Copy
Nieuwsbrief februari 2019

Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Nationaal Tuinbouwcongres met minister Carola Schouten van LNV
Op donderdag 14 maart is het Nationaal Tuinbouwcongres met minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Tijdens dit congres staat het eerste Tuinbouwakkoord centraal, waarin de gehele sector werkt aan een gemeenschappelijk doel: een vitale en toonaangevende Nederlandse tuinbouwsector die is voorbereid op de toekomst. Het congres vindt plaats bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs. Meer informatie en aanmelden.
Openstelling Call 2019 voor T&U
De jaarlijkse Call van Topsector T&U gaat dit jaar open op 1 april 2019. Net als vorig jaar is er eerst een fase van projectideeën die worden getoetst op bijdrage aan de Kennis- en Innovatieagenda van Topsector T&U. De sluitingstermijn voor het indienen van de projectideeën is op 15 mei en de sluitingstermijn voor volledige voorstellen 15 augustus 2019.
In deze Call staat het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid centraal: de topsectoren gaan zich nog sterker richten op maatschappelijke uitdagingen zoals het sluiten van kringlopen, klimaatverandering, waterkwaliteit en duurzaam bodem- en waterbeheer. Deze maatschappelijke uitdagingen zijn vertaald in zes missies die centraal staan in de nieuwe Call. De missies worden samen met de topsectoren Agri&Food en Water & Maritiem ingevuld. Meer informatie volgt snel op www.TopsectorTU.nl
Innovatie- en Subsidienieuws
Benieuwd naar de mogelijkheden voor ondersteuning van kennis- en innovatieprojecten via (inter)nationale en regionale subsidieprogramma’s? 

Lees dan de Innovatie & Subsidie nieuwsbrief van februari 2019 vanuit Topsector T&U.
30 projecten Topsector T&U in beeld
Topsector T&U werkt hard aan het versterken van de kennis en innovatie in de sector. Wat is er de afgelopen jaren bereikt? Om hierop antwoord te geven, heeft Topsector T&U het rapport ‘De oogst van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen‘ uitgebracht.

Dit rapport geeft een impressie van 30 verschillende projecten die zijn uitgevoerd binnen de innovatiethema’s Duurzame Plantaardige Productie, Energie &Water, Consument, Markt & Maatschappij, High Tech & Digitale Transformatie.
Groen is essentieel!
Niet alleen buiten, maar ook binnen de deuren van de gebouwde omgeving kan het groener. Groen levert een belangrijke bijdrage aan gezondheid en welbevinden van de mens, waterretentie, hittestress en de luchtkwaliteit in de gebouwde omgeving. Dit was de boodschap van het congres Building Green, Smart en Healthy, dat in februari is georganiseerd door de Dutch Green Building Council, Royal FloraHolland en De Groene Stad.
Gemist? Lees het verslag.

Het congres was een voortvloeisel uit het topsectorprogramma De Groene Agenda. Binnen dit programma zijn ondernemers en kennisinstellingen uit Topsector T&U met elkaar op zoek naar nieuwe toepassingen van groen. De Groene Agenda is een initiatief van Royal FloraHolland en stichting De Groene Stad.
Minder ziekteverzuim op de werkvloer? Neem een plant!
Medewerkers vinden een werkruimte met planten aantrekkelijker dan een ruimte zonder planten. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research met Fytagoras en een aantal instellingen en bedrijven. Planten zorgen voor hogere luchtvochtigheid, dragen bij aan een positievere gemoedstoestand, leiden tot meer tevredenheid onder medewerkers over het eigen functioneren en tot minder ziekteverzuim! Het onderzoek heeft veel media-aandacht gekregen. Bekijk het overzicht.

Het onderzoek is mede tot stand gekomen door een bijdrage vanuit het innovatieprogramma Consument, Markt en Maatschappij van Topsector T&U.
21 maart: onderzoeksymposium voor watersector tijdens vakbeurs Aqua NL
Hoe zet je industrieel restwater in voor de landbouw? En hoe verbeter je de kwaliteit van je effluent? KWR organiseert op 21 maart tijdens de Vakbeurs Aqua Nederland het gratis symposium ‘Kennis ontwikkelen voor implementatie in de praktijk’ voor de watersector, netbeheerders, gemeenten en de tuinbouwsector. Meer informatie
Nieuw boegbeeld Topsector Water
Topsector T&U werkt intensief samen met een aantal topsectoren, waaronder Water & Maritiem. De beide topsectoren bundelen hun krachten op het gebied van onder andere water(kwaliteit), emissies en nutriënten. Annemieke Nijhof wordt met ingang van 1 juni 2019 het nieuwe boegbeeld van Topsector Water & Maritiem.
Kansen voor tuinbouw in Colombia
Van 30 september t/m 4 oktober 2019 organiseert de Nederlandse Ambassade in Bogotá samen met Holland House een roadshow tuinbouwtechnologie die voert langs Bogotá en de belangrijkste productieregio’s van Colombia (Antioquia/Medellín). Tijdens deze week kunnen bedrijven en organisaties in Colombia kennismaken met de Nederlandse tuinbouwkennis- en technologie. Meer informatie.

Colombia biedt volop kansen voor de Nederlandse tuinbouw. Deze roadshow komt voort uit de handelsmissie van de tuinbouw naar Colombia, eind 2018. Het Zuid-Amerikaanse land staat bekend om zijn bloementeelt en er zit volop ontwikkeling in de productie van groenten en fruit en de agrologistieke keten.


Brexit: wees voorbereid!
Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk de Europese Unie. Zodra dit vertrek een feit is, gaan er andere handelsafspraken gelden. Welke afspraken dit zijn, wordt pas duidelijk als de Brexit-onderhandelingen rond zijn.

De Nederlandse overheid roept ondernemers op om Brexitverrassingen te voorkomen en op tijd in actie te komen. Bedrijven uit de tuinbouwsector krijgen - ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen - te maken met extra procedures zoals certificaten, fytosanitaire controles en douaneformaliteiten. Dit leidt tot langere doorvoertijden en hogere kosten. Naktuinbouw heeft een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld om ondernemers te ondersteunen. 

Kijk op www.naktuinbouw.nl voor meer informatie.
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag. Bij vragen of opmerkingen mail: info@topsectortu.nl