Copy
 
STUK ProInfo-uutiskirje
  18.6.2021  
  Säteilyn käytön vuosiraportti 2020  
  vasen-fiilis.jpg  
  Vuoden 2020 lopussa oli voimassa 2 944 turvallisuuslupaa ionisoivan säteilyn käyttöä varten ja kolme turvallisuuslupaa ilmailun harjoittamiseen. Säteilyn käyttöä valvottiin käyttöpaikkoihin tehdyillä säännöllisillä tarkastuksilla, valvontakyselyillä ja annosrekisterin ylläpidolla. Vuonna 2020 Säteilyturvakeskus (STUK) teki 103 turvallisuusluvan alaisen toiminnan tarkastusta käyttöpaikoilla. Korjausvaatimuksia annettiin tarkastuksissa 10 kappaletta.
Henkilökohtaisessa annostarkkailussa oli vuonna 2020 yhteensä noin 14 700 työntekijää. Annoskirjauksia tehtiin STUKin ylläpitämään annosrekisteriin noin 72 600 kappaletta.

Linkkii vuosiraporttiin
 
 
  Turvallisuusarviossa on varauduttava säteilyturvallisuuspoikkeamiin

Yksi säteilylain uudistuksen tuomista suurimmista muutoksista oli velvoite laatia turvallisuusarvio, jonka STUK vahvistaa. Siirtymäaika turvallisuusarvion laatimiseksi loppui 15.6.2020. Siirtymäajan aikana STUKiin toimitettujen turvallisuusarvioiden vahvistaminen oli maksutonta. Säteilyturvakeskuksessa onkin viime syksyn ja talven aikana käsitelty suuri määrä terveydenhuollon turvallisuusarvioita.

Linkki juttuun
 
 
  Terveydenhuollon säteilyannostilastot

STUKin ylläpitämästä annosrekisteristä kootaan säännöllisesti tilastotietoa työntekijöiden säteilyaltistuksesta. Tilastoissa on kuvattu henkilökohtaisessa annostarkkailussa olevien työntekijöiden lukumääriä ja säteilyannoksia toimialoittain.

Linkki juttuun
 
 
  Tutkimus luo säteilyturvallisuutta

Liki jokainen suomalainen on ollut lääketieteellisen säteilynkäytön kohteena. Kohdallasi tämä voi tarkoittaa perinteisiä hammasröntgen- tai röntgenkuvia, tietokonetomografiaa, isotooppitutkimusta tai lukuisia muita tutkimuksia tai toimenpiteitä. Kaikessa tässä on läsnä Säteilyturvakeskus ja sen tekemä tutkimus.
 
Säteilyturvakeskuksen tarkastaja Jukka Liukkosen juttu tutkimuslaitosten yhteistyöfoorumin Tulanetin sivulla
: Tutkimus luo säteilyturvallisuutta - Tulanet
 
 
 
  Säädös- ja ohjeistopalvelu Sammio on julkaistu

Säteilyturvakeskus (STUK) on julkaissut säteilylainsäädännön säädös- ja ohjeistopalvelu Sammion. Palvelussa vaatimukset ovat yhdellä haulla löydettävissä lainsäädännön eri tasoilta (laki, asetukset ja STUKin määräykset). Hakuja voi tehdä toimintojen, aihealueiden ja sanahaun perusteella. Tulokset näytetään kortteina, joissa on esitettynä momentin vaatimus, perustelu ja ohje. Ohjetekstit eivät ole sitovia.

Linkki juttuun
 
 
  #Suniho - STUK kampanjoi  nuorten aurinkosuojautumisen edistämiseksi

Säteilyturvakeskus, Syöpäjärjestöt ja Ilmatieteen laitos ovat aloittaneet monivuotisen viestintäkampanjan nuorten aurinkokäyttäytymisen muokkaamiseksi. #Suniho-kampanja on suunnattu ennen kaikkea 16 - 20 -vuotiaille nuorille. Nuoret ja erityisesti nuoret miehet kuuluvat auringon UV-säteilyn suhteen riskiryhmään.

Linkki juttuun
 
 
  Dosimetrialaboratorion palveluissa on katkos vuonna 2022

STUK muuttaa keväällä 2022 Vantaan Jokiniemeen uusiin tiloihin. Muutto muutto keskeyttää Dosimetrialaboratorion palveluja. Kalibrointi-, testaus- ja säteilytyspalveluita on saatavilla hyvin rajoitetusti helmikuusta 2022 elokuuhun 2022. Pyydämme asiakkaitamme huomioimaan palvelukatkoksen ja jos suonkin mahdollista, toimimaan jo etukäteen, jos säteilymittarin kalibrointi tai tarkistus on ajankohtainen katkon aikana. Mittarikalibrointeihin liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä kalibroinnit@stuk.fi, lisää tietoa löytyy myös STUKin  nettisivuilta.
 
Uusi STUKin palveluhinnasto tulee voimaan toukokuussa 2021.
Dosimetrialaboratorion palvelusuoritteiden hinnantarkistuksessa röntgendiagnostiikan säteilymittareiden kalibrointi on entistä halvempi, kun samaan mittauslaitteistoon kuuluu useampi kammio tai ilmaisin. Säteilysuojelumittaritarkistuksen hinta nousi hiukan, muihin hintoihin ei tullut muutoksia. Päivitetty palveluhinnasto löytyy STUKin internetsivuilta.
 
 
 
  Säteilyturvallisuutta koskevat säädökset ajan tasalla

Huomasitko virheen STUKin määräyksessä tai vaikuttaako vaatimus vanhentuneelta? STUK ottaa mielellään vastaan havaintoja STUKin määräyksistä. STUK päivittää vaatimuksia myös omien havaintojensa perusteella.

Linkki juttuun
 
 
 
  Webinaareja terveydenhuollon säteilyn käyttäjille
 
Säteilyturvakeskus järjestää syksyllä webinaareja terveydenhuollon säteilyn käyttäjille. Microsoft Teams -sovelluksella pidettäviin webinaareihin osallistuminen on ilmaista mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista. Mukaan mahtuu aina 250 ensiksi ilmoittautunutta.
 
Webinaarien tarkemmat ohjelmat, sekä ilmoittautuminen löytyvät STUKin nettisivuilta tämän linkin takaa.
 
 
 
  Muistakaa tehdä ilmoitus, jos magneettikuvauslaite aiheuttaa kenttiä kuvaustilojen ulkopuolelle

Toiminnanharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan magneettikuvauslaitteen käytöstä Säteilyturvakeskukselle, jos laite asennetaan siten, että toiminnanharjoittajan ulkopuolisissa tiloissa (esim. asunto tai julkinen tila) staattinen magneettikenttä ylittää 0,5 mT (STM:n asetus 1045/2018, liite 1). Tämä tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun magneettikuvauslaite on asennettu rekkaan tai tilaan, jossa naapurihuoneistossa on asunto. Ilmoituksen teko on maksutonta.

Ilmoitus tehdään STUKin kirjaamoon osoitteeseen stuk@stuk.fi. Opastusta löytyy Sammiosta
 
 
  Opas umpilähteiden elinkaaresta

STUK on julkaissut oppaan turvallisuuslupaa edellyttävien umpilähteiden oikeasta huolehtimisesta. Säteilyturvallisuusvastaaville ja muille umpilähteistä vastaaville tarkoitettu opas on tiivis tietopaketti, joka ohjaa toimimaan oikein umpilähteiden elinkaaren eri vaiheissa.

Opas julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi sähköisenä STUKin nettisivuilla.

Linkki suomenkieliseen oppaaseen.
Linkki ruotsinkieliseen oppaaseen
Opas julkaistaan myöhemmin myös painettuna.
 
 
 
  Viimeinen uutiskirje

Tämä on STUKin viimeinen tämänlainen Terveydenhuollon uutiskirje. Säteilyturvakeskus kehittää viestintäänsä ja myös säteilynkäytön ammattilaisille suunnattavalle viestinnälle etsitään uusia tapoja.