Copy
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

Stand van zaken ontwikkeltafels


De afgelopen tijd hebben we met elkaar grote stappen gezet aan de ontwikkeltafels ter voorbereiding op de hervatting van het inkooptraject van jeugdhulp vanaf 2021. Veel dank voor de constructieve en oplossingsgerichte inbreng van alle betrokkenen om te komen tot goede input voor de inkoopdocumenten! Enkele ontwikkeltafels zouden doorgaan met interactieve sessies als 'serious gaming'. Logischerwijs is dat niet mogelijk nu we niet bij elkaar mogen komen vanwege Corona. In de werkgroep ‘tarieven’ is via beeldbellen nog volop doorgewerkt in kleinere subwerkgroepen waar eveneens constructief en oplossingsgericht wordt samengewerkt. Daarnaast is er intensief contact tussen betrokken partijen over het op een goede manier afronden van de voorbereiding van de inkoop in deze turbulente tijden. Daarover op korte termijn meer nieuws. De verslagen van de meest recente bijeenkomsten staan in deze nieuwsbrief.
 

Verslag ontwikkeltafels

Ontwikkeltafel (rechts)zekerheid

 • Datum bijeenkomst: 12 maart 2020
 • Deelnemers
  Gemeenten:
  Gemeente Den Haag, Gemeente Rijswijk, Gemeente Zoetermeer en H10 Inkoopbureau.  
  Jeugdhulpaanbieders:
  Kinderpraktijk Voorschoten, Yes We Can Clinics, GGZ Delfland, de Buitenwereld, Mentaal Beter, Groeii, Parnassia Groep / Youz, Its4sure, Yoep, Jeugdformaat, Timon, Stichting IMSZ Kinderpraktijk Zoetermeer, Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie, Curium, Impegno en Rivierduinen.

Ontwikkeltafel privacy

 • Datum bijeenkomst: 9 maart 2020
 • Deelnemers
  Gemeenten:
  Gemeente Westland, Gemeente Den Haag, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Gemeente Leidschendam-Voorburg en H10 Inkoopbureau.  
  Jeugdhulpaanbieders:
  Kinderpraktijk Voorschoten, Schrijer jeugdpsychologen, Yes We Can Clinics, GGZ Delfland, de Buitenwereld, ’s Heeren Loo, Parnassia Groep / Youz, Yoep, Stichting 070 Watt, Stichting IMSZ Kinderpraktijk Zoetermeer, Praktische GGZ, Curium en afvaardiging namens 5 aanbieders: Rivierduinen, Middin, Leger des Heils, Opvoedpoli, Horizon.

Ontwikkeltafel werkproces toegang

 • Datum bijeenkomst: 5 maart 2020
 • Deelnemers
  Gemeenten:
  Gemeente Den Haag, Gemeente Westland, Gemeente Wassenaar-Voorschoten, Gemeente Delft en H10 Inkoopbureau.  
  Jeugdhulpaanbieders:
  GGZ Rivierduinen, Yes We Can Clinics, Prodeba, de Viersprong, Parnassia Groep / Youz, Ipse de Bruggen, Yoep, Stichting 070 Watt, Jeugdformaat, Timon, JB- West, de Binnenplaats, Curium en afvaardiging namens 5 aanbieders: Rivierduinen, Middin, Leger des Heils, Opvoedpoli, Horizon.

Ontwikkeltafel hoofd- en onderaannemerschap

 • Datum bijeenkomst: 4 maart 2020
 • Deelnemers
  Gemeenten:
  Gemeente Den Haag, Gemeente Rijswijk, Gemeente Leidschendam- Voorburg en het H10 Inkoopbureau.  
  Jeugdhulpaanbieders:
  Prodeba, Vrijmoet en Maatman, Yulius, GGZ Delfland, de Viersprong, Mentaal Beter, Boba, Jeugdformaat, Inzowijs, Praktische GGZ en een afvaardiging van Rivierduinen, Middin, het Leger des Heils, De Opvoedpoli en Horizon.
  Overig:
  VWS

Ontwikkeltafel tarieven

 • Datum bijeenkomst: 6 maart 2020
 • Deelnemers
  Gemeenten:
  Gemeente Westland, Gemeente Den Haag, Gemeente Zoetermeer en het H10 Inkoopbureau.  
  Jeugdhulpaanbieders:
  Jeugdformaat, Curium, Prodeba, Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie, Timon, Vereniging ZZP Jeugd GGZ Haaglanden, Parnassia Groep / Youz, Ipse de Bruggen, de Viersprong en een afvaardiging van Rivierduinen, Middin, het Leger des Heils, De Opvoedpoli en Horizon.
  Overig:
  Berenschot en VWS.

Ontwikkeltafel tarieven

 • Datum bijeenkomst: 13 maart 2020
 • Deelnemers
  Gemeenten:
  Gemeente Westland, Gemeente Den Haag, Gemeente Zoetermeer en het H10 Inkoopbureau.  
  Jeugdhulpaanbieders:
  Jeugdformaat, Curium, Prodeba, Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie, Vereniging ZZP Jeugd GGZ Haaglanden,  Parnassia Groep / Youz , Ipse de Bruggen, de Viersprong en een afvaardiging van Rivierduinen, Middin, het Leger des Heils, De Opvoedpoli en Horizon.
  Overig:
  Berenschot.
Twitter
Facebook
Website
Aan deze verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar: → nieuws@h10inkoop.nl

Je kunt je → hier afmelden voor deze nieuwsbief

H10 Inkoopbureau en Programmateam inkoop
en implementatie jeugdhulp H10 gemeenten
Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag
T: (085) 4855417

Bezoekadres:
Spui 70, 2511 BT Den Haag (Stadhuis)

Wil je de manier wijzigen waarop je deze e-mails ontvangt?
Je kunt je gegevens bijwerken of je afmelden voor deze lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp