Copy
 
STUK teollisuuden ja tutkimuksen ProInfo-uutiskirje
  24.11.2020  
  Turvallisuuslupien päivittäminen on entistä helpompaa  
 
 
 
  Turvallisuusluvan tietojen ajantasaisuus on aina toiminnanharjoittajan vastuulla. Muutosten tekeminen tietoihin on entistä helpompaa STUKin uusien sähköisten lomakkeiden avulla.
 

Lue asiasta lisää täältä.
 
 
 
  Turvallisuusarvioiden käsittelyn tilanne  
 
 
  Kaikkia STUKille saapuneita säteilyn käytön turvallisuusluvan edellyttämiä turvallisuusarvioita ei ole voitu ensimmäisellä tarkastuskierroksella hyväksyä.

Tässä tyypillisiä puutteita, jotka estävät hyväksynnän.


 
 
 
  Turvallisuuslupa vaiheittain  
   
  Turvallisuuslupa voidaan säteilylain mukaan myöntää erikseen toiminnan eri vaiheille.

Tässä esimerkkejä tapauksista, joissa vaiheittainen luvan myöntäminen voi tulla kyseeseen.


 
 
 
  Myöhästelijöiltä perittiin korotettuja valvontamaksuja  
 
 
  STUK peri tänä vuonna viideltätoista toiminnanharjoittajalta korotetun valvontamaksun. Korotettuja maksuja joutuivat maksamaan ne, joiden STUKille ilmoittamat tiedot säteilyn käytöstä eivät olleet ajan tasalla.

Tämä kirjoitus muistuttaa, että hakemukset ja ilmoitukset ajoissa tekemällä välttyy korotetulta valvontamaksulta.


 
 
 
  Tuomioita säteilyrikkomuksista  
 
 
  Kuluneen vuoden aikana tuomioistuimissa on annettu kaksi tuomiota säteilyrikkomuksista. Molemmissa tapauksissa STUK jätti poliisille tutkintapyynnön.

Tässä muistutus siitä, että viranomaisen huomautuksiin kannattaa suhtautua vakavasti.
 
 
 
 
 

STUK on kumonnut vanhan säteilylain aikana tehtyjä päätöksiä

 
Säteilylain astuessa voimaan vuoden 2018 lopussa useat kumotun vanhan lain nojalla tehdyt päätökset jäivät pääsääntöisesti voimaan siirtymäsäännösten vuoksi. Useat näistä päätöksistä sisältyvät nykyisin voimassa olevaan lainsäädäntöön tai ne ovat uudistuksen myötä kumoutuneet tai menettäneet muuten merkityksensä. Nämä vanhat päätökset koskivat mm. päästöjen raja-arvoja ja radioaktiivisten aineiden vapaarajoja. STUK teki selvyyden vuoksi erillisen päätöksen, jolla kumottiin vanhat päätökset.
 
Listauksen kumotuista päätöksistä löydätte täältä