STUK teollisuuden ja tutkimuksen ProInfo-uutiskirje
  15.12.2016  
  Uuden säteilylain luonnosta voi nyt kommentoida  
   
  Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja esityksestä uudeksi säteilylaiksi. Uusi laki määrittelee erityisesti, mitkä ovat toiminnanharjoittajan ja työnantajan velvollisuudet säteilyn turvallisessa käytössä. Laki tuo muutoksia myös teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käyttöön.

Lue lisää
 
 
  STUK hakee ratkaisua säteilylähteiden käytöstä poistolle  
   
  Keväällä sattuneen kontaminaatiotapauksen vuoksi Suomen ainoa tunnustettu laitos, Suomen Nukliditekniikka, ei edelleenkään voi vastaanottaa käytöstä poistettuja säteilylähteitä. STUK muistuttaa, että myös lähteen palautus valmistajalle on vaihtoehto.

Lue lisää
 
 
  Milla Korhonen tutkii mahdollisuuksia ennaltaehkäistä säteilylähteille sattuvia vahinkoja  
   
  Milla Korhonen selvittää STUKissa teollisuudessa käytettävien umpilähteiden ikääntymistä. Hän tutkii esimerkiksi, mitkä voivat osoittautua umpilähdekapseleiden heikoiksi kohdiksi ja miten säteily sisältäpäin ja mekaaninen rasitus ulkoa kuormittavat kapselia.

Lue lisää
 
 
  Ohje umpilähteiden säteilyturvallisuudesta on uusittu  
   
  Uusittuun STUKin ohjeeseen ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus on mm. tarkennettu tilanteita, joissa umpilähteelle on tehtävä pyyhintäkoe. Erityisesti suositellun eliniän ylittäneiden cesium-lähteiden tiiviys tulisi varmistaa pyyhintäkokeilla säännöllisin väliajoin.

Lue lisää
 
 
  Säteilyturvallisuuteen vaikuttavat muutokset tulee ilmoittaa STUKille  
   
  Toiminnan harjoittajan on huolehdittava siitä, että säteilyn käyttö on turvallista ja vaatimusten mukaista koko ajan, myös toiminnan muuttuessa. Jos toiminta muuttuu niin, että muutoksella on vaikutusta säteilyturvallisuuteen, asia pitää lähettää STUKille hyväksyttäväksi.

Lue lisää
 
 
  Säteilylähteiden kauppiaat kokoontuivat STUKissa  
   
  STUK kutsui marraskuun alussa radioaktiivisia aineita ja röntgenlaitteita myyvien yritysten edustajat keskustelemaan muun muassa uuden säteilylain tuomista muutoksista ja säteilylähteiden käytöstä poiston tilanteesta.

Lue lisää
 
 
  Uusi ohje selkeyttää avolähteiden käytöstä syntyvien jätteiden käsittelyä  
   
  Uusittavassa ohjeessa ST 6.2 korostetaan, että jos jätteen aktiivisuus alittaa ohjeessa määritellyt raja-arvot, jäte ei ole radioaktiivista jätettä, vaan sitä koskee lähinnä jätelaki.

Lue lisää
 
 
  Säteilylähteiden turvajärjestelyvaatimuksiin muutoksia  
   
  STUK on päivittämässä ohjettaan ST 1.11 säteilylähteiden turvajärjestelyistä. Uusittava ohje tiukentaa muun muassa vaatimuksia sen osalta, milloin fyysisten rakenteiden sijaan turvallisuuden takaamiseksi riittää se, että käyttöhenkilöstö on läsnä.

Lue lisää
 
 
 
  Ilmoittaudu nyt teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäiville


Teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäivät järjestetään 5.–7.4.2017 m/s Viking Mariellalla.

Säteilyturvallisuuspäivien nimeen on lisätty sana tutkimus, koska päivillä käsitellään muutakin kuin teollisuuden säteilyn käyttöön liittyviä asioita. Säteilyturvallisuuspäivät on suunnattu teollisuuden, tutkimuksen, opetuksen ja kaupan alalla toimiville säteilyn käyttäjille.

Säteilyturvallisuuspäivien aiheita ovat muun muassa uuden säteilylain mukanaan tuomat muutokset sekä viimeaikaisten poikkeavien tapahtumien käsittely, mukaan lukien maaliskuussa 2016 sattunut cesium-kontaminaatiotapaus samassa kiinteistössä, jossa Säteilyturvakeskus sijaitsee.

Ilmoittautumislomake sekä tarkempaa tietoa päivistä löytyy STUKin nettisivuilta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.1.2017.

Ilmoittautumislomakkeella voi myös varata näyttelytilaa.
 
 
  Uusia julkaisuja

STUK-B 209
Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat: Kolmannesvuosiraportti 1-2/2016

STUK-B 201
Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta. Vuosiraportti 2015