Copy
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

Samen onderweg naar nieuw jeugdhulpstelsel


Jeugdhulpaanbieders en gemeenten van de jeugdhulpregio Haaglanden werken tijdens ontwikkeltafels constructief samen aan thema’s ter voorbereiding op de inkoop van resultaatgerichte jeugdhulp vanaf januari 2021. De afgelopen weken heeft een representatieve vertegenwoordiging van betrokken partijen overleg gevoerd over de thema’s hoofd- en onderaannemerschap, (rechts)zekerheid, privacy en tarieven. De ambitie is om in nauwe samenwerking te komen tot concrete input die per 30 april in de inkoopdocumenten voor 2021 e.v. verwerkt kan worden.
 

Verslag ontwikkeltafels

Ontwikkeltafel hoofd- en onderaannemerschap

 • Datum bijeenkomst: 5 februari 2020
 • Deelnemers
  Gemeenten:
  Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en H10 Inkoopbureau.  
  Jeugdhulpaanbieders:
  Vrijmoet&Maatman, Yulius, GGZ Delfland, De Viersprong, Mentaal Beter, Boba, Jeugdformaat, Inzowijs, Praktische GGZ, afvaardiging namens 5 aanbieders: Rivierduinen, Middin, Leger des Heils, Opvoedpoli, Horizon.

Ontwikkeltafel (rechts)zekerheid

 • Datum bijeenkomst: 6 februari 2020
 • Deelnemers
  Gemeenten:
  Rijswijk, Zoetermeer en H10 Inkoopbureau.  
  Jeugdhulpaanbieders:
  Yes We Can Clinics, GGZ Delfland, De Buitenwereld, Mentaal Beter, Groeii, Parnassia Groep/Youz, It’s4Sure, Yoep, Jeugdformaat, Timon, Stichting Imsz Kinderpraktijk Zoetermeer, Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie, Curium, Impegno, Rivierduinen.

Ontwikkeltafel Privacy

 • Datum bijeenkomst: 10 februari 2020
 • Deelnemers
  Gemeenten: 
  Den Haag, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg en H10 Inkoopbureau.  
  Jeugdaanbieders:
  Schrijer Jeugdpsychologen, GGZ Delfland, De Buitenwereld, ’s-Heerenloo, Parnassia Groep/Youz, Yoep, Stichting 070Watt, Stichting Imsz Kinderpraktijk Zoetermeer, Praktische GGZ, Van Haersma Buma Orthopedagogiek, 1 afvaardiging namens 5 aanbieders: Rivierduinen, Middin, Leger des Heils, Opvoedpoli, Horizon.

Informatiebijeenkomst Tarieven

 • Datum bijeenkomst: 13 februari 2020

 Planning
 Ontwikkeltafels

 
Hoofd- en onderaannemerschap
Ontwikkeltafel 1: 5 februari 2020
Ontwikkeltafel 2: 4 maart 2020
Ontwikkeltafel 3: 18 maart 2020
 
(Rechts)zekerheid
Ontwikkeltafel 1: 6 februari 2020
Ontwikkeltafel 2: 20 februari 2020
Ontwikkeltafel 3: 12 maart 2020
 
Privacy
Ontwikkeltafel 1: 10 februari 2020
Ontwikkeltafel 2: 9 maart 2020
Ontwikkeltafel 3: 23 maart 2020
 
Zakelijke afhandeling en resultaatsturing
Ontwikkeltafel 1: 19 februari 2020
Ontwikkeltafel 2: 24 maart 2020
 
Werkproces toegang
Ontwikkeltafel 1: 5 maart 2020
Ontwikkeltafel 2: 26 maart 2020
 
Administratieve lasten: slimmer en eenvoudiger
Ontwikkeltafel 1: 16 maart 2020
Ontwikkeltafel 2: 17 maart 2020
Ontwikkeltafel 3: 19 maart 2020
 
Tarieven
Informatiebijeenkomst 1: 13 februari 2020
Informatiebijeenkomst 2:  21 februari 2020
Informatiebijeenkomst 3:  6 maart 2020
Informatiebijeenkomst 4: 13 maart 2020
Informatiebijeenkomst 5: 20 maart 2020
Informatiebijeenkomst 6: 27 maart 2020
Informatiebijeenkomst 7: 3 april 2020
Informatiebijeenkomst 8: 16 april 2020
Informatiebijeenkomst 9: 24 april 2020
 
Twitter
Facebook
Website
Aan deze verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar: → nieuws@h10inkoop.nl

Je kunt je → hier afmelden voor deze nieuwsbief

H10 Inkoopbureau en Programmateam inkoop
en implementatie jeugdhulp H10 gemeenten
Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag
T: (085) 4855417

Bezoekadres:
Spui 70, 2511 BT Den Haag (Stadhuis)

Wil je de manier wijzigen waarop je deze e-mails ontvangt?
Je kunt je geggevens bijwerken of je afmelden voor deze lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp