Copy
Bekijk deze e-mail in jouw browser

In deze nieuwsbrief:

•    Doe aangifte tegen Rutte c.s. en steun Artsen voor Waarheid
•    Brief voor familieleden en vrienden
•    Werkgroepleden nog welkom
Doe aangifte tegen Rutte c.s. en steun Artsen voor Waarheid

Je kunt strafrechtelijk aangifte doen tegen Rutte en de zijnen! Specialisten van Artsen voor Waarheid hebben met hun advocaat een gedegen document opgesteld waarmee Mark Rutte en de andere verantwoordelijken voor de coronamaatregelen het waarschijnlijk erg moeilijk gaan krijgen. Wij steunen de actie van Artsen voor Waarheid van harte en roepen jou op om daaraan deel te nemen.

De aangifte tegen Rutte en zijn medeplegers zet onderbouwd uiteen hoe zij uitvoerders zijn van een plan van de allerrijksten der Aarde om wereldwijd een nieuw bestuurssysteem in werking te stellen. De verdachten doen dit willens en wetens en brengen de Nederlandse bevolking ongekende schade toe. Met het document dat Artsen voor Waarheid heeft opgesteld, doe je aangifte van strafbare feiten (misdrijven tegen de menselijkheid) die door middel van de coronamaatregelen tegen jou en de rest van de Nederlandse bevolking zijn gepleegd en vraag je via de politie aan het Openbaar Ministerie om naar deze strafbare feiten een onderzoek in te stellen. Het doel van dit onderzoek is strafvervolging.

Slagen wij er met Artsen voor Waarheid in om met z’n honderden of zelfs duizenden aangifte te doen bij de politie, dan neemt de druk op Rutte en de anderen om de coronamaatregelen in te trekken aanzienlijk toe. De politie is wettelijk verplicht om jouw aangifte middels een proces-verbaal op te nemen. Het door Artsen voor Waarheid opgestelde document is iets wat je in papieren vorm inlevert op het politiebureau. Het bestaat in totaal uit ruim vierhonderd pagina’s. Wil je dit document door een kopieerwinkel laten printen en inbinden, dan ben je al snel € 50,- kwijt. Wij kunnen jou een veel goedkopere optie aanbieden waarmee je ook nog eens Artsen voor Waarheid steunt.

Aangifteboek: 418 pagina’s, gebonden
Prijs: € 17,50
Inclusief: € 5,- verzendkosten, € 5,- donatie aan Artsen voor Waarheid en € 1,00 bedrijfs- en administratiekosten


Doe je mee aan de actie, dan betaal je dus € 17,50, waarvan € 5,- naar de bankrekening van Artsen voor Waarheid gaat. Je bent dus én voordeliger uit én donateur van Artsen voor Waarheid, die je daarmee helpt om haar goede werk voort te zetten! De Bond heeft zelf géén financieel belang bij jouw deelname aan deze actie. 

Je kunt de aangifte ook zelf printen. Je vindt de aangifte in digitale vorm hier

Heb je vragen? Zie dan onze sectie ‘Vraag en antwoord’ hier. Heb je na het lezen van alle uitleg nog steeds vragen, neem dan contact met de Bond op. Je kunt hier je bestelling van één of meer aangifteboeken doen. 


Natuurlijk heeft de Bond zijn eigen rechtszaken inzake de coronamaatregelen te gaan. Binnenkort krijgen deelnemers aan de Corona-actie een update. De strijd voor het herstel van onze samenleving winnen we niet zomaar. Onze Corona-actie zal naar verwachting in belangrijke mate aan dit herstel bijdragen en de Bond denkt dat een massale aangifte tegen Rutte en zijn medeplegers hier eveneens aan zal bijdragen. De Bond volgt met zijn Corona-actie en Stemmen Onder Voorwaarden in eerste instantie een civielrechtelijke route. Artsen voor Waarheid volgt direct een strafrechtelijke route. Het is belangrijk dat we alle kansen benutten om onze macht terug te nemen en de tirannie te stoppen. Dit is wat wij te doen hebben.

