Copy
View this email in your browser

E-nieuws Nautilus, augustus 2020


Activiteiten

Roeien donderdagavond OP
Vanaf donderdagavond 4 september begint het avondroeien op de OP een half uur eerder.

We gaan van 18:30 naar 18:00 uur.
Dus als je wilt meedoen, kom op tijd!

Ernie Kortram

Wedstrijdagenda

Datum Wedstrijd  Deadline inschrijven
27 september Amstelbeker, boord-aan-boord 750m in 8+, Amsterdam 6 september 2020

Wil je je aanmelden voor de Amstelbeker? Laat me dit dan tijdig weten.
Noreen van der Linden, wedstrijdcoördinator, wedcomnautilus@gmail.com

Mededelingen


Aanpassing ligplaatsen van de skiffs
John Cornelissen en Krijn vd Popering hebben half augustus de indeling van de ligplaatsen van de skiffs aangepast. Het uitgangspunt is om de skiffs voor de lichtste roeiers (max 65 kg) op de laagste plaatsen in de stellingen neer te leggen en de skiffs voor de zwaardere roeiers daarboven. Deze indeling is logischer. In het begin zal het even zoeken zijn naar de skiff waarin je graag roeit.

Desiree Verlegh
Zoek een ploeg
Is je team uit elkaar gevallen, zoek je een nieuw lid om je ploeg compleet te maken of ben je gewoon op zoek naar mensen om mee te roeien? Mail dan naar zoekeenploeg@gmail.com of stuur een appje aan 06-45660076, dan ga ik voor je op zoek. Vermeld even om welk boottype het gaat, wat je ambities zijn en wat voor soort ploeggenoten je zoekt. 

Anna Notenboom
Wie is wie bij Nautilus?

Veiligheidscoördinatoren Sofieke en Marc

Bij Nautilus zijn veel leden actief in het bestuur en in commissies. In de Nieuwsbrief willen we vaker aandacht besteden aan hun activiteiten. In de afgelopen weken hebben onze veiligheidscoördinatoren Sofieke van Schaik (OP) en Marc Oele (Rotte) het vooral heel druk gehad met het corona-protocol.

Marc Oele, veiligheidscoördinator Rotte

Sofieke van Schaik, veiligheidscoördinator OP
Marc en Sofieke waren nog maar net (als opvolgers van Guus Sikkema) aan de slag, toen de lockdown een feit was. Marc heeft eerder ervaring opgedaan met het opstellen van veiligheidsplannen in zijn tijd bij de zeeverkennersgroep de Argonauten. Hij nam deze taak op zich omdat hij vindt dat je als lid ook wel iets voor de vereniging moet doen. Daarnaast geeft hij aan de Rotte instructie aan nieuwe leden. Sofieke geeft al jaren instructie aan (gevorderde) roeiers en aan stuurlieden. Ze maakt deel uit van de afroeicommissie OP en organiseert toertochten.

Alert blijven!
De afgelopen periode hebben Marc en Sofieke, in overleg met het bestuur, op korte termijn steeds weer bedacht en uitgewerkt óf en zo ja, wie, wanneer en onder welke voorwaarden mag roeien, en wie op ons terrein mag zijn. Dankzij het planningssysteem, aangepast door Arjen de Blok, was het mogelijk het aantal roeiers te beperken en de onderlinge afstand zoveel mogelijk te waarborgen.
Marc heeft de indruk dat de meeste Nautilianen zich redelijk goed aan het protocol houden. Al wordt er na verloop van tijd toch wel wat ‘losser’ met de regels omgegaan, bijvoorbeeld met het eenrichtingsverkeer. Daar moeten we natuurlijk wel alert op blijven!
In ‘normale’ tijden hebben de veiligheidscoördinatoren het (gelukkig) minder druk.
Bij de OP is er met name aandacht voor veiligheidsbewustzijn bij iedereen en voor de kwaliteit van de reddingsvesten. Er vindt jaarlijks stuurliedenoverleg plaats (vaak samen met de Maas), communicatie over werkzaamheden en veranderingen op het vaarwater en er is contact met de Havendienst en de Zeehavenpolitie. 

