Copy
@nder Nieuws is een uitgave van Initiatives of Change Nederland waarin wij u op de hoogte houden van zaken die ons bezig houden. Spreekt het u aan? Kom dan langs op een van onze evenementen, u bent van harte welkom.
Initiatives of Change
Er wordt al veel over het jaar 2013 gesproken. Maar wellicht is nog niet zo bekend, dat het een belangrijk herdenkingsjaar zal zijn. Herdacht wordt dat 150 jaar geleden, op 1 juli 1863, Nederland de slavernij afschafte.
Sinds begin dit jaar al zijn mensen intensief met de voorbereidingen bezig. De bedoeling is dat de herdenking leidt tot meer kennis van het slavernijverleden en tot een brede bezinning op de effecten van dat verleden op onze maatschappij.

Agenda

Elke derde woensdag van de maand vindt op Amaliastraat 10 te Den Haag een openbare avond van Initiatives of Change plaats.

Ontmoeting in Licht

Datum: 19 december 2012
Aanvang: 17.00
Plaats: Amaliastraat 10, Den Haag
 
De donkere maanden aan het einde van het jaar nodigen tot licht. Laten we elkaar ontmoeten en onder het genot van een eenvoudige maaltijd vriendschap vieren in dankbaarheid dat we er voor elkaar mogen zijn.

Meer informatie / Aanmelden

Levensverhalen

Een nieuwe cyclus levensverhalen staan weer voor de deur

23 januari 2013 te Utrecht
– spreker: Aad Burger
10 februari 2013 te Zeist
– spreker: Uyên Lu
17  maart 2013 – te  Naarden
– spreker Ton Philips

Liever op papier lezen? Met deze link kunt u een pdf versie van Ander Nieuws printen.

@NDER NIEUWS


Waarom het belangrijk is het slavernijverleden te herdenken

Op 1 juli 2013 is het 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen afschafte. De Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 heeft een indrukwekkend programma op stapel staan, met als hoogtepunt de viering op 1 juli rond het nationale slavernijmonument in het Oosterpark in Amsterdam. De bedoeling is om ‘met een zo breed mogelijk publiek stil te staan bij ons gezamenlijk verleden met betrekking tot de slavernij’.

Twee vragen dringen zich op: Zal dat lukken? en Waarom is dat nodig? Mijn indruk is dat tot nu toe het slavernijverleden vooral leeft onder Surinamers en Antilianen en weinig onder andere Nederlanders. In onze geschiedenislessen is het geen groot onderwerp.
(lees meer...)

Powered by Peace

Hoe kun jij bijdragen aan vrede?

19 september 2012 en een volle Amaliastraat 10: ruim 70 aanwezigen nemen deel aan de eerste openbare avond van het nieuwe seizoen die in het teken staat van conflict en onrecht rondom de winning van grondstoffen en de rol die een ieder van ons kan spelen om dat te voorkomen. (lees meer...)

Verandering (en stille tijd)

De openbare avond van 17 oktober in het centrum van IC in Den Haag stond geheel in het teken van verandering. Veranderen kunnen we allemaal, alleen is het de ene keer wat lastiger dan de andere. Hoe komt dat? (lees meer...)
De avond over verandering leidde tot de volgende reactie
Het valt me op dat sommige ouderen die gewend waren stille tijd te houden daar nu moeite mee hebben. De link met verandering zien ze wel in theorie, maar minder in de praktijk. Welke obstakels noemen ze? (lees meer...)

Samen Leven

Op 9, 10 en 11 november vond in Den Haag een ‘Creators of Peace Circle’ plaats. Een van de deelneemsters schreef een reflectie:
Ik kom alleen thuis, kook voor één en niemand die mijn bed verwarmt. De politici en de media hebben hun mond vol van ‘de samenleving’, maar hoe doe je dat eigenlijk, dat samen leven? (lees meer...)

Geridderd

Marina Scheijgrond-Verhulst werd op 7 september 2012 bij haar afscheid als voorzitter van de Raad van Kerken -Gouda en omstreken onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. (lees meer...)

Foto: Fotoburo John van Kleef te Gouda

Vanuit de Amaliastraat

Net zoals de natuur zich in de herfst langzaam naar binnen keert om in het voorjaar weer volop naar buiten te kunnen treden, zijn wij op de Amaliastraat 10 hard bezig om een aantal zaken op een rij te zetten zodat wij, in het voorjaar, in volle bloei kunnen laten zien wie we zijn. (lees meer...)

Copyright © 2012 Stichting Initiatives of Change Nederland (ANBI), Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp
 RESPECT PRIVACY & PREVENT SPAM
Voorkeuren wijzigen | Afmelden
Initiatives of Change is een voor ieder toegankelijk wereldwijd netwerk van mensen van verschillende levensovertuiging met als gemeenschappelijk doel zich in te zetten voor een betere wereld. Zij proberen in hun leven ruimte te maken voor stilte en zich te oriën-teren op morele waarden als eerlijkheid, zuiverheid, onzelfzuchtigheid en liefde. Geloof is voor velen de inspiratiebron. Initiatives of Change daagt een ieder uit pionier te zijn voor een positieve verandering in de samenleving, te beginnen in eigen leven.