Copy
 Nieuwsbrief - 5 april 2018

Nieuwsbrief Topsector T&U - special MIT

Mkb’ers met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen vanaf dinsdag 17 april weer subsidie aanvragen binnen de Mkb-Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT). Met de MIT-regeling wil de overheid in samenwerking met regionale overheden innovatie bij het mkb stimuleren, van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties.

Er is voor 2018 € 55,75 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot). Het instrument Innovatie-adviesprojecten is in de MIT-regeling 2018 vervallen.

MIT open voor innovatieve mkb-ers
Mkb-ers uit de Topsector T&U hebben in de afgelopen jaren veel gebruik gemaakt van de MIT-regeling. De topsector roept dan ook alle mkb-ers uit de sector op een aanvraag in te dienen voor deze nieuwe MIT.
Dien uw aanvraag snel in!
De aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten kunnen worden ingediend van 17 april t/m 6 september (sluiting 17:00 uur). 

Wilt u een aanvraag indienen voor een van deze instrumenten? Wacht dan niet te lang en dien deze bij voorkeur meteen in op de dag van de opening. De MIT is een algemene regeling, waar ook veel andere sectoren gebruik van maken. In voorgaande jaren was de MIT dan ook binnen een aantal dagen overtekend. De aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst (first come, first serve), dus hoe sneller uw voorstel binnen is, hoe beter!

Het onderdeel R&D-samenwerking (tender) is open van 2 juli t/m 6 september en sluit om 17:00 uur die dag.
Kennisvoucher
Een kennisvoucher is een ’waardebon’ waarmee een mkb-er een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling naar keuze. De helft van het onderzoek kan gefinancierd worden met subsidie (maximaal € 3.750).
Sensorplatform voor de tuinbouw
De tuinbouw is steeds meer een precisiewetenschap en data op gewasniveau is daarbij onmisbaar. Het bedrijf 30MHz heeft draadloze sensoren ontwikkeld als toevoeging op het klimaatsysteem. Deze sensoren zorgen voor energiebesparing en slimmere sturing van de plant: het gewas wordt nauwkeurig gevolgd via een dashboard op smartphone, tablet of deskop. De teler kan door deze up-to-date informatie snel reageren op kritieke klimaatsituaties, waardoor de productiviteit verbetert, het gewasverlies daalt en energie bespaard wordt.

Het bedrijf heeft een voucher aangevraagd om te onderzoeken wat het gebruiksgemak, werking en effect van de sensoren zijn voor glasgroenten. 

De Demokwekerij heeft de sensoren inmiddels onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat ze dezelfde stabiele meetresultaten geven als vergelijkbare sensoren op de markt. Dit beeld wordt ook bevestigd door de gebruikers van het nieuwe product. Daarnaast heeft 30MHz een samenwerkingsverband met Cultilene gesloten. Zij bieden telers inzicht in het wortelmilieu via een applicatie op het platform. Deze applicatie baseert de teeltadviezen op de data van de sensoren.
Haalbaarheidsprojecten
Met haalbaarheidsprojecten kan in kaart gebracht worden wat de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject zijn. Van de studie mag 40% gefinancierd worden met subsidie (maximaal € 25.000).
Wortelen telen onder LED licht
De teelt van wortelen in de polders staat onder druk door uitval als gevolg van bodemschimmels. Om in de toekomst ook nog wortelen te kunnen telen, heeft het bedrijf Wagenaar Agro heeft een MIT-aanvraag gedaan voor een onderzoek naar een alternatief teeltsysteem: het duurzaam telen van wortelen in een gesloten ruimte (zonder daglicht) in lagen onder LED-licht. 

Wagenaar Agro heeft een bijdrage van € 50.000 gekregen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de teelt van wortelen onder LED.

De eerste resultaten zijn bemoedigend, maar er is nog veel meer onderzoek nodig! 
R&D-samenwerking
Met een R&D-samenwerking kan een mkb-er samen met minstens één andere mkb’er een product, productieproces of dienst vernieuwen of ontwikkelen. Dit is een tenderregeling. De projecten voor alle topsectoren worden beoordeeld op vooraf bepaalde criteria en toekenning van subsidie gebeurt op basis van de ranking, totdat het budget is uitgeput. Er kan maximaal 35% van het onderzoek gefinancierd worden door subsidie.

Er is keuze tussen kleine (€ 50.000 tot € 200.000 subsidie, maximaal € 100.000 per deelnemer) en grote projecten (€ 200.000 tot € 350.000, maximaal € 175.000 subsidie per deelnemer).
Planten belichten tijdens transport
Bijna 20% van potplanten overleven langdurig (meer dan twee à drie dagen) transport niet. Reden: de plant verzwakt tijdens het transport door de duisternis, met blad- en knopuitval en een dus onverkoopbare plant (economische schade) tot gevolg.

BIOND en Jumiko hebben een subsidie van € 187.635,- ontvangen voor een MIT R&D samenwerkingsproject om een LED verlichtingseenheid te ontwikkelen met innovatieve belichtingspatronen, waarmee planten tijdens het transport belicht worden om zo bederf tegen te gaan.

De aanvragers zijn er met behulp van de MIT-bijdrage in geslaagd om het verlies met meer dan 90% terug te dringen en zo de transportduur in het geconditioneerde vervoer van potplanten te verlengen van 5 naar 8 dagen.
Innovatiethema’s
De aanvragen voor een MIT-subsidie moeten passen binnen de vier innovatiethema’s van Topsector T&U: Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de innovatiethema's in de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van Topsector T&U. 
Aanvragen
Ondernemers doen een MIT-aanvraag voor een haalbaarheids- of R&D-samenwerkingsproject in de regio waar zij met het bedrijf zijn gevestigd. Kennisvouchers kunnen alleen via het landelijk loket worden aangevraagd, bij RVO.

Via de Loketwijzer MIT 2018 kunt u achterhalen in welke regio de aanvraag ingediend moet worden.
 
Meer voorbeelden?
Kijk voor een overzicht van alle projecten die een bijdrage vanuit de MIT hebben gekregen op www.RVO.nl.

RVO heeft ook het boekje MKB Innoveert uitgebracht met hierin verhalen van mkb-ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling. Vaak blijkt dat de bijdrage vanuit de MIT nét dat steuntje in de rug is waardoor een innovatief project wél van de grond komt. 
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Verspreid deze nieuwsbrief alstublieft actief en ruimhartig in uw netwerk zodat zoveel mogelijk personen worden geïnformeerd en betrokken.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Bezuidenhoutseweg 12,
2594 AV Den Haag
Postbus 93002,
2509 AA Den Haag

Bij vragen of opmerkingen mail:
info@topsectortu.nl