Copy
Nieuwsbrief oktober 2019

Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Nieuwe Kennis- en Innovatie Agenda Landbouw, Water en Voedsel
Topsector T&U heeft een nieuwe Kennis- en Innovatieagenda (KIA T&U) opgesteld voor 2020-2023. Deze agenda geeft aan waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden door bedrijfsleven, overheid en kennis- en onderzoeksinstellingen.

Topsector T&U heeft deze KIA opgesteld met de topsectoren Agri & Food en Water & Maritiem, in samenspraak met onder andere de overheid, bedrijfsleven, ngo's en kennisinstellingen. Bekijk de KIA.

 
Topsector presenteert: challenges en MeetUps!
Via Topsector T&U werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen om innovatie in de sector te stimuleren. Sinds 2012 zijn er meer dan 250 onderzoeks- en innovatieprojecten via de topsector gefinancierd. Om dit (bestaande) onderzoek te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk, organiseert Topsector T&U het programma IMPACT 2025 met netwerkbijeenkomsten, challenges en startup-bijeenkomsten. Meer weten? Ga naar www.IMPACT2025.nl
Tweede MeetUp over New Tech
Op 10 oktober vond de tweede IMPACT 2025 MeetUp plaats. Tijdens deze MeetUp New Tech stond de ontwikkeling van technologie voor tuinbouw centraal: zijn we klaar voor de toekomst?

Keynote spreker Rob Trice, oprichter van Better Food Ventures & The Mixing Bowl, gaf een inspirerende inleiding over de ontwikkelingen in AGTech en de uitdagingen die hij ziet voor Nederland om ‘top of the bill’ te blijven. Gemist? Lees het verslag.

De volgende MeetUp staat gepland op donderdag 7 november en gaat over High Risk
10 december: Research Impact Event
Wil wetenschappelijk onderzoek een antwoord zijn op de snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, dan zal dat onderzoek ook werkelijk IMPACT moeten hebben. Topsector T&U organiseert daarom in samenwerking met AESIS Network een themamiddag over IMPACT op 10 december 2019, in het World Horti Center in Naaldwijk. 

Experts van binnen en buiten Nederland informeren en inspireren de genodigden over het belang van maatschappelijke impact binnen de sector T&U. Tijdens dit event wordt ook de Topsector T&U IMPACT Award uitgereikt aan de onderzoeker die de meeste maatschappelijke impact heeft gerealiseerd. Meer informatie.
12 december: Startup Afternoon van Topsector T&U en HortiHeroes
Op 12 december is de Startup Afternoon. Startups en scale-ups presenteren tijdens deze middag hun nieuwste innovaties, waar u als bedrijf uw voordeel mee kunt doen en ervaringsdeskundigen delen hoe een succesvolle samenwerking tussen beiden effectief tot stand komt.

Succesvol ondernemer, investeerder, startup mentor en auteur Esther Gons deelt haar ervaring vanuit beide perspectieven!

Meer informatie en aanmelden.
Presentatie resultaten internationale Seed Money Projecten
Er zijn dit jaar maar liefst 16 Seed Money Projecten uitgevoerd bij de topsectoren T&U en Agri & Food. In deze projecten wordt de haalbaarheid van internationale samenwerking onderzocht. 

Op 12 december presenteren de trekkers van de Seed Money Projecten van 2019 de resultaten van hun projecten. Aanmelden.
Start onderzoeksprogramma 'Kennis in je Kas' 
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een Verbindend Verklaring afgegeven voor het onderzoeksprogramma Kennis in je Kas (KijK).

Dit betekent concreet dat alle glastuinders meebetalen aan de sectorbrede financiering van gewasoverstijgende onderzoek in de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid
Ruud Paauwe is directeur van Glastuinbouw Nederland en woordvoerder namens KIJK. ‘Innovatie is noodzakelijk in de glastuinbouw. Zo kunnen we met elkaar voldoen aan de eisen van overheid en omgeving en als sector de concurrentie voorblijven.’  Lees meer.
Simon Groot wint Wereldvoedselprijs
Plantenveredelaar Simon Groot (84) is de eerste Nederlander die de World Food Prize heeft gewonnen. Hij heeft deze prijs gekregen vanwege zijn succesvolle inzet om miljoenen kleine boeren in meer dan zestig landen een beter economisch perspectief te bieden.

Door de lokale kleinschalige teelt van groenten te verbeteren, bereikte hij met zijn bedrijf East-West Seed en inkomensverhoging voor kleine boeren. Lees meer.
NOS op 3 maakte naar aanleiding van de uitreiking van de World Food Prize een filmpje over hoe Nederland de wereld voedt. Dit is de afgelopen dagen 'viral' gegaan!

Benieuwd? Bekijk ‘m hier! 
Circulaire tuinbouw: inzicht in wet- en regelgeving
De tuinbouw kan reststromen omzetten in hoogwaardige producten zoals meststof, verpakkingsmateriaal, schoonmaakmiddel of bouwmateriaal. Maar de wet- en regelgeving rond verwerking van reststromen tot producten is heel complex. SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) heeft daarom de publicatie ‘Op weg naar een circulaire tuinbouw, wet- en regelgeving’ opgesteld, om de regelgeving voor tuinders inzichtelijk te maken.
Topsectoren: inzet op onderzoeksprogramma learning communities
Menselijke kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de (economische) groei van alle topsectoren. De aansluiting van onderwijs op de praktijk en een betrokken bedrijfsleven zijn essentieel om ook in de toekomst voorop te blijven lopen.

Een adviescommissie pleit daarom voor de ontwikkeling van een meerjarig programma, waarin vraagstukken uit de praktijk leidend zijn en waarbij bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken zijn. De topsectoren willen dit advies overnemen en inzetten op learning communities waarin leren, werken en innoveren samengaan.
Lees meer.
NL tuinbouw op handelsmissie naar India
Ruim 37 bedrijven en kennisinstellingen hebben in oktober deelgenomen aan een handelsmissie aan India, aansluitend aan het Staatsbezoek van het Koningspaar.
De Nederlandse ondernemers, kennisinstellingen en organisaties hebben zich tijdens de NL-India tech summit in New Delhi gepresenteerd en bezochten de tuinbouwprovincie Karnataka in het zuiden van India. 

De missie stond onder leiding van Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en boegbeeld Loek Hermans van Topsector T&U. 
India wil zijn voedselproductie sterk vergroten en inspelen op nieuwe duurzaamheidseisen en veranderende klimaatomstandigheden. Tijdens het bezoek zijn verschillende voorbeelden van samenwerking besproken, waarbij Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen een rol kunnen spelen. In Kochi (provincie Kerala) is de eerste steen gelegd voor een Centre of Excellence in de tuinbouw, waar Indiase tuinders gaan kennismaken met de Nederlandse productiewijze onder glas. 
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag. Bij vragen of opmerkingen mail: info@topsectortu.nl