (archebwch erbyn 31 Ebrill 2017)
£110 – archebion a wneir o 1 Mai 2017 ymlaen

Adborth gan gyfranogwyr blaenorol:

‘Dysgu rhywbeth newydd a chamu allan o’n hen arferion cyfforddus’

‘Rwyf wastad yn gadael gyda gwell dealltwriaeth am chwarae’

‘Cipolwg hwyliog ar beth yn union yw gwaith chwarae’

‘Cyfle i gwrdd â gweithwyr chwarae eraill o bob cwr o Gymru, rwy’n edrych ymlaen ato bob blwyddyn’

Am ragor o wybodaeth ebostiwch
 
Archebu
Copyright © 2017 Play Wales/Chwarae Cymru, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list