Copy
Nieuwsbrief september 2019

Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Gert Stiekema nieuwe secretaris van Topsector T&U
Gert Stiekema is vanaf september de nieuwe secretaris van Topsector T&U. Hij volgt Gabrielle Nuijtens op. ‘De Nederlandse tuinbouw kan zich in binnen- en buitenland nog verder versterken. Vanuit de topsector hoop en verwacht ik hieraan een goede bijdrage te kunnen leveren door het verbinden van initiatieven op innovatie, arbeidsmarktontwikkeling en internationalisering.’ 

Maak kennis met Gert!
Topsector presenteert: challenges en MeetUps!
Via Topsector T&U werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen om innovatie in de sector te stimuleren. Met resultaat: sinds 2012 zijn er meer dan 250 onderzoeks- en innovatieprojecten via de topsector gefinancierd! 

De onderzoeksresultaten komen terecht bij de R&D-afdelingen van de deelnemende bedrijven. Een deel van het onderzoek blijft op de plank liggen en wordt niet doorontwikkeld tot producten, processen of diensten. Om dit (bestaande) onderzoek te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk, organiseert Topsector T&U het programma IMPACT 2025 met netwerkbijeenkomsten, challenges en startup-bijeenkomsten. Meer weten? Ga naar www.impact2025.nl
Eerste MeetUp over Future Crops
Op 3 september vond de eerste Meetup plaats binnen het programma IMPACT 2025: Future Crops. Tijdens deze MeetUp stonden twee nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen centraal die de toekomst van de plantenveredeling bepalen: gerichte recombinatie en het gebruik van Big Data. Gemist? Lees het verslag.

De volgende MeetUp staat gepland op donderdag 10 oktober en gaat over New Tech. De keynote is van Rob Trice, oprichter van Better Food Ventures & The Mixing Bowl. 
Gezocht: TOP tuinbouwondernemers
Bent u, of kent u, een topondernemer die een positieve bijdrage levert aan de Nederlandse tuinbouw? Met durf en doorzettingsvermogen? Met oog voor duurzaam ondernemen?

Meldt u zich dan nu aan als kandidaat voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2020. Wie weet neemt u in januari 2020 de titel van veredelaar Anthura over!
3 oktober: WaterEvent in Bleiswijk
Op 3 oktober organiseren Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw, het WaterEvent 2019.

Tijdens dit event draait het om emissiereductie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen: wat zijn de ontwikkelingen, mogelijkheden en uitdagingen van de toekomst? Hoe bereiken we de nagenoeg emissieloze kas?  

Meer informatie en aanmelden.
Glastuinbouwondernemers positief over duurzaam telen, maar zorgen over haalbaarheid
Wageningen Economic research (WEcR) heeft onderzoek gedaan naar hoe glastuinbouwondernemers aankijken tegen de transities op energie- en plantgezondheidsgebied. Hieruit blijkt dat glastuinders stappen willen zetten om fossielvrij te produceren. 
Zij geven wel aan twijfels te hebben of het mogelijk is en hoe ze het op hun eigen bedrijf moeten aanpakken. Gas is een zeer betrouwbare energiebron, terwijl bij de alternatieven vragen zijn over de jaarrond beschikbaarheid, of ze voldoende warmte leveren, of er voldoende CO2 beschikbaar blijft en of de techniek praktijkrijp is. Kortom: glastuinders willen wel, maar ze hebben het gevoel dat ze niet fossielvrij kunnen produceren.

Als het gaat om residuvrij en zonder gebruik van chemische middelen telen is iets dergelijks te zien: telers willen wel residuvrij telen, maar ze hebben het gevoel dat ze het niet te mogen. Lees meer.
Dutch Food Week
Van 5 t/m 16 oktober is het Dutch Food Week (DFW). Tijdens deze week bruist het in Nederland van evenementen rondom voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie: van congressen en events tot aan workshops en festivals. Tuinders, retail, overheid, wetenschappers en vele anderen laten tijdens DFW zien hoe zij werken aan lekker, veilig en gezond voedsel. 

Meer informatie: www.dutchfoodweek.nl
Inschrijving Impactprijs Groen Onderwijs 2019 open
De Impactprijs Groen onderwijs 2019 geeft ook dit jaar weer een podium aan mooie initiatieven en projecten van studenten en leerlingen. Voor de winnaar ligt € 2.500,- klaar. 

Alle projecten die op een of ander manier impact hebben op voedsel, klimaat of leefbaarheid kunnen worden ingezonden.

Voorwaarden: projecten zijn gerealiseerd in 2018-2019, door 3 of meer leerlingen/studenten, in samenwerking met een bedrijf of (overheids)organisatie. De prijsuitreiking is op 13 februari bij HAS Hogeschool in Den Bosch. 
Meer informatie en aanmelden.

Vorig jaar won Chantal van der Noordt een van de prijzen met haar project project Hartstikke Gruun Groenteplakken.
Rijk stelt 180 miljoen euro beschikbaar voor Regio Deals
Het rijk heeft 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe Regio Deals. In deze Regio Deals werken rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren in regio’s verspreid over Nederland te vergroten. 

Ook voorstellen die tuinbouw steunen, zijn welkom. Denk bijvoorbeeld aan duurzame tuinbouw, gezond voedsel, samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, het ontwikkelen van kansrijke sectoren etc.
Handelsmissie geothermie en glastuinbouw naar IJsland
Van 22-25 oktober organiseert Hansa Green Tour in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een handelsmissie naar IJsland. 
Centraal thema: verkennen van internationale samenwerking op het gebied van geothermie, warmtedistributie en glastuinbouw. De missie staat onder leiding van Ruud Cino van het Ministerie EZK.

Meer informatie en aanmelden
SITEVI interessant voor NL groente- en fruitteeltsector
SITEVI, de internationale vakbeurs voor equipment en know-how van groente- en fruitteelt, wijn- en olijfproductie, vindt van 26 t/m 28 november 2019 plaats in Montpellier (Zuid-Frankrijk). 
  • 1.120 exposanten uit 27 landen;
  • 70% biedt producten en machines aan voor de groente- en fruitsector;
  • Nieuwste materieel, equipment, producten, technieken en diensten: incl. oogsten & grootste assortiment oogstmachines ter wereld;
  • Evenementen, lezingen en workshops;
  • Bezoeken aan fruitcoöperaties en onderzoekscentra in de regio.
Meer informatie op www.sitevi.com
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag. Bij vragen of opmerkingen mail: info@topsectortu.nl