Copy
Nieuwsbrief november 2019

Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Kennis- en Innovatie Agenda Landbouw, Water en Voedsel
Op 11 november heeft staatssecretaris Mona Keijzer het Kennis- en Innovatie Convenant 2020-2023 ondertekend. De topsectoren hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan een missiegedreven innovatiebeleid. Hierin staan vier maatschappelijke thema’s centraal, waaronder Landbouw, Water & Voedsel.

Per thema is er een Kennis en Innovatie agenda’s (KIA) opgesteld.  Deze agenda geeft aan waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden door bedrijfsleven, kennis- en onderzoeksinstellingen en de overheid.
Topsector T&U heeft de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel 2020 – 2023 samen met de topsectoren Agri & Food en Water & Maritiem opgesteld.
Kijk voor meer informatie op www.kia-landbouwwatervoedsel.nl en download de volledige kennis- en innovatieagenda en de samenvatting.
Start 120 nieuwe projecten in 2020
In 2020 starten 120 nieuwe PPS-projecten bij de Topsectoren T&U en Agri & Food.

De projecten hebben in totaal een budget van € 150 miljoen. Daarvan financiert de overheid € 74,4 miljoen. De beide topsectoren hebben in het voorjaar een gezamenlijke oproep voor nieuwe projecten gedaan.Vanuit de sector was er veel belangstelling!

De projecten dragen bij aan de beantwoording van de kennis- en innovatieopgaven uit de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Lees meer.
Topsector presenteert: challenges en MeetUps!
Via Topsector T&U werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen om innovatie in de sector te stimuleren. Om dit (bestaande) onderzoek te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk, organiseert Topsector T&U het programma IMPACT 2025 met netwerkbijeenkomsten, challenges en startup-bijeenkomsten. 
Op het programma
  • 10 december – Research IMPACT Event van Topsector T&U en AESIS - over onderzoek en impact.
    Meer informatie en aanmelden.
     
  • 12 december - Startup Afternoon van Topsector T&U en HortiHeroes - startups en scale-ups presenteren tijdens deze middag hun nieuwste innovaties, waar u als bedrijf uw voordeel mee kunt doen. 
    Meer informatie en aanmelden.
Derde MeetUp over High Tech
Op donderdag 7 november vond de derde TKI Innovation Meetup van dit najaar plaats. Onder de titel ‘High Risk: next level risk management in de circulaire tuinbouw’ bezonnen de deelnemers zich op belangrijke vragen rond risico’s in de tuinbouw.

Keynote spreker was Hans Maurer, voorzitter van United Fresh New Zealand Technical Advisory Group. Hij nam de aanwezigen mee in de gevolgen die een Chinese verdenking van microbiële verontreiniging in zuivel had voor de tuinbouw. Gemist? Lees het verslag.
Oproep Seed Money Projecten = open
Bedrijven die hun internationale activiteiten willen vergroten, kunnen daarvoor steun krijgen in de vorm van Seed Money Projecten. In deze projecten staat het opbouwen van nieuwe internationale netwerken centraal. Ook de haalbaarheid van nieuwe internationale productieketens kunnen in een Seed Money Project verkend worden.

De oproep voor nieuwe projecten is weer open. Dien nu uw voorstel in! Sluitingstermijn: 20 december. Topsector T&U organiseert deze oproep samen met Topsector Agri & Food. Meer informatie.
Presentatie resultaten internationale Seed Money Projecten
Benieuwd naar de resultaten van de Seed Money Projecten die in 2019 zijn uitgevoerd bij de Topsectoren T&U en Agri & Food?

Kom dan op 12 december naar de presentatie van alle 16 projecten bij Wageningen Economic Research in Den Haag. Programma en aanmelden.
Plantenflats met leds
75 wetenschappers gaan  werken aan onderzoek gericht op technologische innovaties. Zij doen dit binnen vijf nieuwe onderzoeksprogramma’s, die gezamenlijk bijna 18 miljoen euro toegekend hebben gekregen.

Een van die programma's is het T&U project ‘SKY HIGH: Vertical farming, a revolution in plant production’, waarin wordt onderzocht hoe je verticale landbouw goedkoper en energiezuiniger kan maken.
 
Vraag het een wiskundige!
Wat zou u als tuinbouwondernemer willen vragen aan de slimste breinen van Nederland?  

De Studiegroep Wiskunde met de Industrie (SWI) organiseert ieder jaar samen met NWO een week waarin 70 getalenteerde wiskundigen zich buigen over problemen uit het bedrijfsleven, de industrie en onderzoeksinstellingen. Interesse? Lees meer.
Vertrek Jan van Vliet (LNV)
Jan van Vliet gaat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) na ruim veertig jaar verlaten. Jan is vanuit de directie Strategie, Kennis en Innovatie jarenlang betrokken geweest bij de Topsector T&U. Hij is een expert op gebied van tuinbouw en een echte verbinder tussen LNV en de topsector. Hij heeft veel bijgedragen aan de kennis- en innovatieagenda’s en de invulling van de onderzoeksprojecten. Binnen het ministerie was hij een echte ambassadeur voor sector T&U. Deze week neemt hij afscheid bij LNV.

Namens de Topsector T&U: Jan, veel dank voor alles wat je gedaan hebt!
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag. Bij vragen of opmerkingen mail: info@topsectortu.nl