Copy
Nieuwsbrief augustus 2020


Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

De Nederlandse sierteelt staat voor een aantal grote uitdagingen. Duurzaamheid in de teelt en keten was al een belangrijk issue. Maar de ontwikkeling in de keten door COVID-19 aan zowel vraag- als productiezijde maken duidelijk dat een reset van de keten nodig is. 

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ziet innovatie als een van de sleutels voor deze reset en de ontwikkeling van de sierteelt. Tijdens de MeetUp Floriculture <RESET> op 10 september gaan we samen met u en de sprekers in gesprek over hoe deze reset kan plaatsvinden en welke stappen er nodig zijn. De topsector organiseert deze bijeenkomst in het kader van het T&U-programma IMPACT 2025.

Datum: donderdag 10 september
Tijdstip: 11.00 – 14.00 uur


Het programma kent een volledige online opzet voor de deelnemers. Er vindt geen in-person meeting plaats. Tijdens het programma is er voldoende ruimte om digitaal met elkaar te netwerken.

Dagvoorzitters: Gerrit Heijkoop en Harrij Schmeitz (IMPACT-team) 
11.00-12.30 uur - Why <RESET>?
In het eerste gedeelte van het programma staan de effecten van COVID-19 op de sierteelt centraal. Via een aantal korte presentaties van toonaangevende sprekers verkennen we waarom er eigenlijk een <RESET> nodig is. 
 • Guido Landheer - plv DG agro Internationaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit - over hoe de internationale sierteelt keten zich gaat ontwikkelen. 
 • Henk Westerhof - voorzitter Anthos - over hoe op toonaangevende markten de onzekerheid bij afnemers is toegeslagen en de vraag of een gezond en perspectiefvol marktherstel erin zit. 
 • Judith Schueler en Jan Westra - resp. voorzitter en lid van het kernteam Scenariostudie - over hoe op basis van de huidige situatie er een voorspelling te maken is over hoe de sierteelt in Nederland er over 10 jaar uitziet.
12.30-13.00 uur - How <RESET>?
In het tweede deel van het programma bundelen we de krachten in het netwerk tijdens een virtuele lunch. Deelnemers krijgen even de tijd om hun lunch te pakken en doen aan de eigen keukentafel mee aan een virtuele lunch met circa 8 andere deelnemers.

Alle deelnemers worden automatisch ingedeeld voor een ‘digitale lunchtafel'. De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over welke oplossingen en innovaties er nodig zijn voor een goede <RESET>. 
13.00 -14.00 uur - What <HET RESET DEBAT>?
In het derde deel van het programma verzamelen we de resultaten van de tafels en bespreken deze samen met toonaangevende captains of industry: 
 • Jan van Dam - CEO Dutch Flower Group
 • Steven van Schilfgaarde - CEO Royal FloraHolland
 • Sjaak van der Tak - voorzitter Glastuinbouw Nederland
 • Stefan van Vuuren - commercieel directeur Porta Nova 
 • Stefan van der Heijden - directeur Research & Breeding Royal Van Zanten 
 • Jaap Bond - boegbeeld Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Judith Schueler - voorzitter kernteam Scenariostudie crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw
 • Mathijs Koper - eigenaar Outside Inc.  
De sprekers


<CORONA>; wordt de wereld kleiner?

Guido Landheer - plv DG agro Internationaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit 
<CORONA>; geen nieuw soort maar een nieuwe wereld
Henk Westerhof - voorzitter Anthos

De handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten lijken niet te lijden onder het coronavirus, omdat de thuiszittende consument in het tuinieren een goede uitlaatklep vond. Maar ook deze sectoren zijn geraakt door de corona-uitbraak, omdat in toonaangevende markten de onzekerheid bij afnemers is toegeslagen. De kredietwaardigheid van de bedrijven staat onder druk en de toekomst moet uitwijzen of een gezond en perspectiefvol marktherstel mogelijk is.
<RESET>; welke opties zijn er?
Judith Schueler en Jan Westra - resp. voorzitter en lid van het kernteam Scenariostudie 

Het is bijna niet te voorspellen hoe de sierteelt in Nederland er over tien jaar uitziet. Hoe denkt de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw hierover? Het uitvoerend team is druk bezig met het opstellen van een scenarioanalyse met en voor ondernemers uit het tuinbouwcluster als hulpmiddel voor het maken van onderbouwde strategische keuzes. Schueler en Westra bieden u een sneak-preview van de eerste resultaten.
Op de agenda
Inschrijving voor Topsector T&U Innovation Prize
Topsector T&U reikt dit jaar voor de 2e keer de Topsector T&U Innovation Prize uit.

Ben jij een innovatieve food, tech of agri entrepreneur? Een toekomstmaker met een veelbelovend idee over hoe UNMANNED GROWING CONCEPTS  in tuinbouw mogelijk gemaakt worden? Dan ben jij de ideale kandidaat voor de Topsector T&U Innovation Prize. 
Aanmelden kan t/m dinsdag 15 september 2020!
Over IMPACT2025
Via de Topsector T&U werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid met elkaar samen om innovatie in de sector te stimuleren. Sinds 2012 zijn er meer dan 250 onderzoeks- en innovatieprojecten via de topsector gefinancierd. Hierbij zijn circa 400 bedrijven betrokken. Met het  programma IMPACT 2025 wil Topsector T&U ideeën ophalen en nieuwe partijen betrekken om het (bestaande) onderzoek te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk. 
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag. Bij vragen of opmerkingen mail: info@topsectortu.nl