Copy
 
STUK teollisuuden ja tutkimuksen ProInfo-uutiskirje
  12.3.2020  
  Laadunvarmistus – mitä se on  
  vasen-fiilis.jpg  
  Säteilylaissa annetaan toiminnanharjoittajalle velvoite laatia laadunvarmistusohjelma. Asiasta säädetään lain 30 §:ssä, ja määräystasolla asiaa ei ole kovinkaan paljon tarkennettu. Lain mukaan laadunvarmistusohjelmassa on oltava
  • laadunvarmistustoimenpiteet
  • niiden suorittaminen
  • suoritusvälit
  • toimenpiderajat
  • toimenpiteet toimenpiderajojen ylittyessä
  • ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamista koskevat vastuut.
Lue lisää
 
 
  Ohje turvallisuusarvioiden laatimisen tueksi  
   
  Säteilyturvakeskukseen on tähän mennessä saapunut hyväksyttäväksi noin 60 teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käyttöön liittyvää turvallisuusarviota.Turvallisuusarvioiden laatimisen tueksi tehty ohje löytyy STUKin internetsivuilta.

Säteilytoiminnan turvallisuusarvio on tehtävä turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa. Turvallisuusarvion vahvistaminen on maksuton julkishallinnollinen suorite, jos turvallisuusarvio toimitetaan STUKille viimeistään 15.6.2020. Tämän jälkeen turvallisuusarvion vahvistamisesta peritään maksu.

Lue lisää
 
 
  Säteilyturvallisuuspoikkeamista ilmoittaminen  
   
  Säteilyturvallisuuspoikkeamalla tarkoitetaan säteilylain määritelmän mukaan tapahtumaa, jonka seurauksena säteilyturvallisuus vaarantuu tai voi vaarantua. Säteilylain 130 §:ssä kerrotaan, milloin toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava STUKille säteilyturvallisuuspoikkeamasta.

Säteilylain 131 §:ssä puolestaan sanotaan, että toiminnanharjoittajan on ilmoitettava STUKille yhteenvetotietoja muista säteilytoimintaan liittyvistä säteilyturvallisuuspoikkeamista, jotka eivät vaadi viipymättä ilmoittamista.

Lue lisää
 
 
  Kuljetusopas ajan tasalle  
   
  Säteilyturvakeskus uudistaa vuonna 2012 julkaisemansa oppaan radioaktiivisten aineiden kuljettuksesta. Lähiaikoina  julkaistavassa uudessa versiossa on päivitetyt ajantasaiset lähdeviittaukset kansallisiin ja kansainvälisiin radioaktiivisten aineiden kuljetuksia koskeviin säädöksiin. Oppaaseen on tehty myös oleellisia lisäyksiä turvallisuuslupamenettelystä korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljetuksissa.

Radioaktiivisten aineiden valmistus, hyötykäyttö ja loppusijoitus tapahtuvat usein eri paikoissa ja aineiden kuljetukseen tarvitaan yksi tai useampi kuljetustapa. Kuljetusten säteilyturvallisuus koskettaa näin ollen monia säteilynkäyttäjiä.

STUKin opas esittää kuljetukseen osallistuvien osapuolten vastuut ja velvollisuudet eri työvaiheissa. Tavoitteena on auttaa toiminnanharjoittajia hallitsemaan monissa eri lähteissä hajallaan olevat olevat kuljetusmääräykset.
 
 
 
  Turvallisuuslupalomakkeet digitalisoituvat huhtikuussa  
   
  STUKin nykyiset turvallisuuslupalomakkeet ovat oman paperiaikakautensa näköisiä, siis A4-paperille sopivia lomakkeita, jotka on tallennettu nettisivuille sähköisessä tiedostomuodossa saataville. Omalle aikakaudelleen oikein hyvin soveltuvia. Mutta aika aika aikaansa kutakin.

STUKin uudet digitaaliset lomakkeet tulevat olemaan dynaamisia ja ohjaavia. Lomakkeet siis ohjaavat täyttämään oikeita ruutuja, liittämään oikeita liitteitä ja mukautuvat sen mukaan, mitä hakemusta tai ilmoitusta käyttäjä on tekemässä. Uusista lomakkeista toivotaan helpotusta toiminnanharjoittajille oikeiden tietojen toimittamiseen hakemusten ja ilmoitusten yhteydessä ja STUKille nopeutusta turvallisuusluvan muutosten käsittelyyn lisätietopyyntöjen vähentyessä.

Lue lisää
 
 
 
  Säteilylähde katosi ja löytyi Helsingissä

Säteilyturvakeskus kertoi viime marraskuussa, että helsinkiläisen yrityksen tiloista oli hävinnyt nestepinnan korkeuden mittaamiseen käytetty mittalaite ja siinä ollut säteilylähde. Arveltiin, että mittalaite ja säteilylähde olisivat voineet joutua vaikka tavanomaisen romumetallin mukaan.

Noin kuukausi STUKin nettisivuillaan julkaiseman uutisen jälkeen yritys yllättäen löysikin mittalaitteen säteilylähteineen omalta portiltaan. Tilanne päättyi siis säteilyturvallisuuden kannalta onnellisesti. Poliisi vielä selvittää, rikkoiko joku tapahtumien kulkuun osallistunut mahdollisesti lakia.
 
 
 
Romulavalle viskatuista palovaroittimista harmia Eurajoella

Säteilyvalvontaportti hälytti romupihalla Eurajoella tammikuun 17. päivä kun pihalle oltiin tuomassa elektroniikkaromukuormaa. Yrittäjän omat säteilymittarit eivät kertoneet, mistä aineista oli kyse, joten STUKin tarkastaja meni paikalle selvittämään tilannetta.

Kuormasta löytyi lopulta kahdeksan teollisuuspalovaroitinta, joissa olevat säteilylähteet radium (Ra-266) ja amerikium (Am-241) aiheuttivat hälytyksen säteilyvalvontaportilla. Kuormassa oli myös lukuisia kotitalouksien palovaroittimia.

Palovaroittimet palautettiin yritykselle, joka oli ne Eurajoelle kuljettanut. Kuljetusyrittäjä vei ne edelleen yritykseen, jonka vastuulla on poistaa radioaktiiviset aineet varoittimista ja toimittaa ne edelleen asianmukaisesti loppusijoitettavaksi.