Copy
Alkemiska Akademins nyhetsbrev!
2015-05-26


KÄRA ALKEMIVÄNNER!

I väntan på sommarens gyllene sol hoppas vi att ni njuter av majdaggens spirande kraft i naturens ljus och grönska.

Akademin har nyligen kommit hem från en underbar slottsvistelse i södra Frankrikes katarbygd. Vi har lagt upp en bildblogg för de som vill få en inblick i alkemisternas hov.

Vi fick också en uppenbarelse kring nästa års resa. Den kommer att gå till platser som i många år varit efterfrågade och som nu blir verklighet. Vi färdas i den gyllene legendens fotspår till Saintes-Maries-de-la-Mer, Sainte-Baume, Sainte-Maxime mm, troligtvis en vecka i maj. 

Vår bok Alkemi - den hermetiska konsten är fortfarande under korrekturarbete. Den stora utgivningsfesten sker efter sommaren, men den som väntar på något gott...   
 

Mörk materia - en alkemisk afton

Konst, föredrag och ritual på Botkyrka konsthall onsd 27 maj kl 18-20
Katarina håller föredrag imorgon på Botkyrka konsthall kring Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans konstverk prima materia. Kvällen avslutas med en alkemisk ritual och heliga elixir. Gratis inträde, alla är välkomna! Läs mer här... 

 

Vem tjänar graalen?

I augusti startar vår unika graalsriddareutbildning för dig som vill bära enhetens svärd och tjäna graalens hemligheter. Första modulerna är i England men går att läsa på distans. Är du kallad av graalen så hör av dig snarast, gruppen sätts just nu samman. Läs mer här...
Utbildningsresan är öppen för alla men endast två platser finns kvar! Hjärtligt välkomna att färdas längs med graalens och riddarens heliggörande väg 3-7 augusti. Vi besöker och gör alkemiskt graalsarbete vid Avebury stencirklar, Stonehenge, West Kenneth Long Barrow, Glastonbury med Chalice Well, Tor mm. Läs mer här...
 
Workshop: Maria Magdalenas och Johannes örtalkemi
Lördag 22 augusti - fåtal platser kvar
Utifrån den hemliga läran får du under workshopen tillreda alkemiska elixir, söka insikt i uppenbarelsens natur samt lära dig konsten att preparera Maria Magdalenas heliga balsamolja som smörjer till evigt liv. Vi erbjuder en heldag i naturens ljus med gudomlig praktisk alkemi under kunnig vägledning som förenar det heligt feminina med det heligt maskulina i ett alkemiskt bröllop. Du får med dig både två elixir och smörjelsebalsam hem, samt fördjupade kunskaper om den heliga konstens praktik för din egen och skapelsens gudomliggörande.  Läs mer här...
 

DN uppmärksammar andlighet

Det är alltid glädjande när dagspressen uppmärksammar och skriver om andlighet på ett koncist och kunskapsspridande vis. Dagens DN har inte mindre än två artiklar på detta tema. Den första tar upp andligheten som en medfödd gåva vilken är avgörande för människans utvecklingspotential. Läs mer här...   I den andra artikeln redogör  religionsforskaren David Thurfjell för hur svenskar hör till världens mest sekulariserade land samtidigt som hälften av oss tror på "någon slags ande eller livskraft" och är s k postkristna. Läs och begrunda här...  
 

Månadens meditation

Månadens alkemiska meditation är Den alkemiska fontänen  ur vår bok Alkemi - den hermetiska konsten. Använd den gärna för att destillera majdaggen i ditt eget väsen.

 

Vi önskar er en livgivande och fruktbar försommar!

Katarina & Tommy
Akademin på Facebook
Gilla oss på FB! Like http://www.facebook.com/pages/Alkemiska-Akademin/288700623818 on Facebook
Akademins tempel
Alkemi - den hermetiska konsten
Prima materia av Lisa Jeannin & Rolf Schuurman
Prinsessan i Cabaret
Mysteriets port
Alkemister i poolen
Den alkemiska fontänen

Den alkemiska fontänen

Sitt bekvämt med rak rygg. Slut ögonen och andas djupt och regelbundet. Gå in i din alkemiska sal. Föreställ dig en starkt lysande sol ovan, en makrokosmisk sol som levandegör och värmer hela skapelsen. Andas och upplev urljuset. För därefter ned ljuset med vilja och fokus till mikrokosmos och toppen av din hjässa. Under det att du långsamt räknar till sju för du in ljuset i huvudet och vidare ned längs med ryggraden till ryggslutet. Håll andan och räkna till fyra, i det att ljuset aktiverar den lägre solen belägen vid underlivet. Andas ut och låt kraften resa sig längs ryggraden och likt en fontän brista ut ett eldvatten ovan hjässan som flödar ned längs med sidorna till fötterna. Andas in under det du räknar till sju och för upp kraften genom fötterna längs med benen till underlivet. Håll andan och räkna till fyra och släpp upp kraften återigen som en fontän. Upprepa detta sex gånger till så att fåglarna har stigit och landat sju gånger. Vila nu i den upplivade stillheten som ofta kan ta sig uttryck som en behaglig och spirande energivibration. Du har härigenom aktiverat den inre alkemiska fontänen som är grunden för att destillera fram en klar merkur och ett hett svavel i ditt väsen.  
Begrunda dynamiken mellan den merkuriala andningen, det pulserande svavelblodet som strömmar ut från hjärtat till hela vårt väsen och saltkroppen som omsluter dessa. När du likt riddaren förenar merkurens och svavlets källor skapas det eldiga vattnet och den vattniga elden som förmår vägleda den hjältemodiga själen in i den djupaste urmaterian. Träd därefter ut ur det alkemiska rummet samma väg som du kom in.
Ju fler gånger du cirkulerar krafter genom och runt ditt väsen ökar förmågan att hermetiskt tillsluta kärlet. Detta innebär att krafter som väcks upp inte läcker och sipprar ut, vilket annars är människans normala tillstånd. Sök därför att medvetet försluta din förnimmelsesfär och din saltkropp så att ej heller yttre krafter förmår att tränga igenom ditt kärl. Symbolen för tillslutandet är Hermes sigill, som likt en vaxad kork tillsluter retorten helt. 
 