Aanvaringen melden
Voor wie het nog niet wist: elke aanvaring op Rotte en Maas moet je bij (respectievelijk) Marc of Sofieke melden. Ook als daarbij geen sprake is van letsel of als daarbij geen leden van andere verenigingen betrokken zijn. 

Meer informatie over de veiligheid vind je op onze website

Karen Teich 
 
Overige mededelingen

Bescherm de Rotte in augustus 
In augustus is het aantal steunbetuigingen tegen de fietsbrug gestabiliseerd op ruim 900. 
De Gemeente Rotterdam is deze maand gestart met het haalbaarheidsonderzoek voor de fietsbrug over de Rotte. De bewoners van Hillegersberg en Terbregge mogen hun stem laten horen in de app Gemeentepeiler Rotterdam en eind augustus worden o.a. ook de roeiverenigingen benaderd voor hun mening. Voor het einde van het jaar moet de wethouder Judith Bokhove terugkoppelen naar de Gemeenteraad van Rotterdam.

Veel leden vragen mij: “waar komt die brug dan?”. En “is dat nou zo erg?” Nou, bijgaand plaatje geeft het antwoord: even voorbij RV. De Maas, net voorbij de bocht. En ja, het is erg! (wordt vervolgd).

Jan Klapwijk
Vriendelijke gemeente-medewerker matst Nautilus!

Vrijdag 21 augustus heeft een vriendelijke medewerker van de gemeente met zijn borstelmachine het vele onkruid verwijderd dat tussen de tegels groeide rondom onze voormalige boom. Wat een opruiming! 

Desiree Verlegh
 
Aanspreekpunt voor het gebouw aan de Rotte
Als er technische opmerkingen of vragen zijn over kwesties in het gebouw aan de Rotte dan kan je bellen met of een berichtje sturen aan Desiree Verlegh: 06-19686048 of dawverlegh@gmail.com 

Desiree Verlegh

Nieuwe woontoren aan de overkant van OP 
Het gebied rond de huidige Piekstraat wordt maar nauwelijks bewoond en is ook voor veel Rotterdammers een onontdekt terrein. Het is nog een stukje 'rauw' Rotterdam met vooral oude fabrieken, industriële loodsen en typische havenarchitectuur. Maar dat gaat veranderen, want op deze plek staat een woontoren van 73 meter hoog met 142 loftwoningen gepland. Het ontwerp van de toren kenmerkt zich met vier volumes die grofweg op elkaar zijn gestapeld. De bakstenen onderkant sluit goed aan op de omringende havenarchitectuur, de verspringende blokken daarboven zijn van beton, staal en glas. De bouw van de Piekstraat zal waarschijnlijk eind 2020 van start gaan en ongeveer twee jaar in beslag nemen. 


De Piekstraat - gelegen tussen de Maas en de Persoonshaven - is vernoemd naar de familie Piek die aan het eind van de 18-de eeuw hier diverse eigendommen op Feijenoord bezat. In 1769 is er sprake van een zogenaamde 'herenkoepel' op Feijenoord en deze werd later met de daarbij gelegen woning verhuurd aan de familie Piek. De koepel werd als aanlegplaats gebruikt bij roeitochten op de rivier waar bijvoorbeeld ook de leden van het stadsbestuur met hun families naar toe gingen in de zomer om thee te drinken. De theekoepel werd ook wel 'het koepeltje van Piek' genoemd.
 
Uit: Rubriek Het Rotterdam van Morgen, Scheurmail.nl 
Atie van Treuren 

Geslaagd aan de OP
Geslaagd op de OP op 6 augustus 2020 voor Wherry/D4x+

Florien Koot en Renate Scheffer

Gefeliciteerd!
 


Werkplaats aan de Rotte 

Augustus 2020

Amsterdam
Aanvaring gehad vlakbij Oud Verlaat (roeiend aan BB-wal!), waarbij de waterkering beschadigd raakte. Waterkering weer opgebouwd met epoxy, geschuurd en gelakt.

Antilope
Koordje van luchtdeksel gerepareerd.

Blizzard
In het verleden is de boegpunt bij een aanvaring afgebroken. Er zit nu dus een stompe punt en dat heeft tot gevolg dat boegbal iets kan bewegen. We hebben nu de ruimte verder opgevuld en boegbal zit nu steviger.

Boreas
Losgekomen opstapplankje plaats 2 weer vastgezet met een schroef.

