Copy


SLUITING CLUB EN 
EN STAKEN ACTIVITEITEN TEM 6 april

Beste leden

De ontwikkelingen in strijd tegen het Corona virus volgen elkaar in een snel tempo op. Op 15 maart 2020 heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het virus verder te beperken. Zoals in ons vorige bericht vermeld, volgen wij hierbij het advies van de KNLTB op.  
Concreet adviseert de KNLTB het volgende:
  • De KNLTB roept daarom alle tennisverenigingen op om alle activiteiten te staken en alle tennisparken en clubhuizen te sluiten. Hieronder vallen ook trainingen en vrij tennissen. We adviseren tennisscholen en commerciële tenniscentra ook gevolg te geven aan deze oproep.
  • De maatregelen hebben ook gevolgen voor de Voorjaarscompetitie. We zullen ons de komende dagen beraden over de verdere uitvoering hiervan.
Dat betekent dat ook wij ons tennispark moeten sluiten tot en met 6 april en dat we ook onze Open Dag van 5 april moeten uitstellen. 
Via https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/ kunnen jullie het volledige bericht van de KNLTB lezen. 

Voor mensen die lessen via Tennis Academie Friesland (TAF) kunnen op de home page van hun website meer informatie vinden rondom verder plan van aanpak. 

Zodra we een update of nieuws hebben, mag u weer een bericht van ons verwachten.

Sportieve groet namens

Het Bestuur
Website
Facebook
Twitter
Link
Copyright © 2020 LTC De Drie Posten, All rights reserved.


Wilt u de manier wijzigen waarop u deze e-mails ontvangt?
U kunt uw profiel aanpassen of uitschrijven van deze lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp