NIEUWS

Consensusdocument klinische genetica is getekend

Op maandag 10 januari ondertekenden NAPA, de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) en V&VN VS het Consensusdocument ‘Taakherschikking Klinische Genetica’. Een document waarin handvatten staan beschreven om op lokaal niveau samenwerkingsafspraken te maken over taakherschikking tussen een klinisch geneticus en een physician assistant(PA) of verpleegkundig specialist(VS). Sara Joosten, vakgroepvoorzitter Klinische Genetica over het consensusdocument:  “Een groot deel van de genetisch consulenten worden of zijn inmiddels opgeleid tot PA of VS. PA’s en VS-en zijn niet meer te weg te denken uit het team van zorgprofessionals werkzaam in dit vakgebied. Het ondertekenen van het consensusdocument is een mooie stap in de verdere ontwikkeling van de PA en VS in de klinische genetica.”

lees verder

Start onderzoek naar de inzet van PA en VS in arbeidsgerelateerde zorg

Hoe kunnen de PA en de VS zo goed mogelijk worden ingezet in arbeidsgerelateerde zorg? Om die vraag te beantwoorden is recent een project van start gegaan. Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek heeft subsidie toegekend aan dit onderzoeksproject. NAPA wordt bij dit onderzoek nauw betrokken

lees verder
 

IN DE MEDIA

‘Zero tolerance’ voor geweld in de zorg lijkt ver weg’- M. Babovic 

Gepubliceerd op Skipr
lees meer

Physician assistant als schakel tussen huisarts en specialist

​Met ‘Mijn Kliniek’ biedt physician assistant Paula de Ruiter anderhalvelijnszorg voor patiënten met vaatklachten. Dat scheelt doorverwijzingen en kosten. 

Gepubliceerd op Arts en Auto

lees meer

VACATURES

Napa zoekt nieuw lid voor de commissie beroepsbelangen

Utrecht

Physician Assistant

Doetinchem

Physician Assistant

Apeldoorn

meer vacatures

MEDEDELINGEN

Reminder: doe nu mee aan enquête onder PA’s over agressie en ongewenst gedrag in de zorg

NAPA wil meer aandacht vragen voor het probleem van agressie en geweld in de zorg en doet daarom een verdiepend onderzoek onder PA’s naar de prevalentie en de ernst hiervan.

Naar enquête

FBZ in beraad over akkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen    

Tijdens een extra overleg op 20 januari tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de vier zorgvakbonden FNV, FBZ, CNV en NU’91, hebben partijen intensief met elkaar gesproken om uit de cao-impasse te komen. Na een lange overlegdag heeft de NVZ uiteindelijk met FNV en CNV een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Vakbond FBZ vertegenwoordigt o.a. de Physician Assistants en heeft vorige week besloten niet met het akkoord mee te gaan. Hoewel het onderhandelaarsakkoord een aantal positieve inhoudelijke punten bevat uit de inzet van FBZ, is de loonontwikkeling onvoldoende om het akkoord te kunnen tekenen. Het betekent dat de achterban van FBZ fors aan koopkracht inlevert. Dit is een dusdanig pijnpunt dat het bestuur van FBZ zich eerst wilde beraden over de ontstane situatie. NAPA leden die onder de cao ziekenhuizen vallen worden op korte termijn nader geïnformeerd en geraadpleegd.

Heb jij een casus in beeld voor NAPA Magazine?

In NAPA magazine publiceren we iedere keer een interessante casus met beeldmateriaal. Heb je een casus die je met collega PA’s wilt delen, stuur ons een e-mail naar redactie@napa.nl 

Stuur e-mail

VRAAG VAN DE MAAND

Ik heb snel advies van een collega nodig over een patiënt met een kniebreuk. Mag ik hem via WhatsApp een foto van de knie sturen, met daarbij enkele gegevens uit het medisch dossier van deze patiënt? 

Gebruik WhatsApp alleen als de gegevens echt niet tot een patiënt herleidbaar zijn. In andere gevallen is het verstandiger om andere communicatiemiddelen te gebruiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan messenger-apps die speciaal voor zorgprofessionals zijn ontwikkeld, zoals Siilo en Zorg Messenger. Foto’s en andere gegevens van patiënten vallen onder het medisch beroepsgeheim. Daarom moeten zorgverleners bij het versturen hiervan de vertrouwelijkheid kunnen waarborgen. Dit is een onderdeel van de wettelijke verplichting en verantwoordelijkheid om patiëntgegevens effectief te beveiligen tegen kennisneming door onbevoegden. Bovendien worden foto’s die via WhatsApp binnenkomen, vaak automatisch op de smartphone en/of in de ‘cloud’ opgeslagen. Daardoor bestaat een risico op vermenging met privé-fotoverzamelingen. 

lees verder
Copyright © *|2022|* NAPA, Alle rechten voorbehouden. U krijgt deze mail als lid van de NAPA. We verzoeken u om wijzigingen in uw persoonlijke gegevens ALTIJD via de ledenadministratie door te geven via info@napa.nl

NAPA BEZOEKADRES (OP AFSPRAAK)
Domus Medica | Mercatorlaan 1200 | 3528 BL Utrecht | 030 68 68 768
LinkedIn
Facebook
Twitter