Copy
Nieuwsflits #2

Wij delen graag interessant nieuws over 
onze school met u

Intro
Aan het begin van deze prachtige herfstmaand hebben we met de directeuren van de Drieslag een tweedaagse gehad in het mooie Elspeet. De eeuwenoude bomen, toen nog voorzien van veel blad. In het bos, naast de heide, daar piepte het zonlicht tussen de bomen door. Wat een mooi beeld. Het was als een beeld van hoop. Dwars door alles heen schijnt Gods Licht. 

In het licht van Gods Zoon,
zien wij Zijn goedheid,
Zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
Brengt Hij in kleinheid
Zijn grootheid dichtbij.
 

Starten
Elke schooldag starten we om 8.25u. Dan zitten de kinderen in de groep, gaan de deuren dicht en starten de groepsleerkrachten met hun werk. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind om 8.20u op school is? 
 

Dankdag
Op woensdag 3 november mogen we weer Dankdag vieren. Op deze dag willen we niet zomaar verder gaan waar we gebleven waren. We willen de kinderen helpen om dánkend door te gaan; om zich te richten op de Here God, Hem te danken voor Zijn zorg en voor Hem te leven. Het thema ‘Dankend doorgaan’ zal in de groepen behandeld worden. We gaan dit jaar niet naar de kerk. Graag wijzen wij u op het gezinsdagboekje, dat vindt u via deze link. Alle oudsten kinderen krijgen in de komende week ook een versie op papier mee naar huis. De kinderen mogen geld meenemen voor Stichting DAANtje, het gezinshuis van Peter en Tamara Brons. 
 

Nationaal Schoolontbijt
Het is bijna zover! Donderdag 4 november doen we mee met de 19de editie van het Nationaal Schoolontbijt. Ontbijten is een belangrijke en goede start van de dag. We krijgen van een goed ontbijt energie om ons werk te kunnen doen. Bovendien is het heel gezellig om samen met elkaar op school te ontbijten. Via deze link kunt u de ouderbrief lezen. 
Het heerlijke verse brood wordt geleverd door bakker Koot. Ook voor het beleg wordt gezorgd. Het enige dat uw zoon/dochter op die dag mee hoeft te nemen is een bord, bestek, beker en bakje. Wel handig om alles in een plastic tas te doen. 
Thematisch Werken
De groepen 1 en 2 zijn iedere dag bezig met thematisch werken. Voor deze leerlingen is het heel vanzelfsprekend dat een thema gaat leven en als betekenisvol wordt ervaren. Deze lijn willen we de komende jaren in onze hele school gaan doortrekken en steeds meer uitbreiden. Thematisch werken biedt leerlingen de mogelijkheid om emoties te beleven, logisch te denken en sociale vaardigheden te oefenen. We vinden het belangrijk dat een thema voor de leerlingen gaat leven en dat er uitdaging in zit. Leerlingen verbazen ons regelmatig met hun eigen inbreng en ideeën als ze een uitdagende opdracht krijgen.

Lijn cursusjaar '21-'22
25 oktober- 19 november       thematisch werken 1 - verschillende thema's
7 maart- 1 april                         thematisch werken 2 - hele school hetzelfde thema
9 mei - 3 juni                             thematisch werken 3 - verschillende thema's
 
Beslisboom 
Via deze link komt u bij de meest recente beslisboom. Maak hier dus gebruik van als u zich afvraagt of uw kind naar school kan. Het is een heel duidelijk instrument. 

Schoolkorfbal 

Op 5 en 6 oktober hebben verschillende leerlingen meegedaan met het schoolkorfbaltoernooi. Tijdens twee avonden kwamen de groepen 6 t/m 8 in actie en woensdagmiddag was het de beurt aan groep 4 en 5. Wat hebben onze kanjers hun best gedaan. Leuk om te zien met hoeveel enthousiasme er gespeeld is. Trainers en begeleiders hartelijk bedankt voor jullie inzet!  

Er mochten verschillende prijzen meegenomen worden naar school. Goed gedaan toppers!  

Meedoen aan cultuur
Maandag 12 oktober vond in het Schaffelaartheater in Barneveld het evenement ‘Meedoen aan Cultuur’ plaats met 350 kinderen en 50 schooldirecteuren en lokale aanbieders van cultuureducatie. Met presentaties van muziek, dans, beeldend en drama/theater.

Van onze school mocht groep 6 een stukje drama laten zien, vanaf minuut 4.26 zijn de kinderen van groep 6 in beeld. We zijn blij dat we als school kunnen meedoen aan cultuur. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dit schooljaar zullen er in iedere groep activiteiten zijn die te maken hebben met cultuureducatie.   

