Copy

Hartelijk dank voor uw deelname aan de inspiratiesessie World Food Center op 29 maart. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst waar veel ideeën zijn opgehaald, kennis is uitgewisseld en de gebiedsontwikkeling van het World Food Center een extra boost in de ideevorming heeft gekregen door jullie creativiteit.
 
Bekijk hier de presentatie van Jan Willem van der Schans
Bekijk hier de presentatie van Alies Rommerts
Deelsessie Wonen op het WFC

Wonen op WFC is voor mensen die geïnteresseerd zijn in voedsel, gezond-heid, duurzaamheid en techniek. Op een open en oprechte manier wordt gezocht naar combinaties die bijdragen aan een sociale, duurzame en innova-tieve manier van voedselproductie, verwerking, handel, bereiding, con-sumptie en verwerking van rest-producten. Ondernemers en bewoners werken samen om slimme combinaties mogelijk te maken. Bij het ontwerp van het terrein is hiermee al volop rekening gehouden. In de matrix zijn ideeën verzameld voor het thema wonen.

Bekijk hier de ingevulde matrix van Foodutopia WFC

Deelsessie Ontmoeten op het WFC
Welke ontmoetingen kun je verwachten op het WFC-terrein en hoe wil je deze faciliteren in zowel de openbare als de gebouwde ruimten? We willen in het gebied kennis delen over voedsel waarbij de plekken van ontmoeting de zintuigen laat prikkelen binnen het thema voedsel. Om de beleving optimaal te maken is het van belang om flexibel met de ontmoetingsplekken om te gaan. De plekken moeten bijvoorbeeld per seizoen kunnen veranderen. Om het WFC ook betekenis te geven als hét centrum van voedselontwikkeling moet de plek ook van betekenis zijn buiten de grenzen van het WFC-terrein. Denk dan aan een plek voor (inter)nationale ontmoeting. Door deze ontmoetingspunten te markeren heeft dit effect op de inrichting van de gebouwde omgeving zoals een ontmoetingscentrum voor debat, ruimte voor kleinschalige horeca of pop-up initiatieven en gemarkeerde voedselroutes.
 

Bekijk hier de longlist met ideeën
Deelsessie Werken op het WFC
Werken op WFC is voor voedsel gerelateerde bedrijven die kennis ontwikkelen over voor, en door consumenten (Business to Consumer). Die het WFC gebruiken als een internationale etalage van de Nederlandse agrofoodsector, wat dé plek is waar Nederlandse bedrijven, internationale delegaties en kennisinstellingen elkaar ontmoeten en inspireren (Business to Business). Maar het is zeker ook de plek waar bedrijven het debat voeren over onderwerpen als over- en ondervoeding, gezondheid, duurzaamheid en voedselzekerheid voor de groeiende wereldbevolking (Business to Society).

Om deze manier van werken een goede plek te bieden op het WFC moet je vastgoed aansluiten bij deze grondgedachte. Het ontwikkelen van Living Labs, incubators, goede werkruimtes voor wetenschappelijk onderzoek is daarbij een must. Maar dat niet alleen, wat te denken van laboratoria voor grotere bedrijven (gesloten), showrooms, kleine goedkope werkruimte voor starters, exclusieve kantoorruimte voor gevestigde bedrijven. Daarnaast zal er behoefte zijn aan ontmoetingsruimtes van verschillende grootte, zowel informeel als formeel. Denk hierbij aan een vrijplaats, kenniscafé, koffiehoek. Maar ook een plek voor debat moet worden vormgegeven, dat kan een kleine vergaderzaal zijn, maar zeker ook een grote congresruimte.

Genoeg ideeën, genoeg mogelijkheden. Maar hoe koppel je dit vastgoed met de stedelijke voedselproductie? Dat is de opgave voor het WFC!
Bekijk hier de collage met resultaten van de workshop