STUK ProInfo-uutiskirje
  21.12.2016  
  Oikeutusarviointi huomion kohteena  
   
  Edistääkseen oikeutusperiaatteen toteutumista käytännön työssä Säteilyturvakeskus keskittyy tammikuun loppuun saakka röntgentoiminnan tarkastuksillaan normaalin tarkastusprotokollan lisäksi erityisesti oikeutusarviointiin.

Lue lisää
 
 
  Uudet raamit säteilyn turvalliselle käytölle  
   
  Kaikkia säteilyturvallisuussäännöksiä uudistetaan parhaillaan ja luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi säteilylaiksi on lausunnolla. Uudistukset tuovat muun muassa muutoksia säteilysuojeluun työpaikoilla ja tarkennuksia oikeutusarviointiin.

Lue lisää
 
 
  Väitöstutkimus tuo uutta tietoa sädehoidon sydänvaikutuksista  
   
  Erikoislääkäri Tanja Skyttä Tampereen yliopistollisesta sairaalasta on tutkinut joulukuun alussa hyväksytyssä väitöskirjassaan rintasyövän sädehoidon sydänhaittoja. Väitöstutkimus tarjoaa uutta ja kaivattua tietoa sydänvaurioiden mekanismista ja laajuudesta.

Lue lisää
 
 
  Isotooppilääketieteen TT-opas ohjeistaa oikeutukseen ja optimointiin  
   
  STUKin tuore opas isotooppilääketieteen TT-kuvauksista antaa ohjeet SPECT- ja PET-tutkimusten yhteydessä tehtävän TT-kuvauksen oikeutuksen arviointiin ja eri tutkimuksissa tarvittavaan kuvanlaatuun.

Lue lisää
 
 
  Tutkimusmääräkysely: TT-tutkimukset yleistyvät edelleen  
   
  STUK on koonnut vuoden 2015 radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärät. Koontiraportin mukaan TT-tutkimuksia tehtiin viime vuonna yhteensä yli 440 000 kappaletta, mikä on noin 35 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011.

Lue lisää
 
 
  Pään alueen KKTT-tutkimuksille vertailutasot  
   
  STUK on asettanut kartiokeilatietokonetomografiatutkimuksille vertailutasot, koska on havaittu, että KKTT-tutkimusten aiheuttamissa säteilyannoksissa saattaa olla monikymmenkertaisia eroja eri käyttöpaikoilla ja eri laitteilla.

Lue lisää
 
 
Tarkastajan matkassa
  Takana noin 37 vuotta työtä säteilyturvallisuuden parissa: tarkastuksia, selvityksiä, tutkimusta, turvallisuuslupia, koulutuspäiviä, … Työssä on ollut koko ajan keskiössä säteily, potilaan säteilyaltistus, säteilyn käyttäjät ja ne ympäristöt, jossa säteilyä käytetään. Mitä tältä ajalta on jäänyt tarkastajan mieleen?

Lähde tarkastajan matkaan
 
Tarkastajan matkassa
 
  Sädehoitofyysikoiden 34. neuvottelupäivät järjestetään Helsingissä

Sädehoitofyysikoiden 34. neuvottelupäivät järjestetään Helsingissä Säteilyturvakeskuksen tiloissa torstaina ja perjantaina 8.–9.6.2017. Neuvottelupäivien teemoina ovat Monte Carlo -simuloinnit sädehoidon sovelluksissa sekä STUKin tulevat määräykset laadunvalvonnasta ja käytönaikaisista hyväksyttävyysvaatimuksista. Alustavasti on suunniteltu, että Monte Carlo -teemaa käsitellään perjantaina.
 
Erikoistuvilla fyysikoilla on mahdollisuus esittää tutkimustuloksiaan neuvottelupäivillä ilman osallistumismaksua. Erikoistuvien fyysikoiden luentoehdotukset ja tilaisuutta koskevat tiedustelut voi lähettää osoitteeseen sampsa.kaijaluoto@stuk.fi.
 
Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin ensi vuoden alkupuolella.
 
 
  Vuoden 2016 poikkeavat tapahtumat netissä

Säteilyturvakeskukselle tapauskohtaisesti vuoden 2016 marraskuun loppuun mennessä ilmoitetuista poikkeavista tapahtumista on nyt koottu kuvaukset STUKin internetsivuille. Poikkeavat tapahtumat terveydenhuollossa -sivulta löytyvät terveydenhuollon röntgentoiminnan, sädehoidon, isotooppilääketieteen ja eläinlääketieteen poikkeavat tapahtumat. Joulukuun aikana ilmoitetut tapahtumat päivitetään sivulle heti alkuvuodesta.
 
Kuten edellisenäkin vuonna, myös vuonna 2016 iso osa poikkeavista tapahtumista liittyi TT-kuvantamiseen ja tilanteisiin, joissa toimenpide tehtiin erehdyksessä väärälle potilaalle.
 
 
  STUK hakee ratkaisua säteilylähteiden käytöstä poistolle

Keväällä sattuneen kontaminaatiotapauksen vuoksi Suomen ainoa tunnustettu laitos, Suomen Nukliditekniikka, ei tällä hetkellä edelleenkään voi vastaanottaa käytöstä poistettuja säteilylähteitä. Tämä aiheuttaa ongelmia sekä säteilylähteiden käyttäjille että maahantuojille. Lähteitä joudutaan varastoimaan muun muassa toiminnanharjoittajien omissa varastoissa.
 
”Tilanne on kaikille osapuolille valitettava. Haluammekin muistuttaa siitä, että lähteen palautus valmistajalle on vaihtoehto”, toteaa toimistopäällikkö Santtu Hellstén STUKista. ”STUKin toiveena on, että Suomessa on toimiva tunnustettu laitos. STUK ottaa tehtävät hoitaakseen, jos muuta vaihtoehtoa ei ole. Valitettavasti emme voi kuitenkaan antaa selkeää aikarajaa, johon mennessä tilanne saadaan normalisoitua.”
 
 
  Tarinoita oikeutusarvioinnista

Norjan säteilyturvallisuusviranomainen NRPA ja Akershusin yliopistollinen sairaala ovat julkaisseet videon, jossa tarinat kertovat, milloin röntgenkuvaus on tarpeen. Video löytyy suomeksi tekstitettynä STUKin Youtube-kanavalta. Video tarjoaa oivallista aineistoa muun muassa oikeutusarviointikoulutukseen.

Video: Tarinoita oikeutusarvioinnista röntgenkuvauksessa
 
 
  Kaikki lomakkeet yhdestä osoitteesta

STUKin nettisivuille on koottu säteilyn käytön ammattilaisten tarvitsemat lomakkeet yhdelle sivulle helposti muistettavaan osoitteeseen http://www.stuk.fi/lomakkeet
 
 
  Uusia julkaisuja

STUK-B 209
Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat: Kolmannesvuosiraportti 1-2/2016

STUK-B 201
Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta. Vuosiraportti 2015