BRNO
Aanvaring (de bocht te ruim genomen bij de Prinsenmolen) gehad waarbij de drukstangen werden verbogen en grote schade ontstond aan de waterkering. Het kostte ons vele uren werk om de waterkering met epoxy weer op te bouwen, schuren en lakken. Het bijbuigen van de drukstangen kan niet vaak worden herhaald, staal wordt bros.

Driekwart
De eerste reparatie van de lekkage aan de bevestiging voor het roer (roerbeslag) bracht niet het gewenste resultaat. We hebben het roerbeslag opnieuw verwijderd en van binnen uit een versteviging gemaakt en vervolgens met lijm en epoxy het roerbeslag weer bevestigd. En dat heeft gewerkt, want de boot heeft alweer enkele tochtjes gemaakt zonder lekkage.

Marlijn
Hielstring boegplaats vastgezet.
 
Onuitroeibaar
Verdwenen schroef van voetenbord plaats 2 vervangen.

Rotterdam
Aanvaring (bocht te krap genomen bij Prinsenmolen) drukstang verbogen en weer rechtgezet.

Scheermes
Klacht over lostrillen klep van SB-dol nagekeken, geen probleem aangetroffen.

Scirocco
Skiff werd vlakbij Oud Verlaat aangevaren door ongestuurde vier die teveel aan BB roeide. Skiff nagekeken en schade gerepareerd.

Sevilla
Klacht over draai problemen met BB-riem op slagplaats. E.e.a. nagekeken en aangepast.

Steur
Verdwenen deksel luchtkast vervangen. Versleten stuurlijn vervangen. Lakschade bekeken, viel mee.

Voor de wind
Voetenbord boegplaats nagekeken op verbogen schroef. Deze is vervangen.

Walvis
Sliding boegplaats vastgezet en op goede plaats geschoven.

Megafoon
Afgebroken bediening vervangen.
 
Namens werkplaats Rotte, Desirée


Werkplaats Oude Plantage 

Augustus 2020
Algemeen:
Graag boten tillen in plaats van over de grond schuiven!


Vlot: met een ingenieuze sproei-installatie is Bernard er in geslaagd om de ganzen van het vlot te verjagen nadat hij de rijkelijk aanwezige poep met Maaswater had weggespoeld. De ganzen blijken niet van sproeiwater gediend te zijn.

Plevier
De singel maasscull Plevier is in het vooronder versterkt op diverse plaatsen met glasvezelband en epoxy, evenals in het achteronder op slechts twee plaatsen. Nieuwe boordkralen zijn klaargemaakt om het nieuwe plastic taft te bevestigen. Een iele bevestiging van de waterkering wordt verstevigd.

Merwe
Voor de nieuwe strokenwherry zijn uitrijwagentjes gemaakt om het uit de grondstelling schuiven van de boten schuurplekken op de huid veroorzaakt. Indien goed getild wordt, zijn de wagentjes niet nodig.

IJssel
De aluminium veerstelrails van de slag blijkt te zijn uitgesleten/uitgelubberd evenals te veel verticale speling van het voetenbord. Dit zal aangepast worden.

Stern
Van de dubbelvier Stern zijn de BB-uithouders gecorrigeerd op de juiste volgorde. Na een transsport of tocht zijn deze verkeerd om gemonteerd.

Emile Bezemer


E-nieuwsbrief

De website is hét middel voor actuele berichten. Teksten en foto’s voor de website kun je verzenden naar de webmaster. Weet je de gebruikersnaam en/of het wachtwoord niet meer, wend je tot de webmaster.

Met deze digitale nieuwsbrief willen we actualiteiten en nieuwe berichten op de website actief onder je aandacht brengen. Mail je berichten voor het volgende e-nieuws naar de Nautiliaan.

Voor de verzending van de digitale nieuwsbrief gebruiken we de adressen van de website. Adreswijzingen s.v.p. doorgeven via de ledenadministratie.

Met vriendelijke groet, ook namens Jantien van der Kooij, Karen Teich, Sabine Wigmans  en Ton Steenbergen.

Jeannine Westenberg 

Copyright © *|2018|* RV Nautilus
Afmelden    Gegevens aanpassen
 
Copyright © 2021 RV Nautilus, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp