Copy
 Nieuwsbrief - 8 april 2019

Nieuwsbrief Topsector T&U - special MIT

Mkb’ers met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen vanaf dinsdag 9 april weer subsidie aanvragen binnen de Mkb Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT).

Met deze MIT-regeling wil de overheid in samenwerking met regionale overheden innovatie bij het mkb stimuleren, van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties. Er is voor 2019 ongeveer € 60 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten.  

MIT open voor innovatieve mkb-ers
Mkb-ers uit Topsector T&U hebben in de afgelopen jaren veel gebruik gemaakt van de MIT-regeling. Topsector T&U roept dan ook alle mkb-ers uit de sector op een aanvraag in te dienen voor deze nieuwe MIT.
Dien uw aanvraag snel in!
De aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten kunnen worden ingediend van 9 april t/m 10 september 2019 en sluit om 17:00 uur die dag. 

Wilt u een aanvraag indienen voor een van deze instrumenten? Wacht dan niet te lang en dien deze bij voorkeur meteen in op de dag van de opening. De MIT is een algemene regeling, waar ook veel andere sectoren gebruik van maken. In voorgaande jaren was de MIT snel overtekend. De aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst (first come, first serve), dus hoe sneller uw voorstel binnen is, hoe beter!

Het onderdeel R&D-samenwerking (tender) is open van 11 juni t/m 10 september 2019 en sluit om 17:00 uur die dag.
Kennisvoucher
Een kennisvoucher is een ’waardebon’ waarmee een mkb-er een kennisvraag over bijvoorbeeld de vernieuwing van een product, productieproces of dienst kan laten beantwoorden door een kennisinstelling naar keuze. De helft van de kennisvraag kan gefinancierd worden met subsidie (maximaal € 3.750).
Verzilting als kans
Zilt Proefbedrijf zoekt naar kansen voor de land- en tuinbouw om verzilting te benutten. Ze testen verschillende gewassen om te kijken welke er geschikt zijn om te telen op zilte gronden, kiezen voor biologische bemesting en ontwikkelen nieuwe marktconcepten met zilte groenten.

Het bedrijf heeft een kennisvoucher aangevraagd om te onderzoeken of zeewierextracten ingezet kunnen worden als biologische bemesting voor zilte kool en wat de beste bemestingsstrategie is. Proeftuin Zwaagdijk is gevraagd om een proef uit te voeren met verschillende duurzame bemestingsstrategieën. Daarbij wordt per strategie de opbrengst en kwaliteit van de producten gemeten.
Haalbaarheidsprojecten
Met haalbaarheidsprojecten kan in kaart gebracht worden wat de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld literatuuronderzoek, een marktverkenning of concurrentieanalyse. Van de studie mag 40% gefinancierd worden met subsidie (maximaal € 20.000).
Verwijdering biofilm in waterleiding
Een veelvoorkomend probleem in de glastuinbouw is de aangroei van biofilm binnenin het leidingwerk. Het schoonhouden van de leidingen is belangrijk voor een goede doorstroming van het water en om verstoppingen tegen te gaan. Bovendien zijn biofilms broeihaarden voor virussen, schimmels en bacteriën. Veel glastuinbouwbedrijven pakken biofilm in de leidingen aan door het toedienen van chemicaliën: deze zijn eenvoudig toe te voegen, maar lastig uit het water te verwijderen.

PureBlue Water heeft een bijdrage van €18.000 gekregen voor een haalbaarheidsonderzoek naar het ontwikkelen van een duurzaam product om de biofilmvorming in leidingen preventief tegen te gaan en tegelijkertijd de bestaande biofilm te verwijderen en af te breken.
R&D-samenwerking
Met een R&D-samenwerking kan een mkb-er samen met minstens één andere mkb’er een product, productieproces of dienst vernieuwen of ontwikkelen. Alle projecten voor de topsectoren worden beoordeeld op vooraf bepaalde criteria en toekenning van subsidie gebeurt op basis van de ranking, totdat het budget is uitgeput.  

Er kan maximaal 35% van het onderzoek gefinancierd worden door subsidie. Er is keuze tussen kleine projecten (€ 50.000 tot € 200.000 subsidie) en grote projecten (€ 200.000 tot € 350.000).
Vaccinatie voor komkommers
Binnen de komkommerteelt zorgt het komkommerbontvirus voor grote schade, variërend van gebobbeld blad, bladverkleuringen, geremde groei tot aan een slechtere kwaliteit komkommers. Het virus kan zelfs zo schadelijk zijn dat hele planten verloren gaan. Dit zorgt voor een flink omzetverlies voor de teler. Er zijn nu nog geen goede middelen beschikbaar om dit virus te bestrijden.

Valto BV heeft een subsidie ontvangen voor een MIT R&D samenwerkingsproject om een biologisch middel te ontwikkelen om komkommerplanten te beschermen tegen agressieve virussen. Als het lukt om een middel te ontwikkelen, zijn de voordelen groot: een hoge graad van (biologische) bescherming en omdat de planten minder last van virussen hebben, zijn ze beter in staat zich tegen andere ziektes te verweren. Het bedrijf verwacht over twee maanden de eerste resultaten.
Innovatiethema’s
De aanvragen voor een MIT-subsidie moeten passen binnen de vier innovatiethema’s van Topsector T&U: Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de innovatiethema's in de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van Topsector T&U. 
Aanvragen
Ondernemers doen een MIT-aanvraag voor een haalbaarheids- of R&D-samenwerkingsproject in de regio waar zij met het bedrijf zijn gevestigd. Kennisvouchers kunnen alleen via het landelijk loket bij RVO.nl worden aangevraagd.

Via de Loketwijzer MIT 2019 kunt u achterhalen in welke regio de aanvraag ingediend moet worden.
 


Meer voorbeelden?
Kijk voor een overzicht van alle projecten die een bijdrage vanuit de MIT hebben gekregen op RVO.nl.

 
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Verspreid deze nieuwsbrief alstublieft actief en ruimhartig in uw netwerk zodat zoveel mogelijk personen worden geïnformeerd en betrokken.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Bezuidenhoutseweg 12,
2594 AV Den Haag
Postbus 93002,
2509 AA Den Haag

Bij vragen of opmerkingen mail:
info@topsectortu.nl