Copy
View this email in your browser

RTK juunikuu uudiskiri

Lõplikult valminud RTIPi isikuandmete moodul hõlbustab oluliselt asutuste personalitööd


Riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) isikuandmete mooduli viimase etapi arendustööde käigus on valminud töötasude muutmise funktsionaalsus, mis koos juba varem lansseeritud lisatasude määramise, kõrvaltegevustest teavitamise, töökoormuse muutmise ja erinevate töötajaga seotud dokumentide vormistamise võimalustega võimaldab digitaalselt ära katta kogu töötaja personalivaldkonna asjaajamise elukaare organisatsioonis, seda töösuhte alustamisest kuni töösuhte lõppemiseni. Millist lisaväärtust RTIP riigiasutustele loob, loe täpsemalt SIIT

Anneliis Rätsep: "Häkatoni ajendas korraldama soov kaasata RTK inimesi organisatsiooni arendamisse".


Mõni aeg tagasi toimus RTKs esmakordselt häkaton, milleks inspiratsiooni saadi Maksu- ja Tolliameti sarnasest ettevõtmisest. RTK arendusekspert Anneliis Rätsep räägib, kuidas ideest sai teostus ning kuidas uutmoodi idee organisatsioonis vastu võeti: "Nägime häkatoni korraldamises võimalust kaasata oma inimesi organisatsiooni arendamisse, leida üles valukohad, mis inimesi igapäevaselt häirivad ning töötada üheskoos välja lahendused. RTK HÄKK tuli eesmärgiga, et saaksime kõik RTK arengus kaasa rääkida, otsida lahendusi, lisada särtsu ja muuta harjumusi".
Kuidas esimese hübriidvormis häkatoni korraldamine sujus ja millised uued, põnevad ideed sellest võrsusid loe täpsemalt SIIT

Toetusmeetmed nutikaks ja lihtsaks disanmõtlemise abil


Idufirmadest alguse saanud disainmõtlemise rakendamist paindlike ja kliendikesksete teenuste väljatöötamisel kasutatakse üha enam ka avalikus sektoris, kus vajaduspõhisus, efektiivsus ja otstarbekus on väga olulisel kohal.

Veidi enam kui kaks aastat tagasi moodustati RTKs teenusedisaini metoodikate fookusesse tõstmiseks eraldi teenusedisaini üksus, kes tänaseks pakub asjalikku tuge kogu organisatsioonile. Teenusedisaini üksuse esmaseks kaalukaks väljakutseks sai toetada uue Euroopa Liidu eelarveperioodi toetusmeetmete kiiremat valmimist ning tulemuslikumat rakendamist – nutikam planeerimine tagab tõhusama tulemuse. Tänaseks on RTK teenusedisaini meeskond asunud vedama disainmõtlemise propageerimist, mida kasvatatakse meetmedisaini koolitus- ja arendusprogrammi kaudu. Koolitusprogrammist räägivad lähemalt RTK teenusedisainerid Liis Remmelg, Peegi Kaibald ja Kaja Karlson SIIN

Martin Karro: „Toimivusanalüüs annab kindluse, et struktuurivahendite korraldussüsteem toimib“


RTK ja teiste struktuurivahendite korralduse süsteemi osaliste tööd ilmestasid lõppenud 07/2020-06/2021 perioodil mahukad infosüsteemide arendused, meetmedisain ja maksete kiirendamine ning muud toetuste andmise ja maksmise protsessi tõhustamisele suunatud tegevused. Samuti jätkus toetuste valdkonna konsolideerimine RTKsse. Kord aastas võetakse kogu töine panus kokku mahukas toimivusanalüüsis ning hinnatakse, kui tõhusalt süsteem toimib. 

Täpsema ülevaate toimivusanalüüsist leiab SIIT

Liitu Riigitöötaja koolituskalendriga 


Ehkki RTK poolt pakutud kesksetes personaliarenduse projektides on valdavalt kohad asutustele jagatud, siis tegelikult juhtub tihti, et registreerimise tähtajaks on vabu kohti või viimase hetke loobujaid. Seetõttu oleme avanud võimaluse koolitustele registreerida ka siis, kui koht garanteeritud ei ole.
Riigitöötaja koolituskalender  ilmub kord kuus ja annab ülevaate kalendrikuu jooksul toimuvatest koolitustest. Järgmine koolituskalender jõuab tellijate postkastidesse augustis.

Soovid koolituskalenderiga kursis olla?
Liitu Riigitöötaja koolituskalendri meililistiga  SIIN
 

Algas registreerimine Riigi Keskastmejuhtide Konverentsile 


Tänavune Riigi Keskastmejuhtide Konverents USALDA.ME seab keskmesse usalduse, sest inimese poole suunatud riigina suudame kvaliteetseid tervikteenuseid pakkuda ja uudseid tulevikuteenuseid välja töötada üksnes usalduse kaudu.

Usalduslikke suhteid kujundavat ja hoidvat töökultuuri iseloomustab julgem isikliku vastutuse võtmine, oma autonoomia rakendamine ja võime toetada igaühe toimetulekut ka kõige keerulisematel hetkedel. Mida sügavam on usaldus organisatsioonis ja meeskonnas, seda tõhusamad on protsessid ja mõjusamad tulemused. Seda ka kaugtöö, hübriidkontori ja hajusmeeskondade ajastul.

Konverents toimub 3. Novembril 10.00-18.00 2022 Kultuurikatlas, Põhja pst 27A. Täpsem info ja registreerimine: https://usalda.me/

 

Vaata lisaks

Avatud taotlusvoorud RTK-s
RTK tähistas Euroopa päeva kuues linnas 
Pärnus toimus seirekomisjoni koosolek
Tallinnas vurab EL toetuste tramm 

 
Facebook
LinkedIn
YouTube
Website
Siit saad uuendada oma sätteid või lõpetada infokirja tellimine