Is deze e-mail van Celsus, academie voor betaalbare zorg niet goed leesbaar?
klik dan hier voor de online versie

 
 
     

N I E U W S B R I E F
C E L S U S   A C A D E M I E
& T A L M A   I N S T I T U UT

December 2016

     
 
   
           
     

In deze gezamenlijke Celsus-Talma editie een update van het afgelopen kwartaal met ● Online cursus medisch specialisten en AIOS geaccrediteerd ● Projecten over spiegelinformatie en bundled payments in de etalage ● Nieuwe medewerkers - wat doen zij? Christiaan Schakel - Maarten Vink en Ike Schagen ● Publicaties over de Beter-Niet-Doen-lijst en de impact van de samenleving op medicalisering en overdiagnose ● Blog over internationale zorgmythes, wat is waar? ● En de agenda.
Tot slot attenderen we u graag op de nieuwe domeinnaam van ons gedeelde kennisportaal celsustalma.nl.

     
           
 
   

NIEUWS

   
 
       
   

Cursus ‘Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg’ ABAN geaccrediteerd

Doelgroep medisch specialisten en AOIS

Deze cursus is in 2016 voor het eerst gelanceerd en goed ontvangen. We zijn blij nu met de toekenning van de accreditatie door Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) waar nieuwe deelnemers natuurlijk baat bij hebben. De volgende editie start 15 februari 2017. 

GGZ dichtbij de burger, het kan!

In Eindhoven loopt een experiment “Eerstelijns ketenzorg GGZ”,  waarin enkele huisartsenpraktijken, eerstelijns ggz èn gespecialiseerde ggz samenwerken om aan patiënten matched care te leveren. Dit alles zo laagdrempelig mogelijk. Betrokken verzekeraars zijn VGZ en CZ. In gesprekken met sleutelspelers onderzoeken we waarom het experiment zo succesvol lijkt te verlopen. Een eerste verkenning is ingediend bij De eerstelijns.
Onderzoekers zijn Susan Hommerson, Fleur Thomése en Piet de Bekker.

   
       
 
   

PUBLICATIES

   
 
       
   

Wanneer ‘niets doen’ de beste behandeling is


Niets doen is bij veel medische problemen de beste keuze, maar de ervaring leert dat er vaak onnodig wordt behandeld. Dit is het uitgangspunt van de beter-niet-doen-lijst (BND-lijst), zoals die is ontwikkeld door onderzoekers van IQ healthcare. De beter-niet-doen-lijst bevat 1366 verrichtingen waarvan vast staat dat deze geen gezondheidswinst opleveren en zelfs schade kunnen veroorzaken. Afzien van deze verrichtingen maakt de zorg in ieder geval effectiever en mogelijk ook goedkoper. 

Invloed samenleving op medicalisering en overdiagnose

een nieuw perspectief

In dit artikel bieden we een nieuwe kijk op de invloed van de samenleving en de maatschappelijke context op de geneeskunde, in het bijzonder op medicalisering en overdiagnose.
Doorgaans wordt de relatie andersom gelegd waardoor de invloed van de samenleving op de geneeskunde onderbelicht blijft. Meer weten?
 

   
       
 
   

NIEUWE MEDEWERKERS

   
 
       
   

Christiaan Schakel 

buitenpromovendus Celsus academie


Sinds kort ben ik als buitenpromovendus verbonden aan de Celsus academie. Mijn onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen begrotingsbeleid en de zorg.

Ik beschouw dit als een spannend thema: de publiek gefinancierde zorguitgaven zijn in veel landen onderworpen aan uitvoerig begrotingsbeleid, terwijl deze uitgaven in veel landen harder stijgen dan de economische groei en een grote autonome component kennen. De vraag is dan ook geoorloofd hoeveel impact begrotingsbeleid nu eigenlijk heeft op de zorguitgaven. Deze interesse kent een langere aanloop. 


 

Maarten Vink

Onderzoeker Talma Institute


Er is veel aandacht voor praktijkvariatie en het is bekend dat er soms forse verschillen zijn tussen zorgaanbieders en regio’s. Een beperkt deel van deze praktijkvariatie kan echter worden verklaard. Maarten Vink is gynaecoloog in opleiding en onderzoekt bij het Talma Instituut hoe verschillen in praktijkvariatie beter verklaard kunnen worden. Hij brengt hiervoor, vanuit een hulpverlenersperspectief, in kaart wat determinanten van praktijkvariatie zijn.  

Ike Schagen

Onderzoeker Talma instituut


Ike werkt als bestuurswetenschapper bij het Talma Instituut en is gespecialiseerd in governance in de zorg. Zij richt zich nu op het verloop van integratie in de zorg.  Integratie van de zorg dient de zorg toegankelijker, beter en efficiënter te maken. Maar hoe effectief is deze integratie tot op heden? 

   
       
 
   

RAPPORTEN

   
 
       
   

Belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse vergrijzingsbeleid

Dit rapport identificeert de meest prominente en noemenswaardige beleidsontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar in Nederland omtrent “active and healthy ageing”. Het betreft een update van Nederlandse Regional Implementation Strategy (RIS) van het Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) over het nationale ouderen- of vergrijzingsbeleid, aan het United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).


 

Waarden van burgers over vruchtbaarheidsbehandelingen in het verzekerde pakket

Bij de afwegingen welke zorg wel en welke zorg niet moeten worden vergoed wordt veel belang gehecht aan de mening van burgers. Maar hoe krijg je inzicht in de mening van burgers? 
In dit project hebben wij onderzocht of de Q-methode een geschikte tool hiervoor is.

   
       
 
   

PROJECTEN

   
 
       
   

Route naar meer gepaste zorg

Effectieve inzet van spiegelinformatie

Spiegelinformatie wordt door zorgverzekeraars beschikbaar gesteld aan zorgverleners. Talma  heeft zich ingezet om vragen rondom spiegelinformatie te onderzoeken. Bijvoorbeeld “hoe benchmark je kosten en klinisch handelen op zo’n manier dat het professionals (verder) motiveert om gepaste zorg te leveren?”. Antwoord op deze vraag en meer resultaten zullen worden getoetst in een expert bijeenkomst.  

Inkopen van zorg op waarde met bundled payments

Het Talma Instituut doet onderzoek naar alternatieve (value-based) financieringsmethoden. Met een ‘scoping review’ werken we momenteel aan de systematische identificatie van randvoorwaarden voor de implementatie van bundled payments. In januari 2017 organiseren wij hierover een bijeenkomst voor alle maatschappelijk partners en andere geïnteresseerden. Een publicatie over deze review wordt verwacht in 2017. 

 

   
       
 
   

BLOG

   
 
       
   

Internationale zorgmythes ontkracht 

OESO Health at a Glance

Engeland kent lange wachtlijsten, Nederland geeft veel uit, in Frankrijk lig je lang in het ziekenhuis en slikt men antibiotica als dropjes. Zomaar een paar beelden die vaak naar voren komen in de discussie welk land de beste gezondheidszorg heeft, en daaraan gekoppeld welk zorgstelsel het best is, maar wat is waar? ...

   
       
 
   

IN DE MEDIA

   
 
       
   

Zowel de Celsus academie als het Talma Instituut zijn vanuit hun expertise op diverse manieren in de publiciteit geweest afgelopen periode. Eer zijn twee opinie stukken in het FD en de Leeuwarder Courant verschenen. Er was brede media aandacht voor de beter-niet-doen-lijst. Patrick Jeurissen is geïnterviewd door BNR nieuwsadio en trad op in een uitzending van The economist. Tot slot heeft Xander Koolman als wetenschappelijk expert bij de expertbijeenkomst bijgedragen aan de kamerbrief over prijstransparantie in de ziekenhuiszorg.

Op weg naar een duurzame ggz; een beleidsperspectief
De Psychiater, 9 september 2016
 Het themanummer ‘Maatschappelijk rendement van de psychiatrie’
Lees het volledige artikel
 
Politiek moet zorg doelmatiger maken als ze deze betaalbaar wil houden
Financieel Dagblad, 18 oktober 2016.
Opinie. Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden zijn vrijwel alle politieke partijen op zoek naar geschikte maatregelen. Toch  wil men het basis pakket vergroten en het  eigen risico verkleinen, wat extra geld kost.  Ons onderzoek laat mogelijkheden zien om deel van het geld te verdienen met doelmatigere zorg.
Lees het volledige artikel

 

   
       
 
   

AGENDA

   
 
       
   

12 januari 2017 - Expertbijeenkomst: Bundled payments
Locatie: Vrije Universiteit 
Bij interesse in deelname meld je aan bij Sander Steenhuis.

6, 7, 13 en 14 februari 2017 - Winteracademie
De opleiding wordt op 23 februari afgesloten met een congres.
Doelgroep: rijksambtenaren 

15 februari 2017 - Online Cursus: De betaalbaarheid en kwaliteit van de Zorg
Doelgroep: AIOS en Medisch specialisten

   
       
 
                   
 
       
 

 

 

 
       
 
Afmelden voor deze nieuwsbrief
 


This email was sent to angelique.schlief@radboudumc.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Celsus, academie voor betaalbare zorg · Postbus 9101, 114 · Nijmegen, Gelderland 6500HB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp