Medlemsbrev til medlemmer af Visens Venner Køge
Invitation til viseaften.


Medlemsbrev nr. 4/2017


Kære visevenner!
Ellen Lykke er normalt ikke så bister, som hun ser ud til her, men kvaliteten må ikke fejle noget.
Sæsonens sidste viseaften finder sted
 
fredag, den 7. april 2017, kl. 19,30
(dørene åbnes kl. 18,15)


Det bliver et brag af en fest under overskriften

Land og By

Ellen Lykke har fostret idéen, og hun har også iscenesat forestillingen.

Det bliver ikke kedeligt!

Hele holdet af visesangere kommer på scenen med en perlerække af dejlige og festlig viser og sange.

Akkompagnementet bliver leveret af Helle Juul Sørensen og Ole Trolle.


Tilmelding via hjemmesiden.

Vi glæder os til at se jer igen.
 
Erik Lund-Nielsen, formand
Viseaften den 3. marts 2017

Atter en viseaften med en rigtig god stemning. 84 medlemmer var mødt med forventning om en god aften i samvær med gode venner, underholdning og sang på "Flåden". Alt blev indfriet. Det blev en rigtig fin aften.

Visevært opgaven var lagt i hænderne på Ellen Lykke og Gudrun Kjær, som lagde ud med en Duet om Våren , så nu ved vi alle i VVK, at våren er på vej. Bedre optakt til en viseaften findes ikke. Og vi vidste ligeledes, at ansvaret for denne aftens forløb var lagt i de rigtige hænder.

Anni kom nu på scenen med "Lillemor på Lyngbyvej", som blev sunget med så megen indlevelse og følelse, at det gjorde os helt ondt. Bravo. Der blev klappet da-ca-po. "Iversen" tog ikke det hele med, for der var mere godt denne aften!
Vores gæster fra Visens Venner i Nordsjælland, Solvejg og Alex, tog nu over med en række gode numre. Alex med et meget fint akkompagnement på sin guitar, og da begge havde fine stemmer, kunne det ikke blive andet end god underholdning.

Efter kaffepausen fik vi mere fra deres repertoire. Musikhjørnet blev genoplevet. Da  Ole satte sig til vores flygel. Tak Ole og tak til vores Viseværter for udførelsen og for ideen.

Hvad er en viseaften uden Arndt ? Og her blev vi ikke svigtet. Selvom det kan være svært at se, "hvad der er opad eller nedad". Og vi skal sørme heller ikke glemme, at vi fik en Duet fra "Annie Get Your Gun". Ren konkurrence om hvem der kunne synge højst eller længst, Ellen eller Arndt. Nå! Ingen vinder, men vores Viseaften var atter en vinder.

KURT

PS! Måske et lille minus: Lidt for mange fællessange. Det kan nok accepteres en enkelt viseaften. Alt i alt en rigtig god VVK viseaften.
Torsdag, den 16. februar afholdtes den ordinære
 
Generalforsamling

med deltagelse af 26 medlemmer.

I sin beretning udtrykte formanden stor glæde over, at foreningens tilstedeværelse i Teaterbygningen nu var sikret et stykke tid ud i fremtiden - forhåbentligt nogle år. Men han beklagede, at adgangsforholdene til Musikcaféen ikke er "ældre-venlig", hvilket bl.a. var kommet til udtryk ved, at medlemmer havde udmeldt sig af foreningen.

Formanden glædede sig over det store højdepunkt i 2016, nemlig foreningens 40-års jubilæum, hvor medlemmerne hverken skulle betale entré eller mad.

Regnskabet udviste et underskud på kr. 5.573, hvilket var en hel del mindre end prisen for at afholde jubilæet (en ekstraordinær udgift).

Formanden beklagede, men med forståelse, at Birte Rask Andersen og Poul Dahm Andersen havde besluttet at nedlægge deres poster i bestyrelsen, og han takkede dem varmt for deres indsats i mange år. Begge fik overrakt gaver.

Slutteligt glædede formanden sig over den store engagement, som foreningens aktive medlemmer udviser, og han takkede for godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen.

Formanden slutte af med en personlig bemærkning om, at han havde besluttet at fratræde som formand og som bestyrelsesmedlem om senest 3 år.
Fredag, den 10. marts 2017

optræder hele holdet i

"Stalden" i Jystrup (i nærheden af Ringsted)

Interesseret i at overvære forestillingen? Så klik ind her og se nærmere om køb at billetter.
Følg os på Facebook
Bestyrelsen for
Visens Venner i Køge:

Erik Lund-Nielsen, formand, tlf. 81113225
formand@visensvennerikoege.dk
Helle Juul Sørensen, kasserer, tlf.
23714153
kasserer@visensvennerkoege.dk
Dorte Christiansen - sekretær
Gudrun Kjær, bestyrelsesmedlem
Ebba Sørensen, bestyrelsesmedlem
Kurt Stoltze, bestyrelsesmedlem
Winnie Johnsen, bestyrelsesmedlem

 
På hvert års generalforsamling - som regel ca. midt i februar måned - vælges medlemmerne til bestyrelsen. Alle medlemmer af bestyrelsen vælges på skift for to år af gangen. Formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år.
 
Copyright © 2017 Visens Venner i Køge, All rights reserved.


Afmeld medlemsbrevet    Opdater dine kontaktoplysninger

Email Marketing Powered by Mailchimp