- Alkemi: den hermetiska konsten
Heliga örtelixir

Örtalkemi

Hjärtligt välkommen till en heldagsworkshop den 22 augusti där vi fördjupar oss i Maria Magadalenas praktiska alkemi och Johannes mystika lära som levandegör både kropp, själ och ande!  

Utifrån den hemliga läran får du under dagen tillreda alkemiska elixir, söka insikt i uppenbarelsens natur samt lära dig konsten att preparera Maria Magdalenas heliga balsamolja som smörjer till evigt liv. 

Vi erbjuder en heldag i naturens ljus med gudomlig praktisk alkemi under kunnig vägledning som förenar det heligt feminina med det heligt maskulina i ett alkemiskt bröllop. Du får med dig både två elixir och smörjelsebalsam hem samt fördjupade kunskaper om den heliga konstens praktik för din egen och skapelsens gudomliggörande.  

För dig som vill går det också att boka till utsökt vegetarisk lunch. Vi bjuder på gott fika. Hjärtligt välkommen till en helt unik workshop på en kraftplats i naturens grönska 35 min med bil från Stockholm. Det går att åka kommunalt också till Landfjärden södra.  

Workshopen är lämplig både för dig som gått våra tidigare grundutbildninger i alkemi och för dig som ännu inte gjort det. (Vi lär dock inte ut örtalkeminsgrunder på denna workshop utan den utbildningen går av stapeln i aug 2016.) 

Utbildningsansvariga: Katarina Falkenberg, Tommy Westlund 
Mat & Logistikansvarig: Erika Dickmark 
Plats: lantlig naturskön miljö ca 35 min från Stockholm nära Häringe slott och Ösmo.  
Pris: 1900 kr  

Anmälan: maila info@alkemiskaakademin.se tel: eller ring 073-5931415 som följs av en inbetalning på 500 kr till iamyou bg 5368-7182. Vi håller din plats när vi fått in din anmälningsavgift. Begränsat med deltagare!  

Graalsriddare

Sophiatemplet och Alkemiska Akademin startar i augusti 2015 en ny 2-årig Graalsriddareutbildning. Under två år utbildas manliga och kvinnliga deltagare i den hemliga läran, ridderskapets dygder och den heliga graalens mysterier. En del av utbildningsmodulerna såsom örtalkemi, Sophias vishetstradition och kabbalans visdom om Livets träd sker i samarbete med Prästinneutbildningen. 

Modul 1 & 2: 3-7  augusti 2015: England
Avebury stencirklar, Stonehenge, West Kenneth Long Barrow, Glastonbury med Chalice Well, Tor mm. 
Megaliter och kraftplatser - Kung Artur och riddarna av runda bordet - Väktarna av Avebury - Riddarskapets dygder – Maria Magdalenas & Josef av Arimateas arv - Den heliga graalens mysterier - The green man - The lady of the lake och det heligt feminina - Salomons tempel & Frimureri - Bruden & brudgummen - Det alkemiska bröllopet.

Modul 3: 10-11 oktober 2015.
Den heligt maskulina visdomsvägen i teori och praktik: Graalsriddarens väg, Mikaelsvägen och Johannesmysterierna. Graalsriddare i Pans labyrint: Att reformera det etablerade systemet och verka ute i världen. Föredrag med gästlärare.

Modul 4: 12-13 mars 2016.
Skapandet av Salomons tempel tillägnat visdomens gudinna. Esoteriskt frimureri & de sakrala Osirismysterierna. Alkemins opus magnum och det odödliga självet.

Modul 5: 27-28 augusti 2016.
Naturens läkedom: Kraftplatser, ceremonier och konsten att skapa och konsekrera alkemiska örtelixir enligt gammal spagyrisk praktik.  
Plats: Lantlig miljö 35 min från Stockholm med aktiviteter både utom- och inomhus.

Modul 6: 12-13 november 2016.
Sophias tradition i teori och praktik. Tarotkort, kabbalans Livets träd, helig geometri och den Svarta Madonnan. Transformation av de subtila kropparna. (Tillsammans med Prästinneutbildningen.)
 
Modul 7: vt 2017
Lördag: Praktisk stridskonst med gästlärare. Virilkraftens uppenbarande och uttrycksmedel.
Söndag: Ceremoniförberedelser – graalens riddare
 
Modul 8: vt 2017 Graalsriddareinvigning.

Läs mer här...

Hjärtligt välkommen till denna för Sverige helt unika utbildning! 
Copyright © 2015 Alkemiska Akademin.
Email Marketing Powered by Mailchimp