Copy
Nyheter fra Oslos urbane senter for dyrking, byøkologisk innovasjon og grønt nærmiljøengasjement.
Les nyhetsbrevet rett i nettleseren

Urbane nabolagsspirer slår rot - og sprer seg!

Med fem års erfaring er Nabolagshager en av byens mest erfarne aktører innen urbant landbruk. Grønn og klimasmart byutvikling ligger vårt hjerte nært, og vi tilbyr stadig flere tjenester for private og offentlige kunder som vil ha innovative prosjekter, grønne byrom og velfungerende møteplasser basert på velprøvde løsninger og et nettverk av idérike fagfolk og entusiaster.

Vi er bl.a i gang med å etablere Oslos første pilotanlegg for aquaponi (fiskeoppdrett og dyrking i samme innendørs kretsløp), jobber med løsninger for innendørs og utendørs grønne vegger, deltar i nordiske nettverk og jobber med europeiske forskningsprosjekter.  Og så fortsetter vi å skape entusiasme rundt ferden fra jord til bord gjennom en rekke arrangementer og kurs - følg oss på facebook for å få med deg alt som skjer!  

Som sosialentreprenører holder vi et tydelig fokus på trippel bunnlinje med sosiale, miljømessige og økonomiske mål, og vi ønsker å gå i dialog med aktører med samme verdisett for samarbeider, -ta gjerne kontakt med oss!

Les mer om oss på www.nabolagshager.no

Kartlegging av urbant landbruk
Vi ber deg som deltar i et stort eller lite dyrkeprosjekt i Oslo om å delta i en spørreundersøkelse. Undersøkelsen vil gjennomføres årlig for å gi et godt bilde av status og utvikling. Undersøkelsen er noe omfattende, men vi ber allikevel om at flest mulig av dere tar dere tiden til å bidra til økt kunnskap om feltet. Undersøkelsen finner du her.
Dyrking for bedre bomiljø
Ny rapport fra Nabolagshager beskriver erfaringene med dyrking som bomiljøtiltak i noen av de mest belastede kommunale boligene I Oslo. Erfaringene viser at det gir økt opplevd trygghet blant beboere, og inkluderende møteplasser som engasjerer bredt.
For andre publikasjoner se her.
Kurs 2017 - dyrk i byen
våre populære kurs kan både nybegynnere og de litt erfarne bybøndene få grønne fingre. Bant årets kursnyheter finner du bl.a. kurs i dyrking av mikrogrønt, weekendkurs i dyrking, og kurs i taklandbruk. I tillegg til disse kursene holder vi også bedriftsinterne kurs hos kunder. 
Lær om taklandbruk av ekspertene
Byens tak har et fantastisk potensiale for å bli et viktig matproduserende areale i byen. 25. mars kommer iverksetterne bak ØsterGRO, Nordens første takfarm, til Oslo for å dele av sine erfaringer. Siden 2015 har de drevet et 600m2 taklandbruk midt i København. I løpet av en heldags workshop går de igjennom taklandbruk fra A til Å. Mer informasjon og link til påmelding finnes her.
Mars: frøbyttemarked
For 5. år på rad inviterer vi til frøbytte, i år på søndag 26. mars. I fjor skiftet 10 000 frø hender, hvor mange blir det i år? Dette er delingsøkonomi, et fint sted å dele frørester fra i fjor og bytte inn egenhøstede frø med det andre har et overskudd av. Se facebookevent for mer info.
April: Festival, Dyrk Nabolaget! 
27.-28. april inviterer Nabolagshager, i samarbeid med Bondelaget, Bybonden, Bondens Marked og en rekke andre aktører til to dager med urbant landbruk på dagsordenen. Fredag er fagdag med fokus på næringsutvikling og arbeidsplasser i urban matproduksjon, lørdag er markedsdag for hele familien. Hold av dagene, følg arrangementet på facebook.
Copyright ©2017 Nabolagshager

Kontaktinformasjon:
NABOLAGSHAGER | Schweigaards gate 34C | 0191 Oslo | e-post: post@nabolagshager.no

Du får denne e-posten fordi du er interessert i grønn byutvikling og urban dyrking. E-postene kommer maksimalt 4 ganger pr år. Ønsker du ikke å motta disse nyhetsbrevene kan du oppdatere din informasjon eller slette deg fra lista.