Overigens heeft Willem-Alexander in zijn functie van koning tot twee keer toe in een toespraak te kennen gegeven dat de Nederlandse bevolking wat hem betreft een opdracht te vervullen heeft. Op 31 maart 2021 te Den Haag zei hij (vertaald uit het Engels): ‘Laten we niet  tolereren dat de coronapandemie wordt gebruikt als een excuus om de fundamentele vrijheid en mensenrechten waar ook ter wereld in te perken.’ Op 4 mei 2020 te Amsterdam zei hij, verwijzend naar de situatie in Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: ‘Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.’ 

De dienstdoende agent heeft eens zijn eed of belofte van trouw aan de koning afgelegd. Overweeg daarom om bovengenoemde citaten geprint mee te nemen ter motivatie van de aangifte. De toespraken zijn in pdf te downloaden:
Videoboodschap 31 maart 2021
Toespraak herdenking 4 mei 2020


 
AANMELDEN AANGIFTE TEGEN RUTTE C.S.

 
Brief voor familieleden en vrienden

De Bond heeft een brief opgesteld die mensen kunnen sturen naar familieleden en vrienden die nog geloven dat de overheid er is om hun problemen op te lossen en denken dat jij een ‘wappie’ bent. In de brief geef je ze het advies om eens wat bronnen te bestuderen.

Het kan frustrerend zijn wanneer je de werkelijkheid van bijvoorbeeld de coronamaatregelen kent, maar niet de ruimte krijgt om datgene wat je weet onder de aandacht van anderen te krijgen, zeker als dat mensen zijn die voor het overige dicht bij je staan. Hen proberen van je gelijk te overtuigen gaat niet werken, omdat zij nog niet ‘klaar’ zijn voor het ontvangen en verwerken van informatie die niet in hun wereldbeeld past. Het is wel prima om mensen steeds op juiste informatie te wijzen en ze het advies aan de hand te doen om er eens naar te kijken. Voor dit doel heeft de Bond een korte brief gemaakt die je naar familieleden en vrienden kunt sturen.

Het voordeel van het sturen van een brief is dat de ontvanger van die brief de tijd kan nemen om de inhoud van wat je vertelt op zich in te laten werken en dat die dit kan doen op het moment dat het hem of haar het beste past. Mensen kunnen alleen zichzelf ervan overtuigen dat ze hun leven lang essentiële dingen verkeerd hebben gezien. Waarschijnlijk heb jij ook eerst zelf moeten ontdekken hoe een en ander in elkaar stak voordat je kon accepteren dat bijvoorbeeld bepaalde publieke bestuurders dubbelspel spelen.

Wij raden je aan om de brief in papieren vorm bij de anderen te bezorgen of te laten bezorgen. Je kunt de geadresseerden vragen of ze omwille van jullie familieband of vriendschap jouw brief willen lezen. Doen ze niets met jouw brief, dan is dat erg vervelend, maar dan heb je even gedaan wat je kunt. Het staat je natuurlijk vrij om hen een volgende keer weer op belangrijke informatie te wijzen, wij raden je ook aan om dat te doen, maar vermijd dat dit jou gaat frustreren. Wees blij dat jij je ontdekkingen hebt gedaan en ga ervan uit dat degenen om wie je zoveel geeft op enig moment alsnog ‘wakker’ zullen worden. 

De familie- en vriendenbrief vind je hier.Werkgroepleden nog welkom

De werkgroepen EMV, Techniek en Dataverkoop zijn begonnen met hun werkzaamheden ten behoeve van de aankomende 5G-rechtszaken. Er is nog ruimte voor enkele werkgroepleden die goed zijn in onderzoek en rapportage. Ben jij zo iemand en wil je iets betekenen in onze strijd tegen de telecombedrijven? Meld je dan aan! Stuur een e-mail met je naam en telefoonnummer naar vrijwilliger@bondoverheidszaken.nl, dan nemen wij contact met je op.

Onze hartelijke dank voor je aandacht!

Met hartelijke groet,
Jordy Zwarts


Wil je weten wat onze lopende acties zijn? Kijk dan op onze nieuwe actiepagina.

 
ONZE ACTIEPAGINA


Stuur dit bericht door naar familie, vrienden en bekenden! 
Facebook Nationale Bond tegen Overheidszaken
Website Nationale Bond tegen Overheidszaken
Copyright © 2021 Nationale Bond Overheidszaken, All rights reserved.


Wil je geen emails meer ontvangen?
Schrijf je uit van deze lijst