   

Kinderboekenmaand
Voor de herfstvakantie hadden we onze jaarlijkse Kinderboekenweek. Het thema van deze week was “Worden wat je wilt”. Op dinsdag 5 oktober hadden we de kinderboekenschrijver Bram Kasse uitgenodigd. Hij kwam vertellen over zijn beroep als schrijver en las voor uit zijn boek ‘Dokter Domoor’. Ondertussen tekende illustrator Daan van Oostenbrugge een prachtige tekening! Super leuk om dat live te zien! Op woensdag 6 oktober mochten de leerlingen verkleed naar school komen. Zij kwamen verkleed en zo was de hele school vol met dokters, verplegers, piloten en politiemannen- en vrouwen. De hele school zong het themalied wat bij deze week hoorde en de leerkrachten waren ook verkleed. De leerlingen hadden een speurtocht door de school, zij moesten raden welk beroep de leerkracht had. Tijdens de week hebben de leerlingen opdrachten in de klas gedaan. De themaboeken werden door de leerkrachten voorgelezen. Leerlingen namen hun favoriete leesboek mee en vertelden daarover. In de bovenbouw werd er gewerkt met de CRIDZ-boekenkrant. De kleuters werkten over het thema ‘Wat je worden wilt’. Enkele ouders kwamen wat vertellen over hun beroep. Wat hebben we samen genoten van deze Kinderboekenweek!
Privacy-voorkeuren

Als school willen we graag zorgvuldig en gepast omgaan met de gegevens van uw kinderen. Om de voorkeuren van iedere ouder te registreren verwijzen we u graag naar Parro. We willen u vragen om voor maandag 4 oktober even in Parro te kijken. U kunt daar checken of uw privacy-voorkeuren nog kloppen. U kunt uw privacy-voorkeuren goed zetten via de volgende stappen: 

1. Ga naar het groepenscherm
2. Tik op Privacy-voorkeuren
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. 

Parro zorgt ervoor dat uw voorkeuren dan in onze leerling administratie terecht komen. Heeft u vragen over de privacy of lukt het niet om uw instellingen goed te zetten? Laat het ons dan even weten.  
December
Het duurt nog even maar toch willen we u alvast de eerste informatie delen over Sinterklaas en Kerst.
 
Sinterklaas 
Op vrijdag 3 december komt Sinterklaas bij ons op de PWA langs!
Deze dag vieren we samen het sinterklaasfeest en zijn alle leerlingen om 12.30 uur vrij.  
In de onderbouw komt Sinterklaas uitgebreid in de klassen langs met zijn Pieten. De leerlingen mogen verkleed naar school komen deze dag. 
Ook in de bovenbouw zullen ze even langskomen, maar vanaf groep 5 wordt dit feest natuurlijk ook gevierd met surprises. De lootjes worden op vrijdag 12 november getrokken.  
We zullen op maandag 22 november onze schoen zetten op school. 
Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter dan een extra schoen mee heeft? Groep 1 t/m 4 kan de gymschoen gebruiken, groep 5 t/m 8 mag een schoen meenemen. Dan vinden we op woensdag 24 november hopelijk allemaal iets lekkers! 
 
Kerstfeest
Groep 1 en 2 vieren op dinsdagavond 21 december het kerstfeest ’s avonds (en zijn die middag vrij). We hopen dat dit met ouders kan. U krijgt hierover t.z.t. uitgebreider bericht van de juffen.  
Groep 3 tot en met 8 vieren kerst in de klas op donderdag 23 december. 
In de komende weken gaan we dit als collega’s voorbereiden, we kijken uit naar mooie kerstvieringen! 
 
Pica Typen
Voor de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 is het mogelijk om via een schoollicentie een online typecursus van Pica Typen te volgen. Deze typecursus volgt uw kind dan thuis. Kinderen zullen thuis dagelijks ongeveer 15 minuten per dag moeten oefenen. De online typecursus is geschikt voor kinderen van groep 6, 7, 8 en de brugklas. Het lesmateriaal is aangepast aan de leeftijdsgroep.

Vanaf 16 november 2021 kan er weer gestart worden met de online typecursus.
De cursus duurt ongeveer 12 weken, maar er kan ook langer over gedaan worden. De kosten zijn 
€ 15,00 per leerling. U kunt uw kind aanmelden via deze link.
Wilt u zelf nog eens een typediploma halen? Geef u dan gerust ook zelf op. Aanmelden kan tot en met vrijdag 12 november.
 
Heeft u vragen? Neem dan gerust even contact op met Gerda Kruitbosch. Zij is op dinsdag en donderdagmiddag telefonisch bereikbaar op school. Of stuur een mailtje naar administratie@pwabarneveld.nl

November

3 november
Dankdag
4 november
Nationaal Schoolontbijt
15 november
Leerlingenraad
16 november
Oudergesprekken
18 november
Oudergesprekken
23 november
Studiedag
26 november
Nieuwsflits
28 november
1e Advent
Facebook
Instagram
Website
Een hartelijke groet
namens het team van de PWA

Contact


Prins Willem Alexanderschool
Van Schothorststraat 22
3772 AX, Barneveld
T 0342 415 634

Direct naarThis email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Prins Willem Alexanderschool · Van Schothorststraat 22 · Barneveld, Ge 3772 AX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp