Copy
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

Samen onderweg naar nieuw jeugdhulpstelsel


Jeugdhulpaanbieders en gemeenten van de jeugdhulpregio Haaglanden werken tijdens ontwikkeltafels constructief samen aan thema’s ter voorbereiding op de inkoop van resultaatgerichte jeugdhulp vanaf januari 2021. De afgelopen weken heeft een representatieve vertegenwoordiging van betrokken partijen overleg gevoerd over de thema’s hoofd- en onderaannemerschap, (rechts)zekerheid, privacy en tarieven. De ambitie is om in nauwe samenwerking te komen tot concrete input die per 30 april in de inkoopdocumenten voor 2021 e.v. verwerkt kan worden.
 

Verslag ontwikkeltafels

Ontwikkeltafel (rechts)zekerheid

 • Datum bijeenkomst: 20 februari 2020
 • Deelnemers
  Gemeenten:
  H10 Inkoopbureau, Gemeente Den Haag, Gemeente Rijswijk, Gemeente Zoetermeer.  
  Jeugdhulpaanbieders:
  Yes We Can Clinics, GGZ Delfland, Buitenwereld, Mentaal beter, Groeii, Parnassia Groep / Youz, Its4Sure, Yoep, Jeugdformaat
  Timon, Stichting IMSZ Kinderpraktijk Zoetermeer , Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie, Curium, Impegno, Rivierduinen.

Ontwikkeltafel Zakelijke afhandeling en resultaatsturing

 • Datum bijeenkomst: 19 februari 2020
 • Deelnemers
  Gemeenten:
  H10 Inkoopbureau, Gemeente Den Haag, Gemeente Westland, Gemeente Pijnacker-Nootdorp.  
  Jeugdhulpaanbieders:
  GGZ Delfland, Cardea, Viersprong, Opdidakt, Boba, Afvaardiging van Rivierduinen, Middin, het Leger des Heils, De Opvoedpoli en Horizon, Villa ExpertCare, Parnassia Groep / Youz, Its4Sure, Ipse de Bruggen, Yoep, Stichting 070Watt, Jeugdformaat, Pietje Bell, Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie, Curium, Impegno.

Ontwikkeltafel Tarieven

 • Datum bijeenkomst: 21 februari 2020
 • Deelnemers
  Gemeenten: 
  Gemeente Westland, Gemeente Zoetermeer, H10 Inkoopbureau, Gemeente Den Haag.  
  Jeugdhulpaanbieders:
  Jeugdformaat, Horizon en Opvoedpoli, en als lid van het Consortium met Het Leger des Heils, Middin, Rivierduinen, ’s Heeren Loo, Rivierduinen, Middin, Curium, Prodeba, Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie, Timon, Vereniging ZZP Jeugd GGZ Haaglanden, Parnassia Groep / Youz, Ipse de Bruggen.
  Overig:
  Berenschot, VWS.

 Planning
 Ontwikkeltafels

 
Hoofd- en onderaannemerschap
Ontwikkeltafel 1: 5 februari 2020
Ontwikkeltafel 2: 4 maart 2020
Ontwikkeltafel 3: 18 maart 2020
 
(Rechts)zekerheid
Ontwikkeltafel 1: 6 februari 2020
Ontwikkeltafel 2: 20 februari 2020
Ontwikkeltafel 3: 12 maart 2020
 
Privacy
Ontwikkeltafel 1: 10 februari 2020
Ontwikkeltafel 2: 9 maart 2020
Ontwikkeltafel 3: 14 april 2020
 
Zakelijke afhandeling en resultaatsturing
Ontwikkeltafel 1: 19 februari 2020
Ontwikkeltafel 2: 24 maart 2020
 
Werkproces toegang
Ontwikkeltafel 1: 5 maart 2020
Ontwikkeltafel 2: 26 maart 2020
 
Administratieve lasten: slimmer en eenvoudiger
Ontwikkeltafel 1: 16 maart 2020
Ontwikkeltafel 2: 17 maart 2020
Ontwikkeltafel 3: 19 maart 2020
 
Tarieven
Informatiebijeenkomst 1: 13 februari 2020
Informatiebijeenkomst 2:  21 februari 2020
Informatiebijeenkomst 3:  6 maart 2020
Informatiebijeenkomst 4: 13 maart 2020
Informatiebijeenkomst 5: 20 maart 2020
Informatiebijeenkomst 6: 27 maart 2020
Informatiebijeenkomst 7: 3 april 2020
Informatiebijeenkomst 8: 16 april 2020
Informatiebijeenkomst 9: 24 april 2020
 
Twitter
Facebook
Website
Aan deze verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar: → nieuws@h10inkoop.nl

Je kunt je → hier afmelden voor deze nieuwsbief

H10 Inkoopbureau en Programmateam inkoop
en implementatie jeugdhulp H10 gemeenten
Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag
T: (085) 4855417

Bezoekadres:
Spui 70, 2511 BT Den Haag (Stadhuis)

Wil je de manier wijzigen waarop je deze e-mails ontvangt?
Je kunt je gegevens bijwerken of je afmelden voor deze lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp