Copy
Nieuwsbrief augustus 2019


Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Topsector T&U presenteert: challenges en MeetUps!
Via de Topsector T&U werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid met elkaar samen om innovatie in de sector te stimuleren. Sinds 2012 zijn er meer dan 250 onderzoeks- en innovatieprojecten via de topsector gefinancierd. Hierbij zijn circa 400 bedrijven betrokken.

De resultaten van al deze onderzoeken komen terecht bij de R&D-afdelingen van de deelnemende bedrijven. Een deel van het onderzoek blijft op de plank liggen en wordt niet verder doorontwikkeld tot concrete producten, processen of diensten. Topsector T&U streeft ernaar om deze opgebouwde kennis ook om te zetten naar de markt. Dan pas is er sprake van echte innovatie voor de sector!

Via het programma IMPACT 2025 wil Topsector T&U ideeën ophalen en nieuwe partijen betrekken om het (bestaande) onderzoek te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk (valorisatie). Hiervoor organiseert de topsector tal van activiteiten in 2019 en 2020.

Via deze nieuwsbrief maakt u kennis met IMPACT 2025: van challenges enMeetups tot aan startup-begeleiding en de Research IMPACT Award. 
Research IMPACT Award
Topsector T&U reikt op 10 december 2019 voor het eerst de Topsector TU Research IMPACT Award uit aan een onderzoeker die binnen de tuinbouwsector een optimale maatschappelijke impact met zijn of haar onderzoek tot stand heeft gebracht.

De Award bestaat uit een geldprijs van €10.000,-. Aanmelden kan nog tot en met 16 september 2019!

Meer informatie en aanmelden
White paper challenge
Welke wereldwijde trends veranderen de Nederlandse tuinbouw? En hoe kan de tuinbouw hier slim op inspelen? Deze vragen staan centraal in de White Paper Challenge, die Topsector T&U nu voor de tweede keer organiseert. Voor de winnaar ligt € 1.500,- klaar!

De jury staat onder leiding van Jan van den Ende, hoogleraar Horticultural Innovation en professor aan de Rotterdam School of Management. ‘De richting waarin de tuinbouw zich ontwikkelt, is essentieel voor de toekomstige positie van de sector. De input van originele denkers van binnen en buiten de sector kan ondernemers inspireren in hun innovatie’.

Meedoen? De challenge staat nu online!
Eerste studentenchallenge van T&U een succes!
In 2018 organiseerde Topsector T&U samen met het GroentenFruit Huis voor het eerst een challenge voor studenten. De vraag was: hoe definieer en meet je het milieueffect van gewasbeschermings-middelen om zo de duurzame voedselvoorziening van producent naar consument te waarborgen?

Het antwoord van de studenten van de Rotterdamse Erasmus Universiteit, Universiteit Leiden en TU Delft was duidelijk: de beschikbare objectieve informatie is onduidelijk en moeilijk te vinden. Je moet het juiste verhaal aan de consument vertellen: laat zien waarom gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn en wat de impact van deze middelen - en de alternatieven - op de omgeving zijn.
Topsector T&U Innovation Prize: win € 25.000, - onderzoeksbudget en een wildcard voor het StartLife Accelerate Program
De wereldbevolking neemt in rap tempo toe en daarmee ook de vraag naar voldoende en gezond voedsel. Hoe zorg je voor een nog efficiëntere voedselproductie in de kas om aan deze groeiende vraag naar voedsel te voldoen?

Met deze vraag daagt Topsector T&U startups en scale-ups in heel Nederland uit in de challenge Topsector T&U Innovation Prize: ontwikkel een technische innovatie die ervoor zorgt dat de voedselproductie in de kas toeneemt met de laagste input aan water en energie. Aanmelden kan nog tot en met 15 september!
Het winnende team ontvangt een onderzoeksbudget bij Wageningen U&R ter waarde van € 25.000 om de innovatie ook echt te gaan realiseren. Daarnaast krijgt de winnaar begeleiding op maat van een T&U innovatie-makelaar. Als extra prijs biedt StartLife, een toonaangevende startup incubator op het gebied van food en agtech, een wildcard aan voor het StartLife Accelerate Program van februari 2020.
Masterclass Future Proof Toolbox
Ieder jaar leveren bedrijven samen met onderzoeksinstellingen tal van onderzoeken op. Topsector T&U heeft de meest aansprekende, concrete resultaten en inzichten in kaart gebracht, met als extra criterium dat deze direct bruikbaar moeten zijn voor de bedrijven in de sector. Tijdens de voor 2020 geplande masterclasses Future Proof Toolbox worden deze resultaten aan het mkb gepresenteerd. T&U ontwikkelt de masterclasses samen met Wageningen Academy. 
Deze masterclass zijn interactief, zodat ondernemers direct praktisch aan de slag kunnen met de nieuwe inzichten uit de masterclass. De Future Proof Toolbox wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Rondom de masterclasses organiseert de topsector in 2020 een aantal netwerkbijeenkomsten voor de verschillende deelsectoren van T&U. Houdt deze nieuwsbrief in de gaten, meer informatie volgt!
Begeleiding voor startups
Startups zijn belangrijk voor Topsector T&U: via deze bedrijven kunnen er nieuwe of verbeterde producten, diensten, processen etc. ontwikkeld worden waar de sector van kan profiteren. Topsector T&U heeft in 2019 vier innovatiemakelaars aangesteld, die zich bezighouden met de begeleiding van startups. 

De topsector heeft de ambitie om eind 2019 tenminste vijf startup te ondersteunen. Hiervoor zet T&U het eigen netwerk in en maakt gebruik van organisaties zoals HortiHeroes, Onderwijsloket Wageningen University & Research, StartLife en YesDelft.
Eerste startup begeleiding vanuit T&U
De Delftse startup Resilient Island Foundation is het afgelopen jaar begeleid door een T&U innovatiemakelaar. Met als resultaat voor de startup: een waardevol netwerk binnen de tuinbouw en de ontwikkeling van sluitende businesscase! Het bedrijf richt zich op de circulaire voedselproductie op geïsoleerde eilanden zoals de Malediven, waar slechts 5% van het voedsel lokaal geproduceerd wordt. Lees meer

Topsector T&U MeetUps
De maatschappelijke uitdagingen en technologische ontwikkelingen van vandaag hebben een grote IMPACT op de wereld van morgen. Een goed gesprek over deze veranderingen in de wereld van T&U is broodnodig. In vier MeetUps nodigt Topsector T&U stakeholders uit om over deze ontwikkelingen en hun impact met elkaar in gesprek te gaan.   

Voor de eerste drie MeetUps zijn toonaangevende (internationale) sprekers uitgenodigd om hun visie te presenteren. Aansluitend gaan we in gesprek met elkaar om tot nieuwe inzichten, verbindingen en ideeën te komen voor de wijze waarop de tuinbouw hierop dient te reageren. In de vierde MeetUp bespreken we hoe onderzoek in de sector T&U meer impact kan genereren in de praktijk van de tuinbouw. Tijdens deze MeetUp wordt ook Topsector T&U Research IMPACT Award uitgereikt aan de onderzoeker met de grootste impact. 

De Meetups zijn op persoonlijke uitnodiging. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar zou u wel willen deelnemen, dan kunt u een verzoek voor een uitnodiging indienen via impact@impact2025.nl.
3 september Future Crops
Plantenveredeling bestaat in essentie uit het creëren van nieuwe genetische variatie en selecteren van nakomelingen met de gewenste combinatie van eigenschappen. De afgelopen jaren is de toolbox van veredelaars enorm gegroeid.

In de MeetUpThe future of recombination and selection in plant breeding’ kijken we naar de nieuwste ontwikkelingen in de plantenveredeling en de impact daarvan op de tuinbouw.

De keynote is van Prof. Avi Levy, van het Weizmann Institute of Science in Israël.
10 oktober: New Tech
De wereld van technologie is in een enorme versnelling terecht gekomen. Hierbij komt er technologie en één visie op technologie beschikbaar vanuit de techneuten van buiten het traditionele speelveld van hortitech.

In de MeetUpEruption of technology; disruption of our cultivation?’ kijken we naar de visie van deze buitenstaanders en de impact ervan op de teelt, afzet en toelevering in de Nederlandse tuinbouw.

De keynote is van Rob Trice, agrifoodtech investor bij Better Food Ventures en oprichter van The Mixing Bowl. 
7 november: High Risk
De risico's voor de ondernemer in de tuinbouw nemen steeds meer toe. Of het nu gaat om verkeerd gebruik van middelen, ziekteverwekkers die toeslaan of een hagelbui die een groot deel van de productie plat legt. Incidenten raken niet alleen de ondernemer, maar de hele keten. Met de komst van de circulaire economie nemen de risico’s alleen maar toe. De vraag is: hoe  reageren we hier als keten op? Wat is er nodig?

In de MeetUpNext level Risk Management in circulair horticulture kijken we vanuit enkele praktijkcases naar de volgende stap.

De keynote is van Hans Maurer, voorzitter van United Fresh New Zealand Technical Advisory Group.
10 december: Research IMPACT Event
Wil wetenschappelijk onderzoek een antwoord zijn op de snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de T&U sector, dan zal dat onderzoek ook werkelijk impact  moeten hebben.

Topsector T&U organiseert samen met AESIS Network op 10 december een themamiddag over IMPACT met experts van binnen en buiten Nederland uit wetenschap, overheid en industrie.

In deze bijeenkomst gaan we op zoek naar de meest effectieve aanpak voor het aantonen en stimuleren van maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek.
Een belangrijk onderdeel van de middag is de uitreiking van de Topsector T&U Research IMPACTt Award aan de onderzoeker die het meeste maatschappelijk rendement heeft gerealiseerd.

Deelname aan het Research IMPACT event is op persoonlijke uitnodiging. Wilt u ook deelnemen, stuur dan een verzoek voor een uitnodiging naar Eline Hietbrink via e.hietbrink@aesisnet.com
12 december: Startup event
Naast de vier MeetUps organiseert Topsector T&U nog een bijeenkomst samen met inovatieplatform HortiHeroes waarin onderzoek en startups centraal staan. 

Zet de Startup Afternoon van Topsector T&U en HortiHeroes, op 12 december in het World Horti Center in Naaldwijk, alvast in uw agenda.

Deze middag is een laagdrempelige stap in het verbinden van de kennis, netwerk en nieuwe technologieën van zowel gevestigde bedrijven als startups en scale-ups van binnen en buiten de sector.
Alle deelnemers aan de Startup Afternoon worden aangemoedigd om hun netwerk te delen en innovatie te versnellen door samen te werken. Startups en scale-ups  presenteren tijdens deze middag hun nieuwste innovaties, waar u als bedrijf uw voordeel mee kunt doen. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de winnaar van de Topsector TU Innovation Prize bekend gemaakt.

Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden voor de Startup Afternoon via de Early Bird Registratie.
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag. Bij vragen of opmerkingen mail: info@topsectortu.nl