Copy
Mail onleesbaar? Bekijk de online versie
 
Jeugdhulp
Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp
West-Vlaanderen
Uitnodiging
8 november 2019  -  Trax Roeselare

 
 

Ik wil je – blijf bij me - hou van me

   
 
over het belang van relationele continuïteit en een participatieve houding
Eén van de speerpunten van de Vlaamse jeugdhulp is continuïteit in jeugdhulptrajecten. Meestal denken we daarbij aan het naadloos op elkaar aansluiten van diensten en modules. Veel minder aan de relaties die jongeren en gezinnen opbouwen met hulpverleners of de verbinding met hun sociaal netwerk. Nochtans is dat de continuïteit waar kinderen, jongeren en hun context het meeste belang aan hechten én over willen meespreken.
 
De kick-off "Ik wil je – blijf bij me - hou van me" wil hieraan tegemoet komen en is een initiatief van het IROJ West-Vlaanderen en de afdeling Continuïteit en toegang van Opgroeien. Het is het startschot van een breed traject om relationeel en participatief werken onder de aandacht te brengen als één van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst.
 
Sprekers

Bruno Vanobbergen
is algemeen directeur van Opgroeien en voormalig kinderrechtencommissaris. Hij neemt je mee in de continuïteitsbeleving van mensen in de jeugdhulp en hoe kwaliteitsvolle relaties met hulpverleners en hun netwerk het verschil kunnen maken. Hij maakt de verbinding met de ambities van het Vlaamse beleid in de jeugdhulp.

 
 

Joost Bonte 
is stafmedewerker Sam vzw, Steunpunt Mens en Samenleving. Sinds de opstart van integrale jeugdhulp is hij cliëntvertegenwoordiger in tal van overlegstructuren. Hij daagt hulpverleners, stafmedewerkers en directies uit om het belang en de aard van intermenselijke relaties in de hulpverlening verder te exploreren en een centrale plaats te geven in hun dagelijks werk en hun organisatie.

 
Programma
9:00 onthaal met koffie
9:30 verwelkoming -  een kick-off met ambitie, door Stijn Hermans
(IROJ West-Vlaanderen)
9:45 Jeugdhulp - een kwetsbare onderneming, door Bruno Vanobbergen
10:30 intermezzo
10:40 pauze
11:00 over de kracht van graag zien, door Joost Bonte
11:45 intermezzo
11:55 het vervolgtraject, door Isabelle Dekeyser (CIG Ten Anker) en Vanessa Loones (ACT West-Vlaanderen)
12:30 broodjeslunch - netwerkmoment
 
Praktisch

Vrijdag 8 november 2019, van 9u30 tot 12u30

Waar? Concertzaal Trax (op wandelafstand van het station), Traxweg 1, 8800 Roeselare
Meer info over route en parkeren is te vinden op de website.

Inschrijven? Volg de inschrijvingslink. Omwille van een vlotte organisatie graag inschrijven op uiterlijk 31 oktober. Deelname is gratis.
 
Meer weten? Volg ons op Facebook.

 
En wat na de kick-off?

De kick-off wil organisaties en hun medewerkers stimuleren om ‘relationeel en participatief werken’ expliciet in hun werking te integreren.  Vaak is het draagvlak voor het thema groot maar blijft de doorvertaling naar werkvloer en beleid een uitdaging.  Daarom stelt de kick-off een aantrekkelijk vormings-en ondersteuningsaanbod voor, inclusief instrumenten om het proces intern een boost te geven:

  • De Grabbelbox is een praktijkgerichte methodiek waarin de 9 kenmerken van een participatieve basishouding worden ontrafeld. Vraagkaarten helpen hulpverleners stil te staan bij hun eigen houding en handelen. (Ontwikkeld door de werkgroep participatie van het IROJ West-Vlaanderen.)
  • De reflectievragen relationele continuïteit helpen organisaties om kritisch en creatief stil te staan bij het thema, eventueel gekoppeld aan het kwaliteitsbeleid. (Ontwikkeld door de werkgroep continuïteit van het IROJ West-Vlaanderen.)

 
Op een terugkommoment in juni 2020 zullen ervaringen, good practices en signalen worden gedeeld. Zo wordt samen de strategie bepaald om relationele continuïteit verder mogelijk te maken op alle (beleids)niveaus.

 
Vragen?

T 0499 54 63 55
E-mail nele.vannevel@jongerenwelzijn.be

 
Over het IROJ

De kernopdracht van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) is de monitoring van het jeugdhulplandschap in de eigen regio.
Meer weten? Neem een kijkje op de website