Copy
Nieuwsbrief melkvee Dierenartsenpraktijk Schagen over uiergezondheid, longwormvaccinatie en online bestellen.
View this email in your browser

NIEUWSBRIEF MELKVEE

Uiergezondheid en strohokken/ diepstrooiselbodems

De temperatuur en vochtigheid van de onderlaag in strohokken en diepstrooiselbodems is van grote invloed op het aantal bacteriën wat groeit in deze bodem. Boven de 30-40 graden neemt dit aantal sterk toe. Hiermee stijgt het risico op uierontstekingen. Bacteriën die hier vaak goed in groeien zijn vooral E. coli, Klebsiella en Streptococcus uberis. Sinds kort hebben we een handige thermometer om de temperatuur van de bodem te kunnen meten.  


Longwormstrategie
 

Longworm blijft bij melkkoeien een actuele ziekte. Het kan op verschillende leeftijden voor grote problemen zorgen (longschade, sterfte, achterblijven in groei en produktiedaling). In de preventie van longwormproblemen is het belangrijk dat jongvee een “voldoende hoge” infectie doormaakt. Hierdoor zijn ze voor de rest van hun leven beschermd. De longworminfectiegraad op het weiland is echter moeilijk te bepalen, waardoor het vaak lastig is om het jongvee voldoende weerstand op te laten bouwen voor longworm. Door gebruik te maken van de longwormvaccinatie is het wel mogelijk om het jongvee de benodigde besmetting door te laten maken. Bij het gebruik van deze vaccinatie is het van belang om onderstaand schema toe te passen. De eerste vaccinatie vindt plaats 6 weken voor dat ze geweid worden. Dit vaccin wordt seizoensgebonden geleverd, het is hierdoor belangrijk op tijd met de eerste vaccinatie te beginnen.De longwormcyclus duurt 3-4 weken van opname van longwormlarve tot het uitscheiden van nieuwe longwormlarven via de mest.

 

Online bestellen


Afgelopen jaar is ons assortiment produkten voor melkveebedrijven in onze webshop sterk toegenomen.

Online zijn alleen produkten verkrijgbaar die vrij verkoopbaar zijn (geen UDA/UDD of URA registratie).

Naast Butox en Deltametrin hebben we dit jaar ook Tectonik Pour on in ons assortiment. Aangezien Tectonik pour on vrij verkoopbaar is kunt u dit ook bij onze webshop bestellen: Dierapotheek.com

 
Dierenartsenpraktijk Schagen
Facebook
Email
Dierenartsenpraktijk Schagen
Zijperweg 11 - Schagen
Oosterdijk 34 - Dirkshorn
Zeeweg 44 - Callantsoog
Telefoon: 0224-213527
Email: info@dapschagen.nl
Copyright © 2021 Dierenartsenpraktijk Schagen, All rights reserved.


Our mailing address is:
Dierenartsenpraktijk Schagen
Zijperweg 11
Schagen, MA 1742NE
Netherlands

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp