Copy
Nieuwsbrief mei 2019

Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Topsector T&U lanceert brochure over bedrijven en SDG's 
Op 9 mei hebben 19 bedrijven en 2 branche-organisaties uit de tuinbouwsector de brochure 'Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en SDG's: voorbeelden uit de praktijk' gelanceerd. In deze publicatie wordt aan de hand van de voorbeelden uit de dagelijkse praktijk inzichtelijk gemaakt hoe deze bedrijven werken aan de Sustainable Developments Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en zo bijdragen aan de verdere verduurzaming van de wereld. 

Call T&U is gesloten
De oproep voor projectideeën van de topsectoren T&U en Agri & Food is op 15 mei gesloten. Er zijn in totaal 275 projectideeën ingediend. De indieners krijgen uiterlijk 15 juni advies over doorgaan/niet doorgaan met de uitwerking tot een projectvoorstel. Hierbij wordt gekeken naar de focus van de oproep, of het voorstel aansluit bij de missie 'Landbouw, Water, Voedsel' en de leemte in kennis die met het voorstel wordt opgevuld. Het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia.

De indieners kunnen tot 15 augustus het projectidee uitwerken in een voorstel. De uitslag over honorering wordt na 15 oktober bekend gemaakt.
Drie nieuwe calls voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food
Als onderdeel van de bijdrage aan de topsectoren T&U en Agri & Food heeft NWO begin april drie calls opengesteld voor aanvragen. Het gaat om de calls Groen III, een voortzetting van de eerdere NWO 'Groen' programma’s, de ronde 2019 van de Graduate School Groene Topsectoren en het nieuwe programma 'Fotosynthese'. In elk van de calls is publiek-private samenwerking een voorwaarde.
Initiatief voor innovatie ligt bij telers
Wereldwijde maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming van de land- en tuinbouw, het klimaatakkoord en preventieve gezondheidzorg, vragen om innovatie. Nederland kan een bijdrage leveren in de aanpak en oplossing van deze uitdagingen. In het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid ligt de focus op deze maatschappelijke uitdagingen om de Nederlandse economie te versterken.

Maar wat betekent dit voor de tuinbouwondernemer? Lees het interview met TKI T&U voorzitter Kees van Ast in het Vakblad voor de Bloemisterij over dit nieuwe innovatiebeleid! 
Studenten op bezoek bij Greentech
Tijdens de vakbeurs Greentech maken ruim 300 studenten kennis met de innovaties, de internationale wereld en de praktijk van de tuinbouwsector. De studenten krijgen vooraf een aantal onderzoeksvragen vanuit het bedrijfsleven. Tijdens de beurs gaan ze op zoek naar de antwoorden en pitchen ze deze ter plekke!

Greentech Horti Talent is een initiatief van branche-organisatie AVAG, ondersteund door Greentech, onderwijsinstellingen en Topsector T&U. De organisaties willen via dit initiatief studenten koppelen aan de tuinbouwsector en inspelen op de veranderende arbeidsmarkt en de vraag naar nieuw talent. Lees meer. 
19 juni: bijeenkomst ‘Internet of Horticulture’ 
De technische innovaties op ICT gebied volgen elkaar steeds sneller op. Deze innovaties hebben bijna allemaal gemeen dat internet de drager ervan is. Want data uitwisseling is altijd aan de orde. Of het nu gaat om slimme sensoren, app’s, Big Data of blockchain. Maar wat zijn de mogelijkheden voor de tuinbouw van deze  innovaties? U hoort het tijdens de Tuinbouw Digitaal community bijeenkomst ‘Internet of Horticulture’ op 19 juni in Zoetermeer. Reserveer de datum vast, meer informatie volgt!

Nieuwe product uit reststromem
In april vond het HeroFestival plaats in Rotterdam. Tijdens dit event heeft het initiatief 2nd Food het #classof2019 intrapreneur trainingsprogramma gewonnen! Het team heeft een businesscase ontwikkeld om door slim gebruik te maken van reststromen nieuwe producten als pure likeuren en blends op de markt te brengen. Meer lezen.
Cichorei als gewas met meerwaarde voor de consument
Cichorei is een ondergewaardeerd gewas, dat vooral gebruikt wordt voor de productie van inuline (voedingsvezel / suikervervanger). Het project CHIC onderzoekt of nieuwe plantveredelings-technieken ingezet kunnen worden om cichorei te ontwikkelen tot een multi-inzetbaar gewas voor de extractie van hoogwaardige producten voor de consument. Het project krijgt steun van het Europese programma Horizon 2020 en Topsector T&U. De eerste ‘ge-edite’ planten groeien momenteel in labs van meerdere partners! Lees meer.
Op handelsmissie naar Nigeria met minister Kaag
Bent u actief op het gebied van tuinbouw, agrifood of sustainable cities? En wilt u zakendoen in Nigeria? Ga dan van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 juli mee met de handelsmissie naar Nigeria. Deze missie is in aanwezigheid van Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De missie is vooral interessant voor sectoren T&U en Agri & Food (met speciale aandacht voor zaaizaad, aardappel en groente). Topsector T&U reist met u mee. Lees meer


Green Cities China: kansen voor Nederlands bedrijfsleven?
De snelle verstedelijking in China heeft gevolgen voor de aanlevering van voedsel, het voeden van inwoners, het watermanagement en de verduurzaming van Chinese steden.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse ambassade in Peking hebben een studie laten uitvoeren naar de kansen voor Nederlandse bedrijven rondom het concept Green Cities in China. Op 11 juni worden de resultaten van de studie gepresenteerd tijdens de Greentech in RAI Amsterdam. 

Meer informatie en aanmelden.
YEP geeft kickstart!
Topsector T&U ontgint samen met bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen het tuinbouwpotentieel voor het Nederlands bedrijfsleven in het buitenland. Zij doet dit onder andere samen met het YEP programma, dat training en financiering biedt om jonge professionals in ontwikkelingslanden en opkomende markten op te leiden. YEP heeft de afgelopen jaren ruim 400 experts geplaatst in 38 landen. In het magazine YEP Effect 5 leest u meer over hun ervaringen in de tuinbouw-, agrofood- en watersector.
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag. Bij vragen of opmerkingen mail: info@topsectortu.nl