Copy

Grundejerforeningen Østre Kvarter

Logo

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Østre Kvarter,

tirsdag den 26. april 2022, kl. 19-21.30 i Fælleshuset

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.

 1. Bestyrelsens beretning.

 1. Forelæggelse af årsrapport med påtegning af Grundejerforeningens revisor samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

 1. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet foreslås fastsat til 5.000 kr. i 2022.

 1. Forslag til beslutning:

 • Regler for arbejdsdage. v. Thomas Christensen

 • Ekstra gyngestativ på legeplads. v. Kim Borggaard

 • Elbils opladning ændring af vedtægter. v. Bestyrelsen

Valg af bestyrelse, herunder suppleanter.

Følgende er på valg:

 • Lars Peter Olsen / Østre Alle 43; modtager genvalg.

 • Nete Grøn Jacobsen / Sirius Alle 63; modtager ikke genvalg.

 • Christian Kofod / Østre Alle 45; modtager valg som suppleant.

 • Emma Grund / Østre Alle 37; modtager genvalg som suppleant.

 • Steen Sørensen / Sirius Alle 41; modtager genvalg som suppleant.

Derfor skal der vælges mindst 1 nyt medlem til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller følgende til valg til bestyrelsen:

Lars Spatzek / Østre Alle 31, indstilles af bestyrelsen til at fortsætte med at varetage foreningens regnskab.

Valg af revisor.

Peter Tjæreborg, Sirus Alle 45 indstilles til genvalg.

Eventuelt.

Bilag:

 1. Regnskab 2021, påtegnet regnskab fremvises ved generalforsamlingen.

 1. Budget 2022 som er godkendt af bestyrelsen

 1. Forslag vedr. Arbejdsdag.

 1. Forslag vedr. Gyngestativ.

 1. Forslag til vedtægtsændringer vedr. elbil ladning.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Østre Kvarter · Østre Alle 47 · Vaerloese 3500 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp