STUK teollisuuden ja tutkimuksen ProInfo-uutiskirje
  9.9.2015  
  Vaativassa säteilytoiminnassa on vastaavalle johtajalle nimettävä sijainen  
   
  Vastuullisten tehtävien hoitaminen saattaa edellyttää useampia käsipareja. Myös säteilyn käytön turvallisuuden varmistamiseksi voi olla tarpeen nimetä vastaavalle johtajalle sijainen.

LUE LISÄÄ
 
 
  Uusi opas kuljetusten turvajärjestelyistä  
   
  STUKissa on valmistunut uusi opas Turvajärjestelyt radioaktiivisten aineiden tiekuljetuksissa. Opas tarjoaa radioaktiivisten aineiden kuljetusten osapuolille tarvittavat perustiedot ja hyviä toimintatapoja turvallisuuden varmistamiseksi.

LUE LISÄÄ
 
 
  Turussa Suomen ensimmäinen röntgenillä toimiva biologisen materiaalin säteilytin  
   
  Turun yliopiston biolääketieteen laitoksella on otettu käyttöön uutta tekniikkaa edustava säteilytin, jossa säteily tuotetaan radioaktiivisten aineiden sijaan röntgenputkella. Laite on ensimmäinen laatuaan Pohjoismaissa.

LUE LISÄÄ
 
 
  Poikkeavia tapahtumia säteilyn käytössä  
   
  Kellarista löytyi radioaktiivista jätettä, salamatkustaja altistui läpivalaisussa ja teollisuustyöntekijä altisti kätensä röntgensäteilylle. Loppuvuoden 2014  ja alkuvuoden 2015 aikana STUKille ilmoitettiin 34 poikkeavaa tapahtumaa koskien säteilyn käyttöä teollisuudessa, tutkimuksessa, opetuksessa ja radioaktiivisten aineiden kuljetuksissa.

LUE LISÄÄ
 
 
  Teollisuuden ja tutkimuksen työntekijöille ei kertynyt suuria säteilyannoksia vuonna 2014  
   
  Teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käytössä kaikkien säteilytyöntekijöiden efektiiviset annokset olivat vuonna 2014 pienempiä kuin 10 millisievertiä. Annosseurannassa oli noin 11 200 työntekijää.

LUE LISÄÄ
 
 
 
  Vielä ehdit ilmoittautua säteilyturvallisuuspäiville

Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät järjestetään 7.–8.10.2015 Sokos Hotel Presidentissä Helsingissä. Säteilyturvallisuuspäivät on suunnattu teollisuuden, tutkimuksen, opetuksen ja kaupan alalla toimiville säteilyn käyttäjille. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.9.2015.
 
Päivien aikana on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia muiden alalla toimivien kanssa. Päivien ohjelmassa on muun muassa. ajankohtaisia asioita säädöksistä ja esimerkkejä säteilyn käytöstä. Päivien yhteydessä järjestetään laitevalmistajien näyttely.
 
Tarkempaa tietoa päivistä sekä ilmoittautumislomake
 
 
  STUKin nettisivut uudistuivat

Säteilyturvakeskus on uudistanut internetsivunsa. Uusitut sivut palvelevat entistä paremmin myös säteilyn käytön ammattilaisia, kun ProInfo-palvelu on otettu osaksi stuk.fi-sivustoa ja keskeiset säteilyn käytön ammattilaisille suunnatut ohjeet, työkalut ja päivitetyt aineistot löytyvät suoraan stuk.fi-etusivun ammattilaisosion kautta.
 
Vastaavat sisällöt löytyvät stuk.fi:n ruotsinkielisiltä sivuilta ja ne tuodaan myöhemmin myös englanninkieliseen palveluun.
 
ProInfo-uutiskirje säteilyn käyttäjille ilmestyy jatkossakin entiseen tapaan ja sen voi tilata uusien sivujen kautta.

www.stuk.fi
 
 
  Vuosiraportti Säteilyn käytöstä Suomessa
 
Säteilyturvakeskuksessa on valmistunut raportti STUK-B 189 Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta.

Raportissa esitetään säteilynkäytön valvonnan yhteydessä kerättyjä tunnuslukuja, kuten säteilyn käyttöpaikalle tehtyjen tarkastusten ja turvallisuuslupien lukumääriä, annostarkkailussa olleiden työntekijöiden säteilyannoksia sekä kuvataan poikkeavia tapahtumia vuodelta 2014.

Raportissa esitellään myös luonnonsäteilylle altistavan toiminnan valvontaa sekä ionisoimattoman säteilyn käytön valvontaa. Raportti löytyy STUKin www-sivulta.

STUK-B 189 Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta