Copy
View this email in your browser

Nyhedsmail A-posten februar 2020

Fællesledelsen skal nu til eksamen på den kommende generalforsamling. Det er her medlemmerne skal medvirke til at sætte retningen for den kommende periode. Læs senere mere om generalforsamlingerne i foreningerne og i Fællesledelsen.
Regionsrådsmedlem Susanne Due Kristensen har udarbejdet følgende indlæg om kapaciteten på det kommende nye hospital i Hillerød. Kapaciteten herunder spørgsmålet om hvor mange sengepladser der kommer har præget mediedebatten i længere tid. Det er klart at Hospitalets kommende kapacitet har stor betydning for borgerne i kommunerne herunder Gribskov.  Læs indlægget her tryk på Susanne
Formand Ole Hammer Mortensen forelægger fællesledelsens beretning på generalforsamlingen den 7. marts.

Udover generalforsamlingen den 7. marts afholdes der møder i støttegrupperne se datoer og tidpinkt herunder

Støttegruppen Plan og Miljø mødes tirsdag den 04 februar kl. 1600 
Fællesledelsen mødes onsdag den 05 februar kl. 1800 Gribskov Rådhus / Helsinge
Støttegruppen Kultur m.m. mødes mandag den 10 februar kl. 1900
Støttegruppen Børn, familie og idræt mødes torsdag den 13 februar kl. 17.30
Støttegruppen Ældre, social og sundhed mødes mandag den 17. februar kl. 1400
Støttegruppen Beskæftigelse, unge og erhverv har ikke møde før generalforsamling

20. februar 2020 Generalforsamling i Gribskov Vest. Indkaldelse og dagsorden udsendes direkte til medlemmerne.
22. februar 2020 Generalforsamling i Gribskov Øst, Afholdes i Gillelejehuset på Birkevang kl. 13.00. dagsorden udsendes direkte til medlemmerne.

Der indkaldes til generalforsamling i Fællesledelsen den 7. marts 2020.
Generalforsamlingen afholdes i byrådssalen på Rådhuset i Helsinge og dagsorden udsendes direkte til medlemmerne.  Støttegrupperne er stedet hvor vi sammen med vore byrådsmedlemmer diskutere de forskellige byråds-udvalgs emner. Du er meget velkommen til at deltage. Send en mail til gribskovsoc@gmail.com, så kontakter vi dig og fortæller mere. Sæt også kryds i kalenderen til kvindernes dag den 08 marts, hvor vi har et arrangement på biblioteks-trappen i Gilleleje 1100-1330. Invitation følger.
Regeringen har fremlagt forslag til ny udligning. I det første udkast ser det ud til at Gribskov skal bidrage mere til kommunerne vest på. Det er vigtigt at forstå at der er tale om et forslag til forhandling og at det endelige resultat kan se noget anderledes ud. Læs mere om forslaget ved at trykke på billedet.
Kontakter
Formand fællesledelsen Ole Mortensen 3034 3429 - ohm.amm@gmail.com
Formand for Øst, Carsten Eriksson 2078 7590 - eriksson@mail.tele.dk
Formand for Vest, Ulla Dræbye 4020 5884 - udraebye@gmail.com
Gruppeformand Pia Foght  7249 7080 - pfogh@gribskov.dk
Byrådsmedlem Allan Nielsen 2276 7255 - aniel@gribskov.dk
Byrådsmedlem Mikkel Andersen 4019 2051 - mtand@gribskov.dk
Sekretær fællesledelsen Kaj Thybo 2010 0187 - thybo@privat.dk


Næste Nyhedsmail udkommer i marts, indlæg sendes til gribskovsoc@gmail.com
Twitter
Facebook
Website
Copyright © Socialdemokratiet Gribskov, All rights reserved.
*|Ansvarshavende Ole Hammer Mortensen*

Vores mail er:
*Gribskovsoc@gmail.com*

Her nedfor kan du opdatere oplysninger eller fravælge email
 update your preferences or unsubscribe from this list.

*|www.gribskovsoc